Review รายการ DMC

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC

  ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป - ผู้อ่าน 2098
ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๓ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป (ข้อ ๓-๘) อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ - ผู้อ่าน 3830
ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนเป็นทองคำแท้ ในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี? การหล่อพระด้วย “ทองคำ” เป็นเรื่องปกติหรือไม่? ทำไมนิยมนำทองคำหรือรัตนชาติแพง ๆ มาสร้างพระหรือเจดีย์ ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ? ทำไมต้องหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ? ทำไมต้องหล่อหลวงปู่องค์ที่ ๘ ในเมื่อหล่อมาตั้ง ๗ องค์แล้ว? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เหตุการณ์สำคัญในวันตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต - ผู้อ่าน 2584
เหตุการณ์สำคัญในวันตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต ย้อนไป ๑๑๒ ปี มีเด็กหนุ่มวัย ๑๙ ปี ซึ่งต่อมา คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กำลังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าข้าวแทนบิดาที่เสียไปตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี และได้เป็นหัวแรงสำคัญของครอบครัว ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวชตลอดชีวิตทำให้เป็นจุดหักเหให้ท่านเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ต่างจากคนทั่วไป อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การให้ทาน - ผู้อ่าน 8790
อานิสงส์การให้ทาน ในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาวนาผู้ใจบุญท่านหนึ่ง ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็อยากถวายข้าวสารใหม่ที่ตัวเองลงมือเก็บเกี่ยวกับมือแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงทราบความตั้งใจดีของชาวนาแล้วจึงตรัสสัมโมทนียกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาว่า “ชื่อว่าสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรง มีปัญญาและศีลมีจิตมั่นคง ทานที่ถวายในสงฆ์ย่อมมีผลมาก อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  กฐินทาน กาลทานที่มีผลานิสงส์มาก - ผู้อ่าน 2741
กฐินทาน กาลทานที่มีผลานิสงส์มาก คำสอนในพระพุทธศาสนากล่าวว่า “ทาน” หรือ “การให้” เป็นความดีที่เป็นสัมมาทิฐิเบื้องต้นของมนุษย์ทุกคน เพราะทั้งการให้ การแบ่งปัน หรือการสงเคราะห์ ล้วนเป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลกันระหว่างชีวิตต่อชีวิต เป็นพื้นฐานความดีที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งยังสร้างบารมี กว่าพระองค์จะทรงประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิต คือการตรัสรู้ธรรม พระองค์ก็ทรงอาศัยการทำทานเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมความดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๒ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป - ผู้อ่าน 2418
ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๒ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เกี่ยวกับการรักษารูปของเรา คือ เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวและกิริยามารยาทต่าง ๆ ซึ่งของพระภิกษุท่านว่าไว้อย่างนี้ ข้อ ๑-๒ “ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักนุ่ง-จักห่มให้เรียบร้อย” อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  จับเสือมือเปล่า - ผู้อ่าน 2888
การทำเงินเเบบ "จับเสือมือเปล่า" เป็นอย่างไร? จับเสื้อมือเปล่าเเตกต่างกับเสือนอนกินอย่างไร? การจับเสือมือเปล่าต้องทำอย่างไร? โภคะเกิดแก่ผู้มีบุญ สิริชาดก อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์ถวายทานบ่อยๆ - ผู้อ่าน 4277
“ดูก่อนเทพธิดาผู้มีกายอันประดับประดาแล้ว สวมทิพย์มาลัย ทรงพัสตราภรณ์อันสวยงาม วิมานตั่งแก้วไพฑูรย์ของท่านโอฬาร รวดเร็วดังใจ ไปได้ตามใจปรารถนาส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆ เพราะบุญอะไร ท่านจึงมีวรรณะเช่นนี้โภคะทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน” อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  มหันตภัยโซเชียลมีเดีย - ผู้อ่าน 18065
มหันตภัยโซเชียลมีเดีย มหันตภัยโซเชียลมีเดีย ความหมายของ โซเชียลมีเดีย กับ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เเตกต่างกันอย่างไร? ทำไมคนถึงใช้ social media เเละ social Network กันมากขนาดนี้ ทำไมเป็นที่นิยม คำกล่าวที่ว่า social media ทรงพลังมากกว่าที่คิด เรื่องราวเป็นอย่างไร? โรคภัยต่างๆที่เกิดกับคนใช้ social media คำกล่าวที่ว่า social media ทรงพลังมากกว่าที่คิด เรื่องราวเป็นอย่างไร? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอน บ่อเกิดของมารยาทไทย - ผู้อ่าน 2611
ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอน บ่อเกิดของมารยาทไทย เรามักเข้าใจกันว่า มารยาทเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อความงดงามน่าดู เพื่อการยอมรับเข้าเป็นหมู่คณะเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมีเรื่องเบื้องหลังลึกซึ้งเกี่ยวกับต้นบัญญัติมารยาทที่เรายอมรับกันอยู่ในปัจจุบันนี้... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เป้าหมายชีวิตของมนุษย์ - ผู้อ่าน 3701
เป้าหมายชีวิตของมนุษย์ เป้าหมายชีวิตนั้นมีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินชีวิตของเรา หากเรามีเป้าหมาย ความคิด คำพูด และการกระทำทุกอย่างในแต่ละวันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ หากเราไม่ต้งั เป้าหมายชีวิตไว้ เราก็จะไม่ต่างอะไรกับนกกาที่หากินเพื่อความอยู่รอดไปวันหนึ่ง ๆ เมื่อหมดอายุขัยก็ตายจากโลกนี้ไป คนมีเป้าหมายชีวิตเปรียบเสมือนเรือเดินสมุทรที่มีหางเสือ มีกัปตันคอยชี้ทางว่าจะนำเรือมุ่งหน้าไปทางไหน เรือเดินสมุทรลำนี้จึงต่างจากขอนไม้ที่ล่องลอยอย่างไร้จุดหมายอยู่กลางทะเล ถูกคลื่นลูกนั้นลูกนี้ซัดไปมาให้เคว้งคว้าง และผุพังจมไปตามกาลเวลา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วิธีการเลี้ยงดูลูกในยุค Generation Alpha - ผู้อ่าน 5885
วิธีการเลี้ยงดูลูกในยุค Generation Alpha ความแตกต่างของเด็กในแต่ละยุค ปัญหาและข้อเสียการใช้เทคโนโลยีในยุค Generation Alpha วีธีการเลี้ยงดูลูกในยุค Generation Alpha วิธีเตรียมตัวของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กยุค Generation Alpha เทคนิคการเลี้ยงลูก ในยุค Generation Alpha ให้เป็นคนดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย - ผู้อ่าน 2757
อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย “นายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลาย ไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ ฉันใด ความแก่ชราและความตายย่อมต้อนอายุ ของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันนั้น” (ขุ.ธ.) อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  "เข้าพรรษา" ช่วงเวลาของการเพิ่มพูนความดี - ผู้อ่าน 2482
เทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ในปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือน ๘สองหน วันสำคัญในทางศาสนาของปีนี้จึงเลื่อนไป ๑ เดือน ตามข้อกำหนดของการนับวันของประเทศไทย ทำให้วันมาฆบูชาเลื่อนไปตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การเป็นภรรยาที่ดี - ผู้อ่าน 46536
อานิสงส์การเป็นภรรยาที่ดี บุญนั้นแล ย่อมเป็นของเขา เขาพาบุญนั้นไป และบุญนั้น ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา - ผู้อ่าน 16477
ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่ - ผู้อ่าน 33053
อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่ การจะเอาชนะกิเลสในตัวได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจสูง จึงจะสามารถสวนกระแสกิเลส อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  หยุด นิ่ง เฉย ทางด่วนในการเข้าถึงพุทธรัตนะ - ผู้อ่าน 2394
หยุด นิ่ง เฉย ทางด่วนในการเข้าถึงพุทธรัตนะ "การทำสมาธิปฏิบัติธรรม" จะให้ได้ผลดี ต้องวางใจให้สบายๆ ผ่อนคลาย นิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไมอย่างต่อเนื่อง แล้วใจจะเข้าไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย เมื่อหยุดแล้วจะเป็นตัวสำเร็จ ที่ทำให้พบแสงสว่าง พบดวงธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด ซึ่งการเข้าถึงพระธรรมกายนั้น ไม่ว่าคนเชื้อชาติใด พูดภาษาอะไร นับถือศาสนาอะไร ถ้าทำอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก็สามารถปฏิบัติจนเข้าถึงได้ทั้งสิ้น ดังตัวอย่างบุคคลต่อไปนี้ ที่มีผลการปฏิบัติธรรมอยู่ในขั้นดี มีแววว่าจะเข้าถึงธรรมได้ไม่นานเกินรอ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท - ผู้อ่าน 2800
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ๔ ประการ คือ “การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก การที่จะได้ฟังสัทธรรมก็นับว่ายาก การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก” อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บวชเถิดชายไทยอย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง - ผู้อ่าน 4508
บวชเถิดชายไทยอย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง การบรรพชาอุปสมบท หรือเรียกสั้น ๆ ว่าการบวช คือ การยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนทางสู่พระนิพพาน เป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก กว่าจะมีการบวชต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายประการ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ผู้อ่าน 5244
อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำสุขมาให้ ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศ สว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมี เฉกดังพระชินสีห์เมื่ออุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อภิชาตบุตรของพ่อแม่ - ผู้อ่าน 4321
อภิชาตบุตรของพ่อแม่ เป็นธรรมดาของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อได้ครองรักปักฐานกลายเป็นสามีภรรยา กันแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะมีบุตรน้อยไว้เป็นสมาชิกของครอบครัว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 World No Tobacco Day - ผู้อ่าน 72277
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หลวงพ่อธัมมชโย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย โดยแทรกสาระเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย เผยแพร่อย่างกว้างขวาง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทางสายกลางเส้นทางตรัสรู้ของพระพุทธองค์ - ผู้อ่าน 6951
ทางสายกลางเส้นทางตรัสรู้ของพระพุทธองค์ วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ นับเป็นวันสำคัญที่มหาบุรุษ เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญเพียรทางจิต ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการดำเนินจิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ - ผู้อ่าน 5952
อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ การยกย่องสดุดี คือ การประกาศคุณธรรมของผู้ทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้รับรู้และปฏิบัติตาม ความหอมแห่งคุณธรรมที่เราได้ประกาศไปนี้ จะส่งผลย้อนกลับมาหาตนให้เป็นผู้ที่น่าคบหา น่าเข้าใกล้และน่าสนทนาด้วย ดังเรื่องราวของพระสุคันธเถระ ผู้ใช้ปัญญาในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม