หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร - ผู้อ่าน 58405
สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร คนมีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งเห็นคุณความดีที่มีอยู่จริงในตัวผู้อื่น แม้จะอายุน้อยกว่าก็ปฏิบัติตัวต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดเอาความดีของคนเหล่านั้นมาสู่ตัวเองได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การรักษาศีลได้บุญอย่างไรและถ้าจะรักษาศีลได้ดีต้องฝึกสติอย่างไร - ผู้อ่าน 18121
การรักษาศีลได้บุญอย่างไรและถ้าจะรักษาศีลได้ดีต้องฝึกสติอย่างไร เมื่อใดใจออกจากศูนย์กลางกาย แปลว่าสติหย่อนจะทำให้เผลอไปทำผิดศีลได้ ถ้าเราห้ามใจไม่ให้ทำความชั่ว นอกจากเป็นการรักษาศีลได้แล้ว ยังเป็นการฝึกสติให้อยู่ในตัวควบคู่กันไปอีกด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เมื่อชวนคนทำบุญตามกำลังศรัทธาพอเขาทำน้อยก็ใจหมองควรทำอย่างไรดี - ผู้อ่าน 18129
เมื่อชวนคนทำบุญตามกำลังศรัทธาพอเขาทำน้อยก็ใจหมองควรทำอย่างไรดี ชวนคนอื่นเป็นกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน แล้วบอกว่าแล้วแต่ศรัทธา ถึงเวลาเขาให้ด้วยศรัทธา ๑๐ บาท โดยที่เขาก็เป็นกรรมการ ทำให้ลูกคิดแค้นมาก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ศีลคืออะไร รักษาแล้วดีอย่างไร ไม่ต้องปฏิบัติมงคล ๓๘ ได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 19450
ศีลคืออะไร รักษาแล้วดีอย่างไร ไม่ต้องปฏิบัติมงคล ๓๘ ได้หรือไม่ ศีลแปลว่า ปกติเพราะฉะนั้นศีลคือเจตนาที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติ ไม่ให้ไปทำความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  อาชีพเพชฌฆาตที่ประหารชีวิตนักโทษบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 25136
อาชีพเพชฌฆาตที่ประหารชีวิตนักโทษบาปหรือไม่ ฆ่าคน ศีลข้อปาณาติบาตขาดแน่นอน อาชีพอื่นในโลกมีมากมายเป็นเพชฌฆาตทั้ง ๆ รู้ว่าเป็นอาชีพฆ่าคน นี่ตั้งเจตนาจะมาฆ่าคนเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ภิกษุณีกับแม่ชีมีความแตกต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 39299
ภิกษุณีกับแม่ชีมีความแตกต่างกันอย่างไร ภิกษุณีมีศีล ๓๑๑ ข้อ แต่ชีมีศีล ๘ ข้อ แม่ชีกับภิกษุณี เป็นคนละประเภทกัน ภิกษุณีนั้นหมดไปนานแล้ว ส่วนแม่ชีนั้นเทียบได้แค่อุบาสิกาเท่านั้นเอง เพราะถือศีล ๘ ยกขึ้นเทียบกับภิกษุณีไม่ได้เลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  กรณีที่พระยืนรอรับบิณฑบาตนั้นผิดหรือสมควรหรือไม่ - ผู้อ่าน 18348
กรณีที่พระยืนรอรับบิณฑบาตนั้นผิดหรือสมควรหรือไม่ พระท่านเดินรับบิณฑบาตจากหลายบ้านจนของล้นบาตร ก็เพื่อรักษาศรัทธาญาติโยม ส่วนโยมก็ควรเห็นใจพระ อย่าให้ท่านหอบหิ้วจนทุลักทุเลเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ความหมายของคำว่าบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ คืออะไร - ผู้อ่าน 29243
ความหมายของคำว่าบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ คืออะไร การถวายทาน ถ้าจะให้ได้บุญมาก ทั้งผู้ถวายและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกาย และใจ ยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไรก็ยิ่งบุญมากเท่านั้น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การไปเที่ยวดิสโก้เธคหรือเที่ยวกลางคืนทางพุทธศาสนาถือว่าบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 16496
การไปเที่ยวดิสโก้เธคหรือเที่ยวกลางคืนทางพุทธศาสนาถือว่าบาปหรือไม่ การไปเที่ยวดิสโก้เธคถือว่าเป็นอบายมุขชนิดหนึ่ง คนที่ประพฤติอย่างนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความหายนะ ความประพฤติบางอย่าง ที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แต่กามมันกำเริบโดยไม่รู้ตัว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เอาข้าวสารที่ผสมยาเบื่อหนูไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมากินแล้วตาย อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหม? โดยที่ไม่ได้บังคับมันให้มากิน - ผู้อ่าน 15986
เอาข้าวสารที่ผสมยาเบื่อหนูไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมากินแล้วตาย อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหม? โดยที่ไม่ได้บังคับมันให้มากิน ที่พักอาศัยของดิฉันมีหนูมาทำลายข้าวของอยู่เสมอ ดิฉันเอาข้าวสารที่ทางเทศบาลแจกให้ไว้เบื่อหนู ไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมันมากิน แล้วก็ตายไป อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหมคะ? โดยที่ดิฉันไม่ได้บังคับมันให้มากิน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษจะผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่ - ผู้อ่าน 23721
ถ้าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษจะผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่ การตรากฎหมายแต่ละข้อให้คิดให้มาก เพราะคนที่ตรากฎนั้นต้องแบกบาป รับบาปเอาไว้ ผู้พิพากษาไม่ได้แบกรับอะไรมาก ยกเว้นผู้พิพากษาที่แกล้งเขา หรือไม่ได้แกล้ง แค่ตัดสินไปตามเนื้อหานั้น แต่มีใจยินดีให้มันตายไปซะ ก็เป็นการอนุโมทนาบาปไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ มั๊ยเพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่ - ผู้อ่าน 19984
การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ มั๊ยเพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่ พวกชายโสดจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่า การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีไม่น่าจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ เพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ผู้ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เป็นประจำสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 16666
ผู้ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เป็นประจำสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หรือไม่ ศีลไม่ว่าข้อใด ถ้าผิดเป็นประจำ ก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัวได้ แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประจำ เช่น ฆ่าสัตว์ทุกวัน ก็ไม่มีทางเข้าถึงธรรมกาย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พระอ่านหนังสือพิมพ์-หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 15483
พระอ่านหนังสือพิมพ์-หลวงพ่อตอบปัญหา หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวสารบ้านเมืองที่ควรรู้ จำเป็นต้องรู้สำหรับเป็นข้อมูลไปเทศน์สอนชาวบ้าน ก็อ่านเถอะ ไม่ได้ผิด แต่ว่าในช่วงที่กำลังเข้าธุดงค์ ต้องการความสงบใจอย่างมาก ก็ไม่ควรอ่านอย่างยิ่ง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ตัดต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาอยู่บาปไหม - ผู้อ่าน 20592
ตัดต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาอยู่บาปไหม การตัดต้นไม้ ไม่ได้เป็นการฆ่าใครก็ไม่บาป แต่ถ้าต้นไม้นั้นมีรุกขเทวดาอยู่ เราทำลายที่อยู่อาศัยของเขา บางทีเขาก็เล่นงานเราเหมือนกัน แต่ถ้าเรามีบุญอยู่ในตัว เขาก็เล่นงานเราไม่ได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่คิดในเรื่องกาม แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร บาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 61534
คนที่คิดในเรื่องกาม แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร บาปหรือไม่ เรื่องกามทั้งหลาย ทำให้คนเอาตัวไม่รอดมานักต่อนักแล้ว สังเกตดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้ จะเห็นว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวัน และมีคนอยู่จำพวกหนึ่งไม่ได้ยุ่งกับลูกเขาเมียใคร แต่วัน ๆ เอาแต่สร้างสื่อลามกออกเผยแพร่ทำให้เกิดคดีทางเพศเพิ่มขึ้นไม่น้อย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การดื่มเหล้าแก้หนาวถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่า - ผู้อ่าน 19788
การดื่มเหล้าแก้หนาวถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่า ในประเทศแถบยุโรป อากาศนาวจัด มีความจำเป็นต้องดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย ที่เรียกว่าดื่มเหล้าแก้หนาว อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ดื่มไวน์เพื่อเจริญอาหารถือว่าผิดศีลข้อที่ ๕ หรือไม่ - ผู้อ่าน 21006
ดื่มไวน์เพื่อเจริญอาหารถือว่าผิดศีลข้อที่ ๕ หรือไม่ ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยก็จริง แต่ก็เป็นของมึนเมาชนิดหนึ่ง ดื่มเป็นประจำ เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยให้เจริญอาหารหรือเพื่ออะไรก็ตาม ดื่มไม่ช้าไม่นานก็ติด ติดไวน์ไม่นานต้องวายวอดแน่ เพราะไวน์ราคาแพงไม่ใช่เล่น ได้ยินว่าไวน์บางขวดราคาเป็นหมื่น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พระสามารถใช้ยาฆ่าแมลงหรือโรยยาป้องกันแมลงมารบกวนได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 17247
พระสามารถใช้ยาฆ่าแมลงหรือโรยยาป้องกันแมลงมารบกวนได้หรือไม่ ตอนจะฆ่ายุง ถามว่าเราโกรธไหม โกรธ แถมบันดาลโทสะเข้าไปด้วย ตบยุงตายคาที่เลย พอยุงตาย เราก็กลายเป็นมารอีกตัวหนึ่งต่างหาก ฆ่ามารตัวเล็กไป แต่ได้มารตัวโตขึ้นมาแทน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าเราไปซื้อปลาที่มันชามาปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม - ผู้อ่าน 19182
ถ้าเราไปซื้อปลาที่มันชามาปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม ปลาช่อนที่เขาเอามาขายมันเริ่มชาแล้ว อย่างไรเสียอีกไม่นาน มันก็ต้องตายเอง เราไปซื้อปลาที่มันชา เอามาบ้านแล้วปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การมีอาชีพขายเหล้า หรือขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีล ๕ หรือไม่อย่างไร - ผู้อ่าน 19820
การมีอาชีพขายเหล้า หรือขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีล ๕ หรือไม่อย่างไร คนค้าขายเหล้าโดยทั่วไปเขาขาดคุณธรรม คือเมตตาจิต เห็นแก่จะได้ฝ่ายเดียว แล้วก็เลยตั้งหน้าตั้งตาขายไปทั้งเหล้าทั้งบริการด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้ ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน ถ้าตกทุกข์ได้ยากเมื่อไร จะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 20459
คนที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นบาปหรือไม่ คนที่ชอบอ้างว่าโกหก เพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้น ลองสำรวจตัวเองใหม่จะพบว่า ถ้าเราเองได้จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราอย่างรอบคอบถูกต้องแล้ว โกหกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ? - ผู้อ่าน 21474
เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ? ศีลข้อที่หนึ่ง คือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ที่มีลมปราณ คือเริ่มมีลมหายใจ ถ้าไข่ที่เราซื้อมาเป็นไข่ที่ฟักไม่ได้เลย หรือฟักไม่เป็นตัว ก็ไม่ได้ผิดอะไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เมื่อทำบุญแล้วควรอธิษฐานอย่างไรและควรอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่ - ผู้อ่าน 29419
เมื่อทำบุญแล้วควรอธิษฐานอย่างไรและควรอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่ พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ความชั่วอย่าไปทำเลยนะ ขอให้ตั้งใจทำความดี สะสมบุญให้เต็มที่ เมื่อละโลกไปแล้ว ถึงจะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เราก็ยังมีเสบียงบุญที่เคยสะสมไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่เอาไว้ใช้ หรือถ้าจะมีใครอุทิศส่วนกุศลไปให้อีก เราก็สามารถรับได้สบาย ๆ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตร แล้วไม่ได้กรวดน้ำ คนที่เราอุทิศให้จะได้รับผลบุญไหม - ผู้อ่าน 42951
ถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตร แล้วไม่ได้กรวดน้ำ คนที่เราอุทิศให้จะได้รับผลบุญไหม การอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมี ตั้งความปรารถนามุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตนเอง ส่วนการกรวดน้ำเป็นอาหารแสดงการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น ถ้าให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าเรา ก็เป็นลักษณะของ เมตตาบารมี ถ้าให้กับผู้ที่เป้นผู้ใหญ่กว่าเรา มีพระคุณแก่เรา นั่นเป็นการแสดงกตัญญูกตเวที อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม