ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

ไม่น่าเชื่อ สมองมนุษย์!!


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 25 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 10:59 AM

คณุอาน่ได้มยั้

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้

ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า มนัไม่สคำญเลย
ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัสคำญแค่ว่า
ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง
ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา
ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ


หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#2 about

about
 • Members
 • 56 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 01:09 PM

ก็อ่านได้นะ

#3 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 01:15 PM

ผมอ่านได้...

เป็นการทดสอบที่ดีมากครับ...

อย่างไรเสีย เราควรอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ดีที่สุดครับ สิ้นภาษาคือสิ้นชาติ

#4 จอมเทพ

จอมเทพ
 • Members
 • 466 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 01:24 PM

ก็พออ่านได้เช่นกันครับ แต่ผมทึ่งที่คุณสามารถพิมพ์ให้มันเป็นอย่างนั้นได้มากกว่านะ 5555 art มาก
กุญแจวิเศษ

#5 usr19684

usr19684
 • Members
 • 5 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 04:11 PM

อ่านได้ด้วยยยยยยย....อิอิอิอิ

#6 ปลื้มจัง....

ปลื้มจัง....
 • Members
 • 190 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 06:11 PM

...อ่านได้ เข้าใจได้ และเห็นด้วยกับความคิดที่ว่า..น่าทึ่งกับการที่คุณพิมพ์ได้..เจ๋งจริงๆค่ะ ว่าแต่ว่า...ใช้เวลาพิมพ์นานมั้ยเนี้ย!!!

จัดเรียงสมองอย่างถูกต้องกันดีกว่าค่ะ happy.gif

...SMILE.... SMILE.... SMILE...

...ยิ้ม... ใส... ปิ๊ง...


#7 เป็นหนึ่ง

เป็นหนึ่ง
 • Members
 • 354 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 December 2008 - 06:43 PM

เป็นการศึกษากลไกการอ่านของมนุษย์ที่น่าสนใจครับ
ขอแค่ให้ตัวอักษรตัวแรกกับตัวสุดท้าย อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
มนุษย์ก็จะสามารถอ่านได้
เพราะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษร แต่อ่านเป็นคำ
I just gotta get out of this prison cell.
Someday I'm gonna be free.

#8 ตำรวจรักบุญ

ตำรวจรักบุญ
 • Members
 • 985 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 December 2008 - 07:30 AM

เหมือนกับที่เราไปอ่านภาษาลาว หรือคนลาวมาอ่านภาษาไทย แม้จะเขียนแตกต่างกันไปบ้าง ก็สมารถเข้าใจได้

โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าแค่ตัวแรกและตัวสุดท้ายที่ต้องถูกต้อง สำคัญที่ องค์ประกอบของคำอยู่ครบถ้วนในบริเวณใกล้เคียง

ในประโยคด้วย เพราะหากเขียนคำเดียวโดดๆ ย่อมเดาความหมายได้ยาก และการที่เราสามารถอ่านข้อความนี้ได้เพระอาศัย

ประสบการณ์เดิมมาช่วยอ่าน ไม่ได้ใช้ความรู้ด้านภาษาแต่เพียงอย่างเดียว

#9 ตำรวจรักบุญ

ตำรวจรักบุญ
 • Members
 • 985 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 December 2008 - 07:40 AM

ไวยากรณ์คือมาตรฐาน แต่ สิ่งที่ต้องการสื่อสารคือความเข้าใจ

เพราะฉะนั้นแม้การเขียนจะสะกดไม่ถูกต้อง แต่ผู้รับสารเข้าใจก็น่าจะโอเคน่ะ

การสะกดก็สำคัญ แต่ผมว่าความเข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารสำคัญกว่า (นึกถึงตอนคุยกับฝรั่งที่มาถามทางสิ)

เพราะภาษาเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่เป้าหมายของการสื่อสาร(คือให้เข้าใจตามที่ต้องการ)

สิสำคัญที่สุด ดั่งคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่า "เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี"

ลองอ่านนี้ดู W-vdik[vo6F,mok[6Pfh;pot8iy[W แปลว่า "ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ"

#10 ศรีวยาฆร

ศรีวยาฆร
 • Members
 • 184 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 December 2008 - 08:03 AM

คุณตำรวจรักบุญตอบได้แจ่มเลยครับ

ขอบคุณคุณสาธุธรรมครับ#11 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 December 2008 - 02:03 PM

ขอบคุณค่ะ ทุกท่าน


ดิฉันได้ลองให้เพื่อนที่ตาบอดอ่าน โดยจะมีคอมพิวเตอร์อ่านให้ฟัง
เขาไม่สามารถอ่านได้ บอกว่า คอมพิวเตอร์ อ่านตลกมาก ๆ
คงเป็นเพราะสิ่งนี้ต้องใช้ function ของการมองเห็นด้วย แม้จะเห็นที่เรียงตัวผิดๆ ก็ตาม
เพื่อไปแปลข้อมูลเรื่องภาษาที่ได้เคยร่ำเรียนมาก่อนให้สมองส่วนอ่านทำงานต่อ


อย่างไรก็ดี น่าสนใจ ว่าหากสะกดคำที่ผิดเหล่านี้ด้วยตัวอักษร เบลล์ เขาจะอ่านได้หรือไม่
ส่วนตัวคิดว่า "อ่านได้" โดยใช้function การสัมผัสรู้อักขระ จากการสัมผัส ส่งกระแสประสาทไปให้สมองส่วนอ่านแทน


เราโชคดีที่เกิดมาหูดี ตาดี สมองพอใช้ได้ นะคะ
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#12 พักผ่อน

พักผ่อน
 • Members
 • 422 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 25 December 2008 - 06:45 PM

อ่านได้แต่ก็อ่านยาก

หากเขียนอย่างถูกต้องแล้ว บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำ
เพียงอ่านแค่บางคำก็ได้ความเป็นประโยค หรือบางทีอ่านได้ทีละหลายประโยค

#13 ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ

ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ
 • Members
 • 34 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 December 2008 - 04:37 PM

สร้างสรรค์ดีครคับ
ผมอ่านได้ครับ
สมองคนเรานี่ใช่ย่อยนะครับ


#14 เดือนฉายงามแสง

เดือนฉายงามแสง
 • Members
 • 214 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 December 2008 - 04:48 PM

อ่านได้เหมือนกันค่ะ
แต่นับถือคนหาบทความ
และพยายามพิมพ์ให้อ่านจริง ๆ
ขอบคุณนะคะ


#15 ณ ๐๗๒

ณ ๐๗๒
 • Members
 • 1340 โพสต์
 • Location:Ladkrabang

โพสต์เมื่อ 26 December 2008 - 05:01 PM

เห็นบอกว่าเป็นการทดสอบสมองมนุษย์

บางคนสามารถอ่านได้ง่ายๆ

บางคนก็ต้องใช้ความพยายามในการอ่าน

บางคนก็ต้องใช้ความพยายามในการอ่านมากขึ้น

จนสุดท้ายบางคน อาจ..อ่านไม่ได้ หรือต้องใช้เวลานานมาก ในขณะที่บางคนแค่ไม่ถึง 5 นาทีก็สามารถอ่านได้จบ

แต่ที่แน่ๆ พวกที่แกะลายมืือไก่เขียแก่ง คงสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว

ความพร้อมเกิดขึ้น เมื่อเริ่มต้นลงมือทำ (โอวาทหลวงพ่อ 27/4/51)

ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงใหลได้มากเท่ากับสตรี  ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงใหลได้มากเท่ากับบุรุษ
แท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดั่งเครื่องพันธนาการ  ที่มัดตรึงเหนียวแน่น ให้ลุ่มหลงอยู่ ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไป


#16 Happy (^_^)

Happy (^_^)
 • Members
 • 92 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 December 2008 - 06:28 PM

อาน่เหืมอนปกิตเลย คนพมิพ์เกง่จัง อิอิ


#17 jinginsweden

jinginsweden
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 December 2008 - 06:56 PM

amazing!
anizamg!
can we do that with english?
can we do taht wtih esilgnh?
hmm.....

#18 Defilement Destroyer

Defilement Destroyer
 • Members
 • 274 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 30 December 2008 - 10:54 AM

มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ซะด้วย เยี่ยมมากครับ
ภูเขาศิลาล้วนย่อมตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใด
ผู้ที่ทำนิพพานให้แจ้งแล้ว ก็ย่อมมีจิตตั้งมั่น
ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายฉันนั้น
(พุทธพจน์)

#19 ชาร์ป

ชาร์ป
 • Members
 • 985 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ปทุมธานี

โพสต์เมื่อ 31 December 2008 - 10:21 AM

อ่านได้รวดเดียวจบ -..-

#20 กัลฯ ภาค 7

กัลฯ ภาค 7
 • Members
 • 93 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 03 January 2009 - 08:33 PM

อ่านได้ อ่านง่าย ไม่ยาก smile.gif

แต่ตอนพิมพ์ น่าจะยากกว่านะ confused_smile.gif
คิดได้ไงเนี่ย!!

สำหรับสมองของลูกพระธัมฯอย่างพวกเรา
อ่านได้สบายมาก ไม่มีปัญหา ใช่ไม๊เอ่ย? smile.gif

แต่ก็ต้องขอขอบคุณ คุณสาธุธรรม ที่ให้พวกเราได้มีโอกาส
ได้ฝึกสายตา และฝึกสมอง บรรเจิดมากจ้า cool.gif

ขออนุโมทนาบุญด้วยจ้า......สาธุ happy.gif

#21 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 January 2009 - 03:21 AM

น่าสนใจนะครับ

#22 Dok_Bua

Dok_Bua
 • Members
 • 233 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:UK

โพสต์เมื่อ 07 January 2009 - 08:04 AM

อ่านได้ปกติ..ไม่รู้สึกว่าอ่านยากเลยอ่ะ... เยี่ยมยอด...
...ขอสร้างบารมี เอาชีวีเป็นเดิมพัน ...

#23 ตำรวจรักบุญ

ตำรวจรักบุญ
 • Members
 • 985 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 January 2009 - 10:51 AM

เป็นการอ่าน ที่ คอมพิวเตอร์ไม่สมารถอ่านได้ ไม่อาจสร้างหุ่นยนต์ที่อ่านตัวหนังสือแบบนี้แล้วรู้เรื่องได้แน่ๆ

#24 BBZ

BBZ
 • Members
 • 5 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 January 2009 - 06:06 PM

ไม่เลวเลยครับ

เหมือนกับการเล่นเกมเกมนึง

ที่เรียงคำให้ถูกต้อง

โดยจะให้ มาทุกตัวอักษรเเล้วก็ให้เราเรียงให้ถูก

เเล้วเราก็จะได้คำๆนั้น

ซึ่งมันก็สามารถทดสอบเราได้ด้วยว่า

สมองของเรานั้นทำความเข้าใจกับคำๆนั้นเร็วแค่ไหน

ดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับ

  ธรรมะ คือ เเสงสว่างเเห่งชีวิต    


#25 กัปตัน ก.ด.ส.

กัปตัน ก.ด.ส.
 • Members
 • 10 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 January 2009 - 06:41 PM

อ่านได้นิ

#26 Sareochris

Sareochris
 • Members
 • 207 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:-
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 06 May 2009 - 08:19 PM

นี่คือ บทพิสูจน์ที่สำคัญว่า

"มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ ฝึกฝนและพัฒนาได้"

ดังนั้น คนเราทุกคนสามารถ "ขัดเกลา" ได้ครับ