กำหนดการทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2564

กำหนดการทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 https://dmc.tv/a27423

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 23 ต.ค. 2564 ] - [ ผู้อ่าน : 1832 ]
กำหนดการทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 2 แห่ง ได้แก่
 
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 7 แห่ง ได้แก่
 
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จังหวัดลำปาง 
2. ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน 
4. ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
6. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม  กรุงเทพมหานคร 
7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 28 แห่ง ได้แก่
 
1. ธุดงคสถานจันทปุระ จังหวัดจันทบุรี 
2. วัดถ้ำเขาวง จังหวัดนครราชสีมา 
3. วัดทวีพูลรังสรรค์ จังหวัดนครนายก 
4. ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ  จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
6. ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10. ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม  จังหวัดลำปาง 
11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร  จังหวัดชุมพร 
13. ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
16. ธุดงคสถานหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
17. ธุดงคสถานชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
18. ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
19. ศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธร จังหวัดยโสธร 
20. ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายก จังหวัดนครนายก 
22. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
23. ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
24. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
25. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย  จังหวัดเลย 
26. ธุดงคสถานเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
27. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
28. ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์  จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 1 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ จังหวัดแพร่ 

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 1 แห่ง ได้แก่
 
1.ธุดงคสถานลำพูน จังหวัดลำพูน 

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 2 แห่ง ได้แก่
 
1. ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 13 แห่ง ได้แก่
 
1. ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
2. ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดกิ่วลม จังหวัดเชียงใหม่ 
4. วัดหนองไผ่ล้อม จังหวัดปราจีนบุรี 
5. ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช  จังหวัดราชบุรี 
6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 
8. ธุดงคสถานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
9. ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
13. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนคร (หนองหาร) จังหวัดสกลนคร 

วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 22 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ธุดงคสถานชุมพร จังหวัดชุมพร 
3. ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
5. ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
7. ธุดงคสถานแก่นตะวัน จังหวัดขอนแก่น 
8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 
9. ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
10. ศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้า จังหวัดตาก 
11. ธุดงคสถานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
12. ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี 
13. ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
14. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี 
15. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
16. ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
17. ธุดงคสถานห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
18. ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
19. ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
20. ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
21. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
22. ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 1 แห่ง ได้แก่
 
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูล  
 
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 2 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 2 แห่ง ได้แก่
 
1. ธุดงคสถานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง  จังหวัดยะลา
 
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 2 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดทุ่งเจริญธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ธุดงคสถานแก้วโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
 
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 5 แห่ง ได้แก่
 
1. ธุดงคสถานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
3. ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4. วัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี 
5. ธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 24 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สนแก้ววนาราม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4. วัดห้วยตองสัก จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วัดบางปรัง จังหวัดนครนายก 
7. วัดป่าโนนสะอาด จังหวัดหนองคาย 
8. ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
11. ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
13. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี 
15. ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
16. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
17. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
18. ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
19. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี 
20. ธุดงคสถานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
21. ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
22. ธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 
23. ธุดงคสถานกงไกรลาศสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
24. ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 1 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่
 
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 จัดพิธีทอดกฐิน 6 แห่ง ได้แก่
 
1. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
2. วัดราษร์สังคม จ.มหาสารคาม
3. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
5. ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี จ.ปัตตานี
6. วันแม่ลายเตียนอาง จ.เชียงใหม่

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 156
      โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564
      กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกาย
      137 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
      ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      โครงการบวชเรียนภาษา International Program
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์
      ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”
      สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
      กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
      พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related