โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557 ***ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น*** (รวมไปถึงผ้าไตรจีวรและบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว) https://dmc.tv/a17124

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 17 ธ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17301 ]

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม  70 ปี พระเทพญาณมหามุนี


อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม  70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ***ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น*** (รวมไปถึงผ้าไตรจีวรและบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 18 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (รวม  62 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
วันอาทิตย์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

3. วันตรวจร่างกาย
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

 4. กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น.
ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัติธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม

5. พิธีตัดปอยผม
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.30 น.
อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

6. พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

7. พิธีบรรพชา
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557

8. พิธีอุปสมบท
วันจันทร์ที่ 7 และ วันอังคารที่ 8  เมษายน พ.ศ.2557

9. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล  (ทางเข้าฝั่งช้าง)

10. สิ้นสุดการอบรม และพิธีลาสิกขา
วันอาทิตย์ที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2557

(**หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)


อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม  70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี(ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกรองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค จากคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์
4. ไม่มีรอยสัก
5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่สัมภาษณ์
8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
9. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระของตนเองและผู้อื่น
10. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
11. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม
12. เป็นบุคคลที่ ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

ของใช้ในการอบรม

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด(สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
3. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
4. รองเท้าแตะสีน้ำตาล กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
5. ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ  ยาทากันยุง
7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและเครื่องขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
7. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ และไฟแช็ค รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม โทร. 02-831-1848-9, 089-754-8925


http://goo.gl/2ZIS8a


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เขาก็สุข เราก็สุข"
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564
      โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2564
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
      โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564
      โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน 2564
      โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ 2564
      กำหนดการวันมาฆบูชา 51 ปี วัดพระธรรมกาย