ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี ประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรดอกไม้ พิธีตักบาตรดอกไม้ บทความที่เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรดอกไม้ ดอกเข้าพรรษา ภาพงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ https://dmc.tv/a15970

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 21 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17066 ]
View this page in: English

ตักบาตรดอกไม้

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 
 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
 
" เพื่อความสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย
ถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือคณะสงฆ์
323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้  วัดพระพุทธบาท สระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรดอกไม้

       ความเป็นมาของการตักบาตรดอกไม้นั้น มีแจ้งในพุทธตำนานว่า นายมาลาการผู้ทำหน้าที่ ดอกมะลิสดไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาแห่งเมืองราชคฤห์เป็นประจำทุกวัน มาวันหนึ่งขณะที่นายมาลาการออกไปเก็บดอกมะลิอยู่ในสวน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จออกบิณฑบาตผ่านมา นายมาลาการเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธองค์ จึงนำดอกมะลิ 8 กำมือ ไปถวายแด่พระพุทธองค์
 
       พระเจ้าพิมพิสารราชาทรงทราบข่าวว่า พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตรมาถึงใกล้ๆพระราชวังจนนายมาลาการได้พบปะและถวายดอกมะลิบูชา พระราชาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมต่อพระศาสดา แล้วเสด็จตามพระศาสดาไป ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา พระเจ้าพิมพิสารเลยบำเหน็จรางวัลความดีความชอบและพระราชทานสิ่งของทั้งปวงให้กับนายมาลาการนับแต่นั้นมานายมาลาการก็อยู่อย่างร่มเย็นปราศจากทุกข์ใดทั้งปวงด้วยอานิสงส์ของการนำดอกมะลิบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนการตักบาตรจากอานิสงส์ดังกล่าวแต่ครั้งพุทธกาลชาวพุทธทั่วไปจึงถือเป็นประเพณี "ตักบาตรดอกไม้" เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ / ประวัติประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ : พิธีตักบาตรดอกไม้

      ชาวอำเภอพระพุทธบาท จ. สระบุรี มีประเพณีตักบาตรดอกไม้มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยตอนเช้าคนแก่คนเฒ่าตลอดจนหนุ่มสาวพากันไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรข้าวสุกแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดพระพุทธบาทราชวรวิหารเสร็จจากการทำบุญตักบาตรแล้วบรรดาหนุ่มสาวพากันออกจากบ้านขึ้นเขาไปเก็บดอกไม้ที่จะบานเฉพาะช่วงเข้าพรรษาจนได้ชื่อเรียกขานว่า"ดอกเข้าพรรษา"เพื่อเตรียมไว้สำหรับตักบาตรดอกไม้ในตอนบ่ายของวันเดียวกัน
/ ประวัติประเพณีตักบาตรดอกไม้
                
     ดอกเข้าพรรษานี้ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์อยู่ในสกุลกลอบบา (Globba) มีลักษณะคล้ายกับต้นกระชายหรือขมิ้น สูง 1 คืบเศษๆ มักขึ้นตามท้องที่ป่าเขาที่มีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูง ลำต้นขึ้นเป็นกอจากหัวหรือเหง้าใต้ดิน ดอกมีขนาดเล็กออกเป็นช่อส่วนยอดของลำต้นมีหลายสี เช่น ขาวเหลืองเหลืองแซมม่วงและบางต้นก็มีสีน้ำเงินม่วงมีดอกรองรับในช่อดอกดูเป็นช่อใหญ่สวยงาม โดยเฉพาะชนิดดอกเหลืองจะมีกลีบรองสีม่วงสะดุดตามากซึ่งจะหายากมากกว่าสีอื่นชาวบ้านบางคนจึงเรียกว่าดอกยูงทองหรือดอกหงส์ทองเมื่อเก็บดอกไม้มาแล้วก็นำมามัดรวมกับธูปเทียนชาวบ้านจะมาตั้งแถวรออยู่ริมถนนทั้ง 2 ข้างเริ่มตั้งแต่วงเวียนถนนสายคู่ไปจนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาทเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลพระภิกษุสงฆ์จะออกบิณฑบาต โดยมีขบวนแห่กลองยาวพร้อมด้วยนางรำ รำหน้ากลองยาวอย่างครึกครื้น ถัดจากขบวนกลองยาวเป็นพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนรถแห่ตามด้วยขบวนพระสงฆ์เดินมาเพื่อบิณฑบาตดอกไม้ ไปเรื่อยๆ ไปจนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาท
/ ประวัติประเพณีตักบาตรดอกไม้
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้  วัดพระพุทธบาท สระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี
 
       ต่อจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็จะนำเอาดอกไม้เข้าไปในมณฑปพระพุทธบาทเพื่อเป็นเครื่องสักการะวันทา"รอยพระพุทธบาท" จากนั้นนำเอาดอกไม้มาวันทาพระเจดีย์ "จุฬามณี" เจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก สุดท้ายจึงนำไปสักการะพระเจดีย์พระมหาธาตุองค์ใหญ่ซึ่งชาวพุทธถือกันว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกซี่โครงของพระพุทธเจ้า) จากนั้นพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั้งหมดก็จะเดินตรงไปเข้าอุโบสถสวดอธิษฐานเข้าพรรษาเพื่อเปล่งวาจาว่าจะอยู่ในอาณาเขตที่จำกัดในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา / ประวัติประเพณีตักบาตรดอกไม้                      
               
        ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าอุโบสถประชาชนนำน้ำสะอาดล้างเท้าแด่พระภิกษุสงฆ์บริเวณบันไดด้วยความเข้าใจว่าเป็นการชำระล้างบาป ของตนที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไป / ประวัติประเพณีตักบาตรดอกไม้

 ประเพณีตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้  วัดพระพุทธบาท สระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ : ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 

การเดินทางไปร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้

โดยรถยนต์ส่วนตัว
 
       จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยกสะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ ตรงไปก็จะถึงตัวเมือง จากนั้นตรงไปเส้น ลพบุรี เพชบูรณ์ถึงแยก พุแค เลี้ยวซ้าย ตรงไป สักพัก ทางเข้าวัดพระพุทธบาทอยู่ด้านซ้ายมือ 
 
ชมแผนที่ไปตักบาตรดอกไม้
 


สอบถามโทร. 088-088-2316 และ 089-787-4542ประเพณีตักบาตรดอกไม้ :
บทความที่เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรดอกไม้

 


http://goo.gl/UId1b


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ร่วมบุญ สร้างวัดภาวนาเกาลูน เมืองฮ่องกง
      สวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันวิสาขบูชา
      โครงการ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด”
      กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)
      พิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์
      ทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย
      โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12
      โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
      ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
      โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related