DMC.tv ทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ปล่อยปลาวันแม่ เสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 กับเว็บไซต์ DMC.tv ผู้ที่มาร่วมจะได้รับดอกมะลิท่านละ 1 ดอก ... https://dmc.tv/a18556

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กิจกรรมสมาชิก
[ 9 ส.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 17325 ]

ปล่อยปลาวันแม่


DMC.tv ทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น.
ณ วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

*** แจ้งเปลี่ยนสถานที่เป็น "วัดหงษ์ปทุมาวาส" เวลา 13.30 น. เนื่องจากวัดมะขามมีงานแข่งเรือค่ะ

ปล่อยปลาวันแม่

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา

     ขอเรียนเชิญสมาชิก DMC และผู้ที่สนใจร่วมสร้างบุญใหญ่ในกิจกรรมปล่อยปลาดุกไข่ 100 กิโลกรัม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยทุกท่านจะได้รับดอกมะลิวันแม่ท่านละ 1 ดอก  พร้อมมีของที่ระลึกพิเศษมอบให้ท่านที่มีสหวาระเดือนเกิดสิงหาคม โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น.

เรื่องเกี่ยวกับการปล่อยปลาของสามเณรสังกิจจะ

      "ครั้งพุทธกาล  มีสามเณรรูปหนึ่ง  นามว่า  สามเณรสังกิจจะเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และเป็นสามเณรขีณาสพ ครั้งนั้นพระสารีบุตรเข้าฌานก็หยั่งเห็นอันตรายที่จะเกิดแก่สามเณร พอออกจากฌานแล้วจึงบอกสามเณรว่า “สามเณรเธอเข้าใจถึงกฎแห่งความไม่เที่ยงนะมีเกิดแก่เจ็บตาย และบัดนี้อายุขัยของเธอก็ใกล้เข้ามาแล้วเธอจะมีอายุอยู่ได้อีกเพียง 7 วันเท่านั้น”
 
      สามเณรได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจกฎไตรลักษณ์ จึงขอไปบอกลาบิดามารดา เมื่อพระสารีบุตรอนุญาตแล้ว สามเณรจึงรีบเดินทางกลับมาตุคาม ในระหว่างทางอากาศร้อนมีเปลวแดดแผดเผา สามเณรประสบพบหนองน้ำแห่งหนึ่งใกล้แห้งขอดฝูงปลากุ้งหอย และสัตว์น้ำจำนวนมากดิ้นทุรนทุรายรอความตาย สามเณรคิดว่า ชะตากรรมของปลาก็เหมือนกับของตนกำลังดิ้นรนใกล้สิ้นใจมาทุกขณะ นึกได้ดังนั้นจึงใช้จีวรช้อนเอาสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งหมดพาไปยังหนองน้ำใหญ่ที่มีน้ำอยู่มากปล่อยฝูงปลานั้นไปแล้วก็เดินจากไป และได้ช่วยชีวิตสัตว์อื่นๆ อีก มีสัตว์ปีก และเก้งเป็นต้นในระหว่างทางนั้น
 
     สามเณรไปบอกข่าวแก่บิดามารดาว่าพระอาจารย์สารีบุตรได้พยากรณ์ไว้ว่า ชีวิตนี้หมดบุญภายใน 7 วันเท่านั้นบิดามารดาต่างก็โศกเศร้าเสียใจสามเณรปลอบประโลมว่าเป็นไปตามบุญกรรมแล้วรีบกลับสำนัก ครั้นอยู่มาจนครบ 7 วันแล้วสามเณรก็ยังเป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบอุปัทวันตรายถึงแก่ชีวิต
 
     สามเณรตั้งใจจะไปกราบเรียนถามพระสารีบุตร ขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงเจ้าฌานหยั่งรู้ถึงความเป็นมา จึงทรงเรียกสามเณรมาสอบถามแล้วตรัสท่ามกลางพระสงฆ์สาวกถึงมูลเหตุที่พระสารีบุตรทำนายว่า สามเณรจะหมดอายุขัยใน 7 วันนั้นถูกต้องแล้วแต่เพราะเหตุใดจึงยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้เป็นเพราะเกิดจากบุญกุศลที่สามเณรได้ช่วยเหลือสัตว์น้ำนานาชนิดสัตว์ปีกและเก้งเหล่านั้นอันเป็นปลาและเก้งพระโพธิสัตว์

      ต่อมาพระสารีบุตรก็บอกสามเณรว่า “อานิสงส์จากการทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์ นอกจากจะช่วยให้รอดพ้นจากมัจจุราชแล้วผลบุญยังจะทำให้เธอมีอายุยืนยาว” ซึ่งภายหลังการนิพพานของพระสารีบุตรและการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรสังกิจได้มีชีวิตอยู่ต่อมาถึง 120 ปี"
 
   จากเรื่องดังกล่าว จึงทำให้นิยมทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือให้ทานชีวิตสัตว์อื่นๆ เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ ฯลฯ ดังนั้นการแก้กรรมเมื่อชะตาถึงฆาต โหราจารย์ หรือ หมอดู หมอเดาต่างๆ ก็จะแนะนำให้แก้กรรมด้วยการให้ทานชีวิตสัตว์เป็นดีที่สุด

................................................................................

อานิสงส์การปล่อยปลา

.................................................................................

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่ายขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างบุญใหญ่ปล่อยปลา
.....................................................................................................
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน กับทีมงาน DMC.tv
 
        สอบถามรายละเอียด : 02-831-1774

การเดินทางไปวัดมะขาม

วัดมะขาม จ.ปทุมธานี


 

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาวันแม่ 2557

 

ปล่อยปลาวันแม่

พระอาจารย์นำปล่อยปลา

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาดุกไข่ 100 กิโลกรัม วันแม่

     ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

ปล่อยปลาวันแม่

พร้อมใจกันปล่อยปลา ให้อิสระภาพ

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาตัวโตๆ

 

ปล่อยปลาวันแม่

ปล่อยปลาให้แข็งแรง หายป่วย

 

ให้อาหารปลาวันแม่

ให้อาหารปลากันอย่างมีความสุข

 

ให้อาหารปลาวันแม่

ทีมงานเตรียมอาหารปลา

 

รวมภาพกิจกรรมปล่อยปลาที่ผ่านมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน


http://goo.gl/hnUuTq


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      DMC.tv เรารักแม่ ณ บูธ E6 กิจกรรมต้อนรับวันแม่
      โครงการเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม ปี พ.ศ.2557
      ร่วมพิธีปล่อยปลาหอฉันฯ กับทางเพจ dmc.tv
      Selfie กับ DMC ลุ้นไปปฏิบัติธรรมฟรี
      เชิญชวนนั่งสมาธิ 1 ล้านวินาทีถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
      ฉลองครบรอบ 12 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related