กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a17023

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 1 ก.ย. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 19410 ]
View this page in: English
บูชาข้าวพระ

 

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
 
วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ
 
 
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ

    วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
พิธีภาคเช้า
 
    06.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักร
    06.40 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ 
    08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย 
 
    09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
    10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
    11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย
 
    12.30 น. รายการสู้ต่อไป
    13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณรกฺโข 
    14.45 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลาวพิธี นำบูชาพระ / พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย / ปฏิบัติธรรม อฐิษฐานจิต
    15.30 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท และให้โอวาท
    16.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
 
    17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกาย ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบีติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
                : ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาว และวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM

ได้ที่ลิงก์ 
              Meeting id : 820 3209 3423  Passcode : 072 

              Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 
 
              www.gbnus.com
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000
 
    พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 

 
        การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

          การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว
 


 
 
พักให้หายเหนื่อย พักใจให้สบาย พักใจที่กลางกาย
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000

http://goo.gl/WfftxF


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการครบ 138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565)
      โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565
      พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณร (วันที่ 4 กันยายน พ.ศ 2565)
      พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 28
      กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์
      กำหนดการวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      กำหนดการวันสมาธิโลก (ออนไลน์) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      กิจกรรมสัปดาห์วันสมาธิโลก ประจำปี 2565 (ชิงทุนการศึกษากว่า 9 รางวัล)
      กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
      เปิดรับสมัครทีมงาน DMC.tv ในหลายตำแหน่ง