Review รายการ DMC

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC

  พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 3102
พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ร้างขาดการดูแล จนกระทั่งมีนักโบราณคดีทำการขุดค้นโบราณสถานต่าง ๆ ในอินเดีย... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน - ผู้อ่าน 3035
ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฝึกจิต ยินดีในความมักน้อย สันโดษ แต่สื่อไม่ได้นำข่าว ในด้านดีของพระมาเสนอต่อสาธารณชน ผู้คนในสังคมจึงพากันเข้าใจว่า พระดี ๆ หาไม่ได้แล้ว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  แนวคิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 3130
แนวคิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย การอุทิศชีวิตทำงานสืบอายุพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีน้ำพระทัยยิ่งใหญ่ ทรงช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ข้ามสู่ฝั่งพระนิพพาน โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากใด ๆ แม้แต่นิดเดียว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ - ผู้อ่าน 6796
ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ ทำไมต้องทำบุญบ่อย ๆ หรือ? คนที่มีทรัพย์น้อยบางคนไม่เข้าวัดเพราะคิดว่าไม่มีเงินทำบุญ จะอธิบายให้เขาฟังอย่างไร? จะทราบได้อย่างไรว่าช่วงไหนบุญเรามากขึ้น ช่วงไหนบุญน้อยลง? ทำอย่างไรถึงจะมีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  การอนุโมทนาและมุทิตาจิต - ผู้อ่าน 17202
การอนุโมทนาและมุทิตาจิต คำว่า “อนุโมทนาบุญ” มีความหมายอย่างไร? การที่เรามุทิตาจิตถือเป็นการอนุโมทนาบุญอย่างหนึ่งหรือไม่? สำหรับคนที่เราไม่ชอบ เราจะวางใจร่วมยินดีกับเขาอย่างไร? การมุทิตาหรืออนุโมทนาบุญมีผลต่อสภาวะใจของเราใช่ไหม? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ - ผู้อ่าน 9894
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัย คืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  รักตัวเองกับหลงตัวเอง - ผู้อ่าน 17424
รักตัวเองกับหลงตัวเอง “รักตัวเอง“ กับ “หลงตัวเอง“ แตกต่างกันอย่างไร ? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 13582
คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตรจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อการเป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก - ผู้อ่าน 4454
วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก ปัจจัยที่ทำให้กลัวความอ้วนมีอย่างไรบ้าง วิธีการลดน้ำหนักที่อันตราย และ วิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีประกอบด้วย อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  นิสัยอันตราย - ผู้อ่าน 2772
นิสัยอันตราย นิสัยอันตราย ที่นำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิตมีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร ไม่ให้เกิดนิสัยแบบนี้ขึ้น อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  หัวหน้าที่รัก - ผู้อ่าน 2159
หัวหน้าที่รัก หัวหน้าที่รักต้องมีลักษณะอย่างไร และ มีคุณธรรมอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บุญบาปที่ปลายนิ้ว - ผู้อ่าน 4586
บุญบาปที่ปลายนิ้ว ผลกระทบจากการกด like กด share ที่มีเนื้อหาไม่ดี บาปหรือไม้? ควรปฏิบัติตัวอย่างไร? และมาเรียนรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อากาศร้อน ใจร้อน - ผู้อ่าน 2652
อากาศร้อน ใจร้อน สภาพอากาศร้อนมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร? ในเมืองหนาว ผู้คนมีแนวโน้มอารมณ์เย็นกว่าคนในเมืองร้อนหรือเปล่า? คนใจร้อนกับคนเจ้าโทสะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ - ผู้อ่าน 99725
วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ - ผู้อ่าน 2591
อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่น ๆ ก็มีการสร้างพระเจดีย์เหมือนกันพระเจดีย์ล้วนทำมาจากสิ่งที่มีค่าที่สุดเท่าที่จะหาได้ในยุคสมัยนั้น เช่น ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บรรพชาสามเณรล้านรูปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน - ผู้อ่าน 2113
บรรพชาสามเณรล้านรูปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็นบ้าน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน - ผู้อ่าน 13033
อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน การบูชามี ๒ อย่าง ได้แก่ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอมอาหารหวานคาว และน้ำ เป็นต้น อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล - ผู้อ่าน 35812
8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา - ผู้อ่าน 8374
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา การบูชา คือ การแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกาย วาจา และใจ ด้วยความนอบน้อมทั้งต่อหน้าและลับหลัง การแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีของบุคคลที่เราบูชา อย่างจริงใจ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บริหารเวลาด้วยกาลัญญู - ผู้อ่าน 13585
บริหารเวลาด้วยกาลัญญู พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นคุณค่าของเวลาชีวิต และทรงให้แนวทางแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการบริหารเวลา ดังนี้.... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เอกวาดอร์...ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย - ผู้อ่าน 7157
เอกวาดอร์...ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย อกวาดอร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นหนึ่งใน ๑๓ ประเทศในโลกที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน คำว่า “เอกวาดอร์” มาจากภาษาสเปน “Ecuador” ที่แปลตรงตัวว่า “เส้นศูนย์สูตร” หากท่านผู้อ่านอยากจะลองหาประเทศนี้ในแผนที่โลก ก็ต้องมองไปที่มุมบนซ้ายของทวีปอเมริกาใต้ จะเห็นเป็นประเทศเล็ก ๆ ติดมหาสมุทรแปซิฟิก... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว - ผู้อ่าน 4762
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพบพระพุทธศาสนา และตัวเราก็เป็นสัมมาทิฐิบุคคล นับว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากแสนยาก เพราะนี่คือคุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะใช้โอกาสที่ดีเช่นนี้สร้างบารมีตักตวงบุญกุศลได้เต็มที่ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 69894
โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษา รุ่นภาคฤดูร้อน บวชพระนานาชาติ บวชสามเณร อบรมธรรมทายาทชาย - หญิง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 3673
อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม การสร้างที่พักอาศัยถวายแด่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละ เรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพาน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  น้ำมหาประลัย - ผู้อ่าน 5098
น้ำมหาประลัย การดื่มน้ำเมานั้น นอกจากได้ชื่อว่าเป็นการล่วงละเมิดศีลข้อ ๕ แล้ว พระพุทธองค์ยังทรงชี้โทษไว้ว่าเป็นอบายมุข คือ ปากทางแห่งความเสื่อม ผู้ดื่มน้ำเมาจะพบกับความหายนะอย่างน้อย ๖ ประการ คือ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม