ความเชื่อกับความใช่
คำสาปแช่ง
 
 
 คำถามจากทางบ้าน:
 
    การสาปแช่ง ด้วยการเผาพริกเผาเกลือนั้น คนที่ถูกคำสาปแช่ง จะเป็นไปตามที่ถูกสาปแช่งหรือไม่ การที่คำสาปแช่งเกิดผลเป็นจริงได้นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด และคนที่ทำการแช่งจะได้รับผลกรรมหรือไม่อย่างไร ทั้งคนที่แช่งและถูกแช่งจะมีวิบากกรรมต่อกันอย่างไรคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    การที่คนถูกสาปแช่งได้รับผลตามคำสาปแช่งนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ แต่จะเป็นจริงต่อเมื่อผู้แช่งเป็นผู้มีศีล มีสัจจะ ไม่เคยโกหกเลย รวมทั้งเป็นผู้มีพระคุณมากต่อตนด้วย คำพูดก็จะศักดิ์สิทธิ์ ถ้าแช่งก็จะเป็นดังนั้น คนที่สาปแช่งผู้อื่นด้วยจิตพยาบาทและขาดศีลธรรมในใจ ผู้แช่งก็จะได้รับผล กรรมนั้นด้วยทั้งคนแช่งและคนถูกแช่งจะมีวิบากกรรมผูกเวรจองเวรกันต่อไปดังนั้น ดีที่สุดก็คือให้อภัยทานหรือให้อโหสิกรรมแก่กัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
 
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/20100818_bua_patum71.html
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 09:53
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv