Review รายการ DMC

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC

  อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ - ผู้อ่าน 8613
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัย คืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  รักตัวเองกับหลงตัวเอง - ผู้อ่าน 16285
รักตัวเองกับหลงตัวเอง “รักตัวเอง“ กับ “หลงตัวเอง“ แตกต่างกันอย่างไร ? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 3905
คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตรจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อการเป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก - ผู้อ่าน 1960
วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก ปัจจัยที่ทำให้กลัวความอ้วนมีอย่างไรบ้าง วิธีการลดน้ำหนักที่อันตราย และ วิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีประกอบด้วย อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  นิสัยอันตราย - ผู้อ่าน 1826
นิสัยอันตราย นิสัยอันตราย ที่นำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิตมีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร ไม่ให้เกิดนิสัยแบบนี้ขึ้น อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  หัวหน้าที่รัก - ผู้อ่าน 1238
หัวหน้าที่รัก หัวหน้าที่รักต้องมีลักษณะอย่างไร และ มีคุณธรรมอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บุญบาปที่ปลายนิ้ว - ผู้อ่าน 3548
บุญบาปที่ปลายนิ้ว ผลกระทบจากการกด like กด share ที่มีเนื้อหาไม่ดี บาปหรือไม้? ควรปฏิบัติตัวอย่างไร? และมาเรียนรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อากาศร้อน ใจร้อน - ผู้อ่าน 1626
อากาศร้อน ใจร้อน สภาพอากาศร้อนมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร? ในเมืองหนาว ผู้คนมีแนวโน้มอารมณ์เย็นกว่าคนในเมืองร้อนหรือเปล่า? คนใจร้อนกับคนเจ้าโทสะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ - ผู้อ่าน 82203
วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ - ผู้อ่าน 1426
อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่น ๆ ก็มีการสร้างพระเจดีย์เหมือนกันพระเจดีย์ล้วนทำมาจากสิ่งที่มีค่าที่สุดเท่าที่จะหาได้ในยุคสมัยนั้น เช่น ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บรรพชาสามเณรล้านรูปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน - ผู้อ่าน 1284
บรรพชาสามเณรล้านรูปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็นบ้าน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน - ผู้อ่าน 11091
อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน การบูชามี ๒ อย่าง ได้แก่ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอมอาหารหวานคาว และน้ำ เป็นต้น อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล - ผู้อ่าน 31305
8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา - ผู้อ่าน 6534
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา การบูชา คือ การแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกาย วาจา และใจ ด้วยความนอบน้อมทั้งต่อหน้าและลับหลัง การแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีของบุคคลที่เราบูชา อย่างจริงใจ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บริหารเวลาด้วยกาลัญญู - ผู้อ่าน 12753
บริหารเวลาด้วยกาลัญญู พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นคุณค่าของเวลาชีวิต และทรงให้แนวทางแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการบริหารเวลา ดังนี้.... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เอกวาดอร์...ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย - ผู้อ่าน 5637
เอกวาดอร์...ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย อกวาดอร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นหนึ่งใน ๑๓ ประเทศในโลกที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน คำว่า “เอกวาดอร์” มาจากภาษาสเปน “Ecuador” ที่แปลตรงตัวว่า “เส้นศูนย์สูตร” หากท่านผู้อ่านอยากจะลองหาประเทศนี้ในแผนที่โลก ก็ต้องมองไปที่มุมบนซ้ายของทวีปอเมริกาใต้ จะเห็นเป็นประเทศเล็ก ๆ ติดมหาสมุทรแปซิฟิก... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว - ผู้อ่าน 2841
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพบพระพุทธศาสนา และตัวเราก็เป็นสัมมาทิฐิบุคคล นับว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากแสนยาก เพราะนี่คือคุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะใช้โอกาสที่ดีเช่นนี้สร้างบารมีตักตวงบุญกุศลได้เต็มที่ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 61266
โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษา รุ่นภาคฤดูร้อน บวชพระนานาชาติ บวชสามเณร อบรมธรรมทายาทชาย - หญิง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 2003
อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม การสร้างที่พักอาศัยถวายแด่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละ เรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพาน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  น้ำมหาประลัย - ผู้อ่าน 4074
น้ำมหาประลัย การดื่มน้ำเมานั้น นอกจากได้ชื่อว่าเป็นการล่วงละเมิดศีลข้อ ๕ แล้ว พระพุทธองค์ยังทรงชี้โทษไว้ว่าเป็นอบายมุข คือ ปากทางแห่งความเสื่อม ผู้ดื่มน้ำเมาจะพบกับความหายนะอย่างน้อย ๖ ประการ คือ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป - ผู้อ่าน 1444
ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป (ข้อ ๓-๘) อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ - ผู้อ่าน 2741
ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ ในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี? การหล่อพระด้วย “ทองคำ” เป็นเรื่องปกติหรือไม่? ทำไมนิยมนำทองคำหรือรัตนชาติแพง ๆ มาสร้างพระหรือเจดีย์ ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ? ทำไมต้องหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ? ทำไมต้องหล่อหลวงปู่องค์ที่ ๘ ในเมื่อหล่อมาตั้ง ๗ องค์แล้ว? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เหตุการณ์สำคัญในวันตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต - ผู้อ่าน 1734
เหตุการณ์สำคัญในวันตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต ย้อนไป ๑๑๒ ปี มีเด็กหนุ่มวัย ๑๙ ปี ซึ่งต่อมา คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กำลังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าข้าวแทนบิดาที่เสียไปตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี และได้เป็นหัวแรงสำคัญของครอบครัว ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวชตลอดชีวิตทำให้เป็นจุดหักเหให้ท่านเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ต่างจากคนทั่วไป อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การให้ทาน - ผู้อ่าน 5499
อานิสงส์การให้ทาน ในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาวนาผู้ใจบุญท่านหนึ่ง ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็อยากถวายข้าวสารใหม่ที่ตัวเองลงมือเก็บเกี่ยวกับมือแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงทราบความตั้งใจดีของชาวนาแล้วจึงตรัสสัมโมทนียกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาว่า “ชื่อว่าสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรง มีปัญญาและศีลมีจิตมั่นคง ทานที่ถวายในสงฆ์ย่อมมีผลมาก อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  กฐินทาน กาลทานที่มีผลานิสงส์มาก - ผู้อ่าน 1967
กฐินทาน กาลทานที่มีผลานิสงส์มาก คำสอนในพระพุทธศาสนากล่าวว่า “ทาน” หรือ “การให้” เป็นความดีที่เป็นสัมมาทิฐิเบื้องต้นของมนุษย์ทุกคน เพราะทั้งการให้ การแบ่งปัน หรือการสงเคราะห์ ล้วนเป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลกันระหว่างชีวิตต่อชีวิต เป็นพื้นฐานความดีที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งยังสร้างบารมี กว่าพระองค์จะทรงประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิต คือการตรัสรู้ธรรม พระองค์ก็ทรงอาศัยการทำทานเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมความดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
วันธรรมชัย 27 สิงหาคม
อานิสงส์ถวายยารักษาโรค
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม