โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566

โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566 โดย คณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด https://dmc.tv/a29524

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 31 ต.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 3662 ]
 
 
โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566
 
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 
โดย คณะศิษยานุศิษย์
บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

 

 

 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 

 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2566
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ปฏิทินปีใหม่ พุทธศักราช 2567 งานบุญวัดพระธรรมกาย
      พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 11
      ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ บริเวณถนนสองแคว (SKY WALK) เมืองกาญจนบุรี
      กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
      พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ปี พ.ศ.2566
      กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2566
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ (วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
      กฐินสมทบวัดกัลยาณมิตร บนเส้นทางธรรมยาตรา ประจำปี 2566
      เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 63
      กำหนดการพิธีทอดผ้าป่า ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย
      กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566)
      กำหนดการวันทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ