มหาปูชนียาจารย์

    พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำฯ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์

  มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย - ผู้อ่าน 16383
มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย หมายถึง การเดินไปเป็นหมู่ใหญ่ของพระภิกษุเพื่อเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติธุดงควัตรอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งไปด้วย เพื่อชนะกิเลสด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 - ผู้อ่าน 15778
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงควัตรของคณะพระภิกษุที่เดินธุดงค์ธรรมชัย - ผู้อ่าน 14048
ธุดงควัตรของคณะพระภิกษุที่เดินธุดงค์ธรรมชัย ธุดงควัตรของคณะพระภิกษุที่เดินธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,129 รูป อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัยกับพุทธประเพณีการล้างเท้าพระ - ผู้อ่าน 14926
ธุดงค์ธรรมชัยกับพุทธประเพณีการล้างเท้าพระ การล้างเท้าพระ เป็นพุทธประเพณีหนึ่งที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ดังเรื่องของสังขพราหมณชาดก ที่กล่าว ถึงอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะ ในชาตินั้น สังขพราหมณ์ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยเท้าเปล่าเหยียบย่ำทรายที่ร้อนดังถ่านเพลิง จึงเกิดกุศลศรัทธา รีบนิมนต์ พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปที่โคนต้นไม้ แล้วล้างเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยน้ำที่อบและกรองใสสะอาด อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง - ผู้อ่าน 23264
พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง “ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย” จากคำกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า คุณยายมีคุณูปการอย่างสูงสุดต่อวัดพระธรรมกายและลูกหลาน จำนวนนับล้าน ๆ ที่ต่างหลั่งไหลตามมาสร้างบุญสร้างบารมีจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัยกับการปฏิบัติธุดงควัตร - ผู้อ่าน 16873
ธุดงค์ธรรมชัยกับการปฏิบัติธุดงควัตร ธุดงควัตร เป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เนื่องจาก ธุดงค์ คือ บทฝึกตนในการ กำจัดกิเลสทางพระพุทธศาสนาแบบเฉียบพลัน ที่เรียกว่า ธุตังคะ มีทั้งหมด 13 ข้อ โดยผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกความ อดทน และใช้ความเพียรสูง กว่าปกติ ซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้การถือธุดงค์เป็นข้อบังคับ คือ ใครจะถือก็ได้ หรือไม่ถือก็ได้ แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้ทำได้ เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลและสนับสนุนให้ บรรลุธรรมง่ายขึ้น อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ทุกย่างก้าวบำเพ็ญสมณธรรม - ผู้อ่าน 17125
ธุดงค์ธรรมชัย ทุกย่างก้าวบำเพ็ญสมณธรรม ธุดงค์ธรรมชัย ทุกย่างก้าวบำเพ็ญสมณธรรม ตามที่ได้เคยพบเห็นพระธุดงค์กันมาแต่โบราณ พระธุดงค์ต่างเดินจาริกเข้าไปในป่า ปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมในป่า อาจจะดูแปลกๆ ที่โครงการธุดงค์ธรรมชัยบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 3 นี้กลับเดินเข้าไปในระแวกชุมชน อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  Inside ธุดงค์ธรรมชัย ตอน ฝึกตน บำเพ็ญสมณธรรม - ผู้อ่าน 19210
Inside ธุดงค์ธรรมชัย ตอน ฝึกตน บำเพ็ญสมณธรรม โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 พระธุดงค์ธรรมชัยจำนวน 1,129 รูป ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป อุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยจากวัดศูนย์อบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 6 เดือน ทุกรูปต่างตั้งใจออกบวชเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากใจ อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  พุทธประเพณี ประเพณีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน - ผู้อ่าน 18405
พุทธประเพณี ประเพณีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทธประเพณี คือ ประเพณีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นระเบียบแบบแผนและเอกลักษณ์ของชาวพุทธ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พุทธประเพณีที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนั้นมีหลายอย่าง เช่น พุทธประเพณีการบวช พุทธประเพณีการตักบาตร พุทธประเพณีการถวายสังฆทาน พุทธประเพณีการปฏิบัติธุดงควัตร เป็นต้น อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  สัมมา อะระหัง กับความหมายของคำภาวนา - ผู้อ่าน 31282
สัมมา อะระหัง กับความหมายของคำภาวนา ความหมายของคำว่า.. “สัมมา อะระหัง” คำว่า “สัมมา อะระหัง” เป็นภาษาบาลี มีศัพท์ควบคู่กันอยู่ 2 ศัพท์ คือ “สัมมา” และ “อะระหัง อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  แผนที่ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 - ผู้อ่าน 22694
แผนที่ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 แผนที่ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 - ผู้อ่าน 32359
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ต้อนรับศักราชใหม่ เติมบุญใหญ่ให้ชีวิต โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ในวันที่ 2 -28 มกราคม พ.ศ.2557 จะมีการเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัยนับพันรูปบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ผ่านจังหวัดต่างๆ 7 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ วันครูวิชชาธรรมกาย 2556 - ผู้อ่าน 15090
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ วันครูวิชชาธรรมกาย 2556 พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556 - ผู้อ่าน 27318
ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556 ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชาที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติธรรมตามอย่างท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  หลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 18040
หลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรม หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้มีความเพียรเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ค้นพบวิชชาธรรมกายให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุผู้ทำความเพียรอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน วิชชาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ - ผู้อ่าน 18256
อานุภาพหลวงปู่ ตอน วิชชาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ การทำวิชชาแก้โรค ซึ่งการทำวิชาแก้โลกของหลวงปู่ท่านจะทำอยู่ 2 อย่างคือ รื้อผังใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหมดเกิดโรคภัยไข้เจ็บ กับรื้อผังย่อย..ของคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วมาขอให้ท่านช่วย อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน อุบัติเหตุเหล็กรถพ่วงพุ่งชน - ผู้อ่าน 15097
อานุภาพหลวงปู่ ตอน อุบัติเหตุเหล็กรถพ่วงพุ่งชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณจรรยงค์เชื่อมั่นศรัทธาในอานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นอย่างมาก บุญญาภินิหารที่ได้ประสบกับตนเอง ยิ่งเตือนย้ำให้ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  วัดบางปลา - ผู้อ่าน 19875
วัดบางปลา วัดบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ครั้งแรกหลังจากบรรลุธรรม ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ประวัติของวัดบางปลา สถานที่ตั้งวัดบางปลา.... อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  วัดบางปลา ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร - ผู้อ่าน 17675
วัดบางปลา ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ สถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวัดบางปลา อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  พยากรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน - ผู้อ่าน 28875
พยากรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน ในครั้งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังเป็นสามเณรว่า “องค์นี้แหละ..จะได้เป็นเจ้าอาวาส วัดปากน้ำองค์ต่อไป...” อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน 3 ศูนย์ (0) ปริศนา ชะตาชีวิต - ผู้อ่าน 15155
อานุภาพหลวงปู่ ตอน 3 ศูนย์ (0) ปริศนา ชะตาชีวิต ชะตาชีวิต เจ้าของเรื่อง เมื่อพบ 3 ช่วงชีวิตอัศจรรย์ที่หลวงปู่ทัก เมือได้เจอกันครั้งแรก ว่า... “ไอ้ศูนย์..ศูนย์ (0..0) 3 ศูนย์ (0) ปริศนา ชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลยค่ะ... อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  "ทํานายอนาคต" อานุภาพหลวงปู่ ตอน เห็นบ้านเมืองในอนาคต - ผู้อ่าน 24887
ทํานายอนาคต อนาคตประเทศเป็นอย่างไร ไม่ต้องดูดวงอนาคต หลวงปู่สดวัดปากน้ำท่านว่าไว้อย่างไรในอดีต เป็นจริงทุกอย่าง! มาติดตามอ่านที่บทความนี้... อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน ตายแล้ว..ไปอยู่ที่ไหน - ผู้อ่าน 14743
อานุภาพหลวงปู่ ตอน ตายแล้ว..ไปอยู่ที่ไหน หลวงปู่ท่านก็จะสั่งงานผู้ที่เข้าธรรมกาย ที่นั่งเยื้อง ๆ กับท่าน ที่มาช่วยท่านรับแขกว่า ให้ไปดูสิว่าผู้ตายอยู่ที่ไหน จากนั้นก็ให้เอาบุญไปให้ผู้ตาย อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน ชื่อรอด..แต่ไม่รอด - ผู้อ่าน 14613
อานุภาพหลวงปู่ ตอน ชื่อรอด..แต่ไม่รอด นายรอดที่ลอบยิงหลวงปู่ก็ติดคุกอยู่นานจนกระทั่งถึงกำหนดวันที่นายรอดจะต้องออกจากคุก ซึ่งหลวงปู่ท่านได้เห็นในที่ และทักขึ้นว่า วันนี้นายรอดออกจากคุก แต่จะไม่รอด ซึ่งก็จริง ๆ อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 
  อานุภาพหลวงปู่ ตอน หลวงปู่หยั่งรู้..อนาคต - ผู้อ่าน 15720
อานุภาพหลวงปู่ ตอน หลวงปู่หยั่งรู้..อนาคต หลวงปู่..ท่านเป็นผู้มีญาณทัสสนะแม่นยำโดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งท่านยังรู้อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งไม่ว่าเรื่องนั้น..จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเอง ลูกศิษย์ลูกหา หรือเกี่ยวกับประเทศ โลก คือ ตลอดทั้งนิพพาน ภพ 3 โลกันต์ อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม