ไปที่เนื้อหา


real_life

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 01 Oct 2013
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Oct 02 2014 07:24 PM
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

เคยได้ยินพระเทศน์มาว่าพระอรหันต์ก่อนจะนิพพาน สามารถแสดงฤทธิ์ได้เพื่อให้ผู้ฟังธรรมหายสงส...

28 July 2014 - 05:12 PM

เคยได้ยินพระเทศน์มาว่า พระอรหันต์หลายองค์ก่อนจะนิพพาน จะเข้าเฝ้าทูลลาพระพุทธเจ้าและได้รับอนุญาติให้ สามารถแสดงฤทธิ์ได้เพื่อให้ผู้ฟังธรรมหายสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้า จริงหรือไม่  ถ้าหากเป็นจริง ขอข้อความอ้างอิงจากพระไตรปิฎก สำหรับพระอรหันต์ที่แสดงฤทธิ์ สัก 2-3 องค์ได้ไหนครับ