ไปที่เนื้อหา


อัพเดทสถานะ


รูปภาพ

Shutter_B

ความอดทน คือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง
Jul 24 2013 01:28 PM