ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

๒ อสงไขย ๑oo,ooo มหากัป


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 16 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 12:49 PM

จากที่ได้อ่านบางกระทู้ ที่ได้เสนอแง่คิดมุมมองรวมถึง เทคนิคการคำนวนระดับอนุกรม เพื่อจะหาความยาวนานของมหากัปนั้น ผมเองไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ั ครับ

แต่ที่ตั้งกระทู้ใหม่ขึ้นมา เพราะอยากที่จะสนทนาต่อเกี่ยวกับประเด็นในช่วงท้ายๆ ของกระทู้ข้างต้น ซึ่งได้เปลี่ยนไปจากประเด็นเดิม กลายมาเป็นสนทนาถึงความหมายที่แท้จริงของ ยี่สิบอสงไขยแสนมหากัป ว่าหมายความถึง 20 อสงไขยกับแสนมหากัป หรือ 20 อสงไขยของแสนมหากัป กันแน่

จึงได้ลองค้นในพระไตรปิฎก เทียบเคียงกับการบำเพ็ญบารมี และการระลึกชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย เพื่อช่วยให้เข้าใจคำว่า 20 อสงไขยแสนกัป มากยิ่งขึ้นนะครับ

ดังในพระไตรปิฎกข้างล่างนี้ครับ
http://203.172.204.1...0...ml?b=10&i=1
อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร

"ถามว่า ชื่อว่าบุพเพนิวาส ใครระลึกได้ ใครระลึกไม่ได้
ตอบ เดียรถีย์ระลึกได้ พระสาวก พระปัจเจกพุทธะระลึกได้. เดียรถีย์พวกไหนระลึกได้. เดียรถีย์เหล่าใดถึงความเป็นผู้เลิศเป็นกรรมวาที เดียรถีย์แม้เหล่านั้นก็ระลึกได้ตลอด ๔๐ กัปเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นไม่ได้. พระสาวกระลึกได้แสนกัป. พระอัครสาวกทั้งสองระลึกได้อสงไขยและแสนกัป. พระปัจเจกพุทธะระลึกได้สองอสงไขยและแสนกัป. แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกำหนดเท่านั้นเท่านี้. พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงระลึกเท่าที่ทรงหวัง เดียรถีย์ทั้งหลายระลึกได้ตามลำดับขันธ์ พ้นลำดับแล้วไม่สามารถระลึกได้"

จะเห็นว่า ในพระไตรปิฎกใช้คำว่า พระอัครสาวก ระลึกชาติได้ อสงไขย และแสนกัป
ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า ระลึกชาติได้ สองอสงไขย และแสนกัป ผมคิดว่าความหมายของคำนี้ ย่อมเป็นแนวทางให้เราเข้าใจคำว่า ยี่สิบอสงไขย แสนกัป ได้ถ่องแท้ขึ้นนะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#2 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 01:20 PM

ไม่รู้ว่าผมกินอิ่มเกินไปหรือเป่า

แต่ผมไม่เข้าใจนะครับ ว่า คุณหัดฝัน ต้องการสื่อถึงอะไรเหรอครับ

ยังไงช่วยชี้แจงด้วยครับ
สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#3 เคยเข้าวัด

เคยเข้าวัด
 • Members
 • 1296 โพสต์
 • Interests:สร้างบุญบารมีอย่างยวดยิ่ง ตราบเท่าชีวีหมดอายุขัย

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 01:28 PM

- -" เอิ้ก! ไม่เอาแล้นพี่หัดฝัน ผมขอไปนั่งสมาธิดีกว่า เกินสติปัญญาอันน้อยนิดของผมครับ - -"

นั่งสมาธิตายดีกว่าเครียดตายเยอะครับ - -"
1) พระปัญญาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 20 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 4 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า (อย่างน้อยที่สุด)
2) พระศรัทธาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 40 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 8 อสงไขย กับ แสนมหากัป) (อย่างน้อย)
3) พระวิริยาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 80 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 16 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป คือ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป้าหมาย

#4 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 01:46 PM

กระทู้นี้ น่าจะมาจาก 2 กระทู้นี้ครับ

เชิญสนทนาว่าด้วยเรื่อง "มหากัป", ว่าระยะเวลาแต่ละ มหากัป เท่ากันหรือไม่ ? พิจารณาอย่างไร ?
http://www.dmc.tv/fo...showtopic=15928

และ
20 อสงไขย กับอีก 100,000 มหากัป, รบกวนด้วยครับ
http://www.dmc.tv/fo...showtopic=15886

ซึ่งระยะเวลายาวนาน มาก ระยะเวลา 1 กัปป์ ยังอุปมาได้ว่า ตัวเลขน่าจะยาวนานถึง (ด้วยปัญญาเท่าที่ผมจะอุปมาตัวเลขได้)
QUOTE
256 ( 2 x (2.3817 x 10E140 ))ปี ถ้าอายุการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 ช่วงอายุคน เป็น 2 เท่า

QUOTE
256 ( 2 x 10E279) ปี ถ้าอายุการเพิ่มหรือลดลง เป็น 1ปี ต่อช่วงอายุคน
QUOTE
ในพระไตรปิฎกใช้คำว่า พระอัครสาวก ระลึกชาติได้ อสงไขย และแสนกัป
ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า ระลึกชาติได้ สองอสงไขย และแสนกัป ผมคิดว่าความหมายของคำนี้ ย่อมเป็นแนวทางให้เราเข้าใจคำว่า ยี่สิบอสงไขย แสนกัป ได้ถ่องแท้ขึ้นนะครับแม้พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ซึ้งตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ยังมีข้อจำกัด ในการย้อนอดีต ...

สาธุครับ ยิ่งคิดยิ่งทึ่ง


#5 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 02:46 PM

มาจากกระทู้นี้ครับ
"เชิญสนทนาว่าด้วยเรื่อง "มหากัป", ว่าระยะเวลาแต่ละ มหากัป เท่ากันหรือไม่ ? พิจารณาอย่างไร ?"

ส่วนที่ผมนำมาตั้งเป็นกระทู้ใหม่ มาจากคำถามในความเห็นที่ 31 ของกระทู้ข้างต้น ของคุณทัพพีในหม้อนั่นแหละครับว่า
(นี่เป็นคำถามในความเห็นที่ 31 ของคุณทัพพีในหม้อ)
"ที่ผมสงสัยจริงๆจังๆคือ
ยี่สิบอสงไขยแสนมหากัปป์ หรือ ยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากัปป์ ใครเก่งบาลีช่วยดูตรงนี้ด้วย เพราะเป็นนัยยะสำคัญทีเดียว"


พอคุณทัพพีในหม้อ ถามเช่นนี้
ผม(หัดฝัน) จึงได้ตั้งกระทู้ใหม่นำเสนอข้อความในพระไตรปิฎก ไงล่ะครับว่า
เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี สองอสงไขยและแสนกัป ดังนั้น พระสัมมาัสัมพุทธเจ้าย่อมบำเพ็ญบารมี ยี่สิบอสงไขยและแสนกัป ซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกับคำว่า ยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากัป ไงล่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#6 สุภาพบุรุษ072

สุภาพบุรุษ072
 • Members
 • 597 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 03:31 PM

happy.gif

#7 Ray

Ray
 • Members
 • 168 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 04:14 PM

ฮิฮิ เหมือนคุณหัดฝันอยากดูลำดับขั้นการศึกษาทางธรรม อิฉันจบป.โท ทางโลก แต่ยังไม่ได้มหาทางธรรมเลย ไปดีกว่า ไม่รู้เรื่อง

#8 ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ

ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ
 • Members
 • 34 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 05:28 PM

จริงๆผมก็ชอบนะ คุยเรื่องลึกๆนี่ แต่บางทีก็งงๆ แต่ก็สนุกดีครับ ฟังๆไปเถอะครับ สักวันดวงปัญญาถึง ก็แทงตลอดเองแหละครับ

กราบอนุโมทนาครับ
สาธุๆๆ

#9 ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ

ลูกพระธัมฯตัวจริง นิ่งคับ
 • Members
 • 34 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 05:36 PM

อ๋อลืมไป
รู้สึกว่าพระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่า 20อสงไขย กับอีก 100000 มหากัปนะครับ

ผมคิดว่าต้องเป็นแบบที่ท่านได้กล่าวไว้ครับ

แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบไหน พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบารมีมานาน มากๆๆๆๆๆเลยนะครับ และกว่าพระองค์จะทรงค้นพบสัจธรรมก็ยากมาก พระองค์ทรงมีพระคุณมากๆเลยครับเราโชคดีมากที่ได้มาพบคำสอนอันประเสริฐของพระองค์ ขอให้พี่น้องนักสร้างบารมีสู้ต่อไปให้สมกับที่พระองคืทรงยอมสละเพื่อพวกเรานะครับ

สาธุๆๆ


#10 สุรชัย (กัปตัน)

สุรชัย (กัปตัน)
 • Members
 • 407 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 09:07 PM

สาธุครับ

#11 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 10:37 PM

โอ้.......เข้าใจแล้วครับ คุณหัดฝันที่น่ารักของผม

ต้องขอประทานโทษจริงๆครับ ที่ทำให้วุ่นวาย

คือที่จริงๆแล้ว ผมต้องการรู้ว่าในบาลีก่อนที่จะแปลเป็นไทยนั้น ใช้คำไหนกันแน่ครับ เพราะผมอ่านตำราภาษาไทยมาหลายเล่ม ทั้งส่วนของวัดเราที่จัดพิมพ์ และของสำนักพิมพ์อื่นๆ บางเล่มเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ดูเหมือนจะแปลหรือใช้ข้อความที่ไม่ตรงกัน ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้

และเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคาใจมานาน อยากหาข้อยุติ ผมไม่รู้ว่าการแปลพระไตรปิฎกนั้น ยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหน ใช้การแปลแบบคำต่อคำ หรือใช้การแปลแบบความเข้าใจประโยค เพราะถ้าเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน(ไม่ใช่แปลผิดนะครับ) ความหมายและความเข้าใจก็จะคลาดเคลื่อนไปหมด

ยกตัวอย่างจากเรื่องนี้ก็ได้ครับ ถ้าสมมุติพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่ายี่สิบอสงไขยกับแสนมหากัปป์อย่างหนึ่ง เราแปลความหมายเป็นยี่สิบอสงไขยแสนมหากัปป์อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เกิดความคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงแล้ว เพราะตัวเลขจะต่างกันสุดกู่ทีเดียว

ดีว่าเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนัก แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิขาบทหรือข้อปฏิบัติใดๆหละครับ จะเกิดอะไรขึ้น มิแปลตามใจให้ตรงกับความคิดของตนเองกันหมดหรือครับ

อยากเรียนบาลีเองเหมือนกัน แต่ขี้เลื่อยในหัวมีไม่มากพอ(ฮือ...ฮือ...)ก็เลยยังคาใจจนทุกวันนี้แหละครับ

ใครที่มีความรู้ความสามารถช่วยดูตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#12 DJ.

DJ.
 • Members
 • 1212 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 May 2008 - 10:38 PM

คุณหัดฝันถูกต้องแล้วครับ สาธุ

#13 *YTTRA*

*YTTRA*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 09 May 2008 - 09:56 AM

งง.....จะบอกไรหรอ?

#14 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 09 May 2008 - 11:53 AM

ความจริงผมว่า คุณทัพพีในหม้อ สามารถไปสอบถามจากพระมหาเสถียร เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่ทำหน้าที่เป็นพระลูกชาย คอยตอบหลวงพ่อด้านวิชาการ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกวันก็ได้นะครับ เรื่องบาลีจะไปถามใคร ถ้าไม่ถามพระที่ศึกษาด้านบาลี จริงมั้ยครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#15 Tanay007

Tanay007
 • Members
 • 616 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 May 2008 - 12:47 PM

QUOTE
จะเห็นว่า ในพระไตรปิฎกใช้คำว่า พระอัครสาวก ระลึกชาติได้ อสงไขย และแสนกัป
ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า ระลึกชาติได้ สองอสงไขย และแสนกัป ผมคิดว่าความหมายของคำนี้ ย่อมเป็นแนวทางให้เราเข้าใจคำว่า ยี่สิบอสงไขย แสนกัป ได้ถ่องแท้ขึ้นนะครับ


ดูให้ดี จะเห็นว่าบุพเพนิวาสนุสสติญาณ ของพระปัจเจกฯ พระอัครสาวก และพระอสีติมหาสาวก จะสัมพันธ์กับอายุการบำเพ็ญบารมีตามที่ได้ตั้งปรารถนาไว้ คือ
พระปัจเจกพุทธะ - สองอสงไขย แสนมหากัป
พระอัครสาวก - อสงไขย กับแสนมหากัป
พระอสีติมหาสาวก - แสนมหากัป
ส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่จำกัดเวลา เพราะเป็นสัพพัญุตญาณ

#16 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 May 2008 - 05:42 PM

ความเข้าใจของผมเข้าใจว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปัญญา) ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนาน 20 อสงไขกัป และอีก 1แสนมหากัป แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่

#17 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 10 May 2008 - 10:30 AM

ตอบคุณ Panu

สิ่งที่คุณ Panu เข้าใจ เป็นสิ่งเดียวกับที่คุณครูไม่ใหญ่อธิบายไว้หลายๆ ครั้งแล้วในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โดยมีพระมหาเสถียร เปรียญธรรม 9 ประโยคนั่งฟังอยู่ด้วยทุกครั้ง พระมหาเสถียรท่านฟังแล้วก็ไม่เคยทักท้วงใดๆ ในคำอธิบายนี้

ดังนั้น ผมคิดว่า สิ่งที่คุณเข้าใจนั้นถูกต้องครับ และเป็นความหมายเดียวกันกับที่ผมเข้าใจด้วยครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร