พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a29743

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 2 ก.พ. 2567 ] - [ ผู้อ่าน : 18306 ]

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ 
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น.


 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ให้พระสังฆาธิการซึ่งเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 18 รูป

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น.
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567)
      พิธีถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
      กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
      พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567
      พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567
      การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567)
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567
      พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ (วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567)
      พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
      ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี
      พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (23 มีนาคม พ.ศ.2567)
      โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64
      โครงการธุดงค์แก้ว ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี