มหาปูชนียาจารย์

    พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำฯ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์

  ความประทับใจที่มีต่อธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3 - ผู้อ่าน 17013
ความประทับใจที่มีต่อธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3 ความปลื้ม ความประทับใจของสาธุชนที่มาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย 1,129 รูป ตลอดระยะทางในทุกๆ วัน ตั้งแต่ 2-28 มกราคม พ.ศ.2557 อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14812
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 จากที่ดินตลิ่งชันถึงโรงเรียนวัดนวลนรดิศ รวมระยะทาง 15.1 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14706
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 จากพุทธมณฑลถึงที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทาง 18.6 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 15602
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 จากสนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย ถึงพุทธมณฑล รวมระยะทาง 22.8 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 15220
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดพระประโทณเจดีย์ถึงสนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14838
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดตาก้องถึงโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์และวัดพระประโทณเจดีย์ รวมระยะทาง 16.2 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14799
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดบางปลา ถึงโรงเรียนวัดตาก้อง รวมระยะทาง 21.8 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14606
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดสุขวัฒนารามถึงวัดบางปลา รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14329
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557 จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ศาลายา ถึงวัดสุขวัฒนาราม รวมระยะทาง 25.6 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14675
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ถึง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ศาลายา รวมระยะทาง 20.6 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14485
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 ปฏิบัติธรรม จุดโคมลาน ลอยกระทงธรรม บูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14577
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดบางรักใหญ่ถึงวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง รวมระยะทาง 21.6 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14535
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 จากรร.ไทรน้อยและ รร.วัดไทรใหญ่ ถึงวัดบางรักใหญ่และรร.วัดบางรักใหญ่ รวมระยะทาง 22.75 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14641
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดรางกำหยาดถึงรร.ไทรน้อยและ รร.วัดไทรใหญ่ รวมระยะทาง 13.71 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14578
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดศิลามูลถึงวัดรางกำหยาด รวมระยะทาง 18.3 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14841
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดสองพี่น้อง ถึงวัดศิลามูล รวมระยะทาง 19.05 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 15137
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 จากโลตัสแลนด์ถึงวัดสองพี่น้อง ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และพิธีจุดประทีป ลอยกระทงธรรม บูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14663
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557 ปฏิบัติธรรม จุดโคมลาน ลอยกระทงธรรม ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด พระมงคลเทพมุนีฯ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 15129
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ มกราคม พ.ศ.2557 จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ถึงโลตัสแลนด์ รวมระยะทาง 22.05 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14790
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดตรีพาราสีมาเขตถึงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รวมระยะทาง 17.77 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14632
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดคลองขวางถึงวัดตรีพาราสีมาเขต รวมระยะทาง 16.92 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ คือ อะไร - ผู้อ่าน 48525
ธุดงค์ คือ อะไร ธุดงค์ คืออะไร หลังออกพรรษาก็ถึงคราที่พระภิกษุสงฆ์จะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เพื่อเจริญสมณธรรม รวมทั้งเผยแผ่ธรรม ซึ่งเรามักจะได้ยินว่าออก ‘ธุดงค์’ อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14779
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดบ่อทองถึงวัดคลองขวาง รวมระยะทาง 13.15 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย หลวงปู่ทองคำ - ผู้อ่าน 17579
ธุดงค์ธรรมชัย หลวงปู่ทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่คือใคร พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร คือผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนได้เข้าถึงพระธรรมกาย ด้วยการตั้งใจปฏิบัติคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาโดยต่อเนื่องไม่ขาดเลยตลอด 11 พรรษา และได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า "แม้เลือดเนื้อจะ แห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้านั่งลงไปแล้ว ไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ จนตลอดชีวิต” ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ทำให้หลวงปู่ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 14943
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีถึงวัดบ่อทอง รวมระยะทาง 15.5 กิโลเมตร อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม