ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

สัมมาอะระหัง


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 5 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 11 February 2010 - 03:24 PM

วันนี้น้องที่ทำงานถามว่า ทำไมต้องภาวนา "สัมมาอะระหัง"ด้วย หมายถึงอะไร แปลว่าอะไร ดียังไง

ก็เลยไปค้นเนื้อหาเก่าๆที่เคยเก็บไว้ ก็เจอนี่เลย น่าสนใจดี ไม่รู้ว่าเคยอ่านกันหรือยัง ไม่ได้ลงเครดิตเจ้าของไว้ด้วย เลยไม่มีที่มาที่ไป ใครป็นเจ้าของเนื้อหาก็แสดงตัวมาได้นะครับ

สัมมา แปลว่า ชอบ อะระหัง เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส เมื่อเข้าคู่กันเป็น สัมมาอะระหัง ก็แปลว่า ไกลจากกิเลสโดยชอบ นั่นคือ มีความหมายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสโดยชอบ

อนึ่ง โบราณจารย์สมัยก่อนได้แยกอธิบายบทพระพุทธคุณในบท "สัมมาอะระหัง" ไว้ทีละอักษรดังต่อไปนี้

1. สัม มาจากบทที่ว่า

สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม สมฺมา เทเสติ ปาณินํ
สํสารสฺส วิฆาเฏติ สมุพุทธํปิ นมามิหํ

แปลว่า พระพุทธองค์ทรงแสดง สังขตธรรม และอสังขตธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย พระพุทธองค์ ทรงทำลายการเวียนเกิดเวียนตายได้ พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขอนมัสการ

2. มา มาจากบทที่ว่า

มาตาว มานปาลิเต มานสตฺเต ปมทฺทิ โย
มานิโต เทวสงฺเฆหิ มานฆาตํ นมามิหํ


แปลว่า พระพุทธองค์ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะ ที่มานะเลี้ยงไว้ดุจมารดา พระพุทธองค์อันหมู่ทวยเทพยอมรับนับถือ พระพุทธองค์ทรงทำลายมานะได้ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

3. อะ มาจากบทที่ว่า

อนุสฺสาหสพฺพสตฺตานํ อนุสฺสาเหติ โย ชิโน
อนนฺตคุณสมฺปนฺโน อนฺตคามี นมามิหัง

แปลว่า พระพุทธองค์ ทรงสั่งสอนคนไม่มีอุตสาหะ ให้มีความอุตสาหะ พระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุด พระพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

4. ระ มาจากบทที่ว่า

รโต นิพฺพานสมฺปตฺโต รโต โส สตฺตโมจโน
รมาเปติธ สตฺเต โย รมทาตํ นมามิหํ

แปลว่า พระพุทธองค์ทรงยินดีในธรรมได้ทรงบรรลุถึงพระนิพพาน พระพุทธองค์ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระพุทธองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพาน พระพุทธองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ยินดี ข้าพเจ้าขอนมัสการ

5. หัง มาจากบทที่ว่า

หญฺญติ ปาปเก ธมฺเม หํสาเปติ ปทํ ชนํ
หํสมานํ มหาวีรํ หนฺตาปาป นมามิหํ

แปลว่า พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปกรรม พระพุทธองค์ยังชนให้ยินดี ซึ่งทางฆ่าบาปนั้น พระพุทธองค์ทรงร่าเริง พระพุทธองค์ทรงกล้าหาญยิ่งใหญ่ พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปได้แล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการ

เมื่อนำอักษรย่อของ 5 บทนี้มาเรียงกัน ก็จะได้ว่า สัม มา อะ ระ หัง ซึ่งบทภาวนานี้ เป็นพระคาถาที่มีมาแต่โบราณกาลแล้ว


ไงล่ะ ลึกซึ้งกันดีไหม
สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#2 หยุด นิ่ง ใส

หยุด นิ่ง ใส
 • Members
 • 167 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 February 2010 - 03:42 PM

ขอตอบเพิ่มเติม คำถามนะครับ
QUOTE
ทำไมต้องภาวนา "สัมมาอะระหัง"


เพื่อประคองใจให้หยุด เมื่อใจหยุดจึงเลิกบริกรรม

#3 นักรบฯหลานคุณยาย

นักรบฯหลานคุณยาย
 • Members
 • 32 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 February 2010 - 08:35 PM

สาธุ สาธุ สาธุ

#4 ดินสอแห่งธรรม

ดินสอแห่งธรรม

  สร้างบารมีเป็นหมู่คณะ = ฝึกตนให้เป็นผู้ใจกว้าง

 • Members
 • 1478 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ดุสิตบุรี
 • Interests:สร้างบารมีแบบเต็มกำลัง

โพสต์เมื่อ 12 February 2010 - 09:23 AM

...เคลียร์เลย หุหุ
..อันมือของฉันสองมือนี้ ดูเล็กนิดเดียวและไม่มั่นใจว่าฉันจะสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่โลกใบนี้ได้.. แต่ฉันมั่นใจว่า ...หัวใจของฉันนี้ มอบไว้ให้แด่พระพุทธศาสน์....

#5 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 February 2010 - 09:57 AM

สาธุ ครับ


#6 ตะกร้าอีกใบ

ตะกร้าอีกใบ
 • Members
 • 1297 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 February 2010 - 12:57 AM

สาธุ สำคัญทีเดียว เยี่ยมมาก
อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ ทำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง

7 ส.ค. 48