อาคาร 100 ปี เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

วิชชาธรรมกายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบ https://dmc.tv/a7587

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 27 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20808 ]
 
 
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
เพื่อการเผยแผ่พร­ะพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
สืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
 
 
วิชชาธรรมกาย เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบและได้นำมาเผยแผ่กลับคืนมาอีกครั้ง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการรวบรวมหมู่คณะพลิกพื้นนาทุ่มกายถวายชีวิตสร้างวัดพระธรรมกาย นำวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริง ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน
 
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง “ครูผู้สืบสายธรรม” นำวิชชาธรรมกายจากพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ  สืบต่อมาถึงพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโยที่ได้เผยแผ่มรดกธรรมอันล้ำค่านี้ให้ขยายไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รู้จักหนทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน
 
 
 
 
คุณยายอาจารย์ฯ ได้รวบรวมทีมงานจากวัดปากน้ำภาษีเจริญ มาช่วยกันสร้าง "ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม" ท่ามกลางทุ่งนาฟ้าโลง ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และต่อมาก็ได้ขยายเป็นวัดพระธรรมกายเพื่อรองรับสาธุชนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นในปัจจุบัน
 
 
โดยมีหลักการว่า สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี
 
 
ในปัจจุบันวัดพระธรรมกาย ได้มีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากการสมาธิ(Meditation) นอกจากงานด้านปฏิบัติแล้ว วัดพระธรรมกายยังได้เผยแผ่ธรรมะ อบรมเยาวชน ประชาชนพระภิกษุ สามเณร ในโครงการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอย่างยาวนานและมั่นคง
 
 
งานเผยแผ่ธรรมะไปสู่เยาวชน ในโครงการ เด็กดี V-star กว่า 5 แสนคนแล้ว 
 
 
โครงการอุปสมบท 100,000 รูป เข้าพรรษา และงานเผยแผ่ธรรมะอื่นๆ อีกมากมาย งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหล่านี้กำลังขยายไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและกำลังขยายไปในระดับโลก แต่ภาพเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีผู้นำอย่าง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ผู้นำการสร้างบารมี ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ วางระบบระเบียบต่างๆในการจัดงานบุญ ถือเป็นวาระโอกาสที่ทุกท่านจะที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ในการมีส่วนสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์
" ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับโลก "
 
 
อาคาร-100-ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นสถานที่ทำงานเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ส่องสว่างไปยังใจของมวลมนุษยชาติตลอด_24-ชั่วโมง เป็นอาคารหนึ่งเดียวที่จะเป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกอาคารศูนย์รวมงานสร้างบารมี ที่จะเชื่อมโยงจากอดีต-ปัจจุบัน-สู่อนาคต ให้ชาวโลกได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
 
 
เป็นอาคารที่สง่างาม ทันสมัยแข็งแรงมั่นคงเพื่อการใช้งานอย่างยาวนาน
 
 
 
 
  
แนวคิดการออกแบบเน้นหลักใช้พื้นที่อย่าง "ประหยัดสุด ประโยชน์สูง"
 
 
 
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งหาข้อมูลความรู้ได้อย่างครบวงจรภายในอาคาร 100 ปี
 
*
โรงเรียนพระปริยัติธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรากแก้วของการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรได้มีภูมิรู้ในเชิงปริยัติ ควบคู่ไปกับภูมิธรรมในเชิงปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดปฏิเวธ
*
งานผลิตสื่อธรรมะ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
*
DMC Channel สื่อสีขาวที่จะนำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมไปสู่ใจชาวโลก
*
สื่อแอนนิเมชั่น งานสื่อภาพสามมิติที่สวยงามตระการตาซึ่งจะทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องราวของอานิสงส์แห่งบุญและชีวิตในปรโลก
*
สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมะและสื่ออื่นๆ อาทิ วารสารอยู่ในบุญ และงานผลิตสื่อธรรมะต่างๆ สื่อประเภท VCD และ Mp3 ซึ่งทุกภาพและทุกตัวอักษรจะก่อเกิดปัญญาบารมีอันสว่างไสวให้เพิ่มพูนขึ้นในใจของผู้อ่านที่มีอยู่ทั่วโลก
*
สื่ออินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ www.dmc.tv, www.kalyanamitra.org, www.dhammakaya.net ฯลฯ สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนการเผยแผ่ผ่านวิทยุชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังกลุ่มใหญ่ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
*
งานด้านต่างประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับวัดสาขาและศูนย์สาขาในทวีปต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย และแอฟริกา รวมทั้งหมด 55 แห่ง
*
งานด้านการศึกษาและวิชาการ งานด้านต่างประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นศูนย์รวมงานแปลพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ทุกนิกาย เพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ยังใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมกายนานาชาติ (DOU) มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายให้ชาวโลกทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
*
งานอบรมและพัฒนาบุคลากร อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  พราะงานสร้างคนคือหนึ่งในแนวคิดดั้งเดิมของวัดพระธรรมกาย ซึ่งตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้อบรมศีลธรรมให้กับผู้คนนับล้านในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาท, โครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก, โครงการอบรมศีลธรรมบุคลากรภายนอก(โครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร และโครงการองค์กรเปี่ยมสุข)
*
งานสร้างเครือข่ายคนดีทั่วประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายคนดี โดยผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการสอบ World-PEC สำหรับบรรพชิตและประชาชนทั่วไป
*
งานอาสาสมัครและบริการ งานอาสาสมัครเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา รวมถึงสาธุชน งานจัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานวัด งานฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัคร งานด้านจราจร งานสิ่งแวดล้อมและงานและงานพัฒนาระบบสาธารณูปการภายในวัด เป็นต้น
 
 
 
ศีลธรรมจะหวนคืน..สันติสุขจะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
 
อานิสงส์การสร้าง อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
- เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม
- เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
- ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ที่ไม่เสื่อมสลายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ
- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัติ เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของมหาชน
- มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใส และมีความสุขอยู่เป็นนิตย์
- มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
- เป็นพลวปัจจัยให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
- มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และมีส่วนแห่งคุณธรรม คุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุ
 
.........................................................................................................................

หรือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
Email

รายละเอียดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการจารึกชื่อบนแผ่นทอง

http://goo.gl/Uzp9o


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระ-เจ้าหน้าที่ ถอยห่าง พระมหานพพรย้ำ ไม่เคยบอกธัมมชโยอยู่ในวัด
      ชุลมุนหนัก ตำรวจ พระวัดพระธรรมกาย
      กลอนวันมาฆบูชา
      อานิสงส์การสร้างโบสถ์ วิหาร
      วันมาฆบูชา หลักธรรมวันมาฆบูชามีอะไรบ้าง
      คำอวยพรวันตรุษจีน 2560 สวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีน
      วัดพระธรรมกาย ย้อนไปเมื่อ 38 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
      วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย จัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
      ภาพพรุ่งนี้วันพระ พร้อมคติธรรม คำสอนดีๆ
      ชมภาพบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560" ณ วัดพระธรรมกาย
      พระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
      ประมวลภาพพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
      พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรมเข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร