ไปที่เนื้อหา


Dd2683

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 Dec 2005
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Feb 19 2011 09:02 AM
*****

โพสต์ที่ฉันโพสต์

ในกระทู้: พระนิพพาน

30 November 2010 - 08:36 PM

อนุโมทนา สนทนาธรรมและคำตอบ ของกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยครับ
สาธุ

จากคำถามเจ้าของกระทู้
QUOTE
พระนิพพานหรือพระธรรมกายที่อยู่ในอายตนะนิพพานท่านตรวจดูสรรพสัตว์ที่อยู่ในวัฎสงสารหรือไม่?

ไม่ทราบครับ
ความคิดเห็น ความเข้าใจส่วนตัว คิดว่า
พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเห็นแจ้ง ทั้งรูปธรรม แม้กระทั่งนามธรรมอันปราณีต ที่จักษุของบรรดาเทพและพรหม ไม่เห็น
ดังนั้น สรรพสัตว์และสรรพสิ่ง ที่อยู่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ
ย่อมอยู่ในวิสัย ความสามารถ ญาณทัสสนะ ในธรรมจักษุ ของพระพุทธองค์
หากปรารถนา ดำริ ตรวจดู ก็ย่อมเป็นไปได้

QUOTE
แล้วท่านยังสามารถช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ภัยในวัฎสงสารได้อีกหรือไม่ ?

ไม่ทราบครับ
ความคิดเห็น ความเข้าใจส่วนตัว คิดว่า
ถ้าบรรดา เทพ พรหม ที่อยู่ในภพ ๓ ยังมี อาสวะ ๔ (กามาสวะ ภวาสวะ ทิฎฐาสวะ อวิชชาสวะ )
ยังสามารถเกื้อกูล อนุเคราะห์ สงเคราะห์ มนุษย์และสัตว์ (ตามบันทึกในหลายพระสูตร , ชาดก )
ได้ตามสมควรแก่อานุภาพของตนและตามบุญของมนุษย์และสัตว์นั้นๆ

แล้วพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกำจัด อาสวะ ๔ สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว
ทรงเปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ จะทรงช่วย บำบัด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้สรรพสัตว์ในภพ ๓
มิได้เชียวหรือ

ส่วนว่า วิธีช่วยสรรพสัตว์ ท่านทำอย่างไร ผ่านเส้นทางไหน ผ่านอายตนะใด กายใด
คือ ปริศนาและคำถาม ยากที่ใครจะรู้และตอบได้

ในกระทู้: คำสอนของคุณยายอาจารย์ฯ ในวันพิธีจุดไฟแก้วสลายร่าง

24 November 2010 - 11:54 PM

น้อมจิต กราบบูชา คุณยายอาจารย์ มหาอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง
ด้วยความเคารพ เลื่อมใสขอรับ

ยายอยู่ที่ตรงนี้
http://www.youtube.c...feature=related

ในกระทู้: ฝึกตัดอาลัยให้ขาด

24 November 2010 - 11:41 PM

อนุโมทนาในสาระธรรมและการแบ่งปันจากเจ้าของกระทู้ครับ

เรื่องการตัด ความอาลัย รวมถึงความอาวรณ์ เยื่อใยในใจ มันยากหรือง่าย
สาเหตุหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ อุปาทานในขันธ์ ๕
ใครมีมาก น้อย
ใคร ลด ละ การยึดมั่น ถือมั่น ได้มากหรือน้อย

อ่านเรื่องนี้ทำให้นึกถึงคุณยายฯ
ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในการ สละอาลัย อาวรณ์ ในคน สัตว์ สิ่งของ
แม้กระทั่ง ลาภ สักการะ สรรเสริญ

ใจท่านจึงทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง(เรื่องโลกภายนอก)
นิ่งอย่างเดียว ( เข้าสู่โลกใน )
และมีผลก้าวหน้าในธรรรมะปฏิบัติ อย่างที่ยากที่ใครจะตามเห็น รู้ ในญาณทัสสนะของท่านได้

ขอนอบน้อมจิต สักการะคุณยายฯ ด้วยความเลื่อมใส ขอรับ

http://www.youtube.c...feature=related

ในกระทู้: วิชาเจ้าเสน่ห์.....ไม่ต้องยกขัน ครอบครู

24 November 2010 - 11:28 PM

เห็นชื่อกระทู้ คิดว่า พี่ innerpeace จะเปิดตำหนัก รับทำเสน่ห์ซะอีก tongue.gif

ที่แท้ก็ชวนมาทำเสน่ห์ ด้วยการทำความดีผ่านสังคหวัตถุ ๔ กับคนรอบตัวนี่เอง laugh.gif

ในกระทู้: ทำไมต้องรวมเด็กล้าน

24 November 2010 - 11:24 PM

อนุโมทนา ครับ

พลังเด็กดีสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆในครอบครัว สังคม สถานบันการศึกษา แม้ในสถาบันศาสนา ได้เกินคาดของผู้ใหญ่มากนะครับ

ชมรายการ โครงการกฐินสัมฤทธิ์ของบรรดา เด็กดี V-Star ทีไร หัวใจพองโตทุกที