ชี้ “ธุดงค์ธรรมชัย” ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

พระมหาเถระ-ราชการ-ประชาชน ปลื้ม!! ชี้ “ธุดงค์ธรรมชัย” ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a15107

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 30 ม.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17190 ]
พระมหาเถระ-ราชการ-ประชาชน ปลื้ม!!
ชี้ “ธุดงค์ธรรมชัย” ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

       จากกรณีที่สื่อมวลชนบางสำนัก ลงความคิดเห็นเรื่องธุดงค์ธรรมชัยว่า "การเดินธุดงค์บนดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง  ไม่ใช่วิธีของพระภิกษุที่สันโดษ และพระภิกษุที่มาเดินต้องพ้นนิสัยมุตตะกะ หรืออุปสมบทมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 พรรษา นักเรียนและประชาชนยังถูกเกณฑ์ให้ไปตากแดดรับคณะ ไม่ได้ไปเพราะศรัทธาแต่ไปเพราะโดนเกณฑ์ไป " (วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 14:59 น. Nation channel)

ทางโครงการธุดงค์ธรรมชัยขอชี้แจงดังนี้

      1.) ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นนี้ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและเป็นการปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนา คือพระธุดงค์สมทาน ธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร กับอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร (จาก 13 ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต จะถือกี่ข้อก็ได้ไม่จำกัด) นอกจากนี้ ในพระธรรมวินัยไม่ได้จำกัดพรรษาว่า พระภิกษุที่มาเดินต้องพ้นนิสัยมุตตะกะ หรืออุปสมบทมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 พรรษา รวมทั้งอยู่ในความดูแลของพระมหาเถระที่สนับสนุนโครงการฯ

      2.การที่พระธุดงค์เดินบนกลีบดอกดาวเรือง ซึ่งทางโครงการฯเรียกดอกดาวรวย (คล้ายกับปรับชื่อดอกลั่นทมเป็นลีลาวดี เพื่อความงดงามทางภาษา) เพราะสาธุชนที่มาต้อนรับพระธุดงค์ปลูกเองเพื่อนำมาสร้างบุญ ด้วยการโปรยบูชาต้อนรับพระธุดงค์ เป็นการบูชาพระธุดงค์ของญาติโยม การที่พระเดินบนกลีบดอกไม้เคยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก “รัตนสูตรขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ” ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ 500 รูป เสด็จจากแคว้นมคธไปเวสาลี มีการโปรยดอกไม้มากถึง 5 สี สูงประมาณเข่าบนถนนเพื่อเป็นทางเสด็จของพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้ง 500 รูป 

      3.) พระมหาเถระ พระเถรานุเถระให้การสนับสนุน เช่น กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดวัดที่พระธุดงค์ท่านเดินผ่าน ยังได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ดังเช่น
 
 
 
พระพรหมเมธี
พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์


      พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

      “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการที่เป็นคุณประโยชน์กับยุคปัจจุบัน นานๆ เราจะได้เห็นพระสงฆ์เป็นจำนวนพันกว่ารูปออกมาโปรดญาติโยม มาสร้างแบบสร้างแม่พิมพ์สร้างแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้เดินตามกับพระคุณเจ้า จำนวน 1,128 รูป และการเดินธุดงค์นี้บางท่านอาจมีความรู้สึกว่า ทำไมพระสงฆ์จึงมาเดินอยู่ในเมือง ทำไมไม่ไปเดินนอกเมือง ซึ่งในหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้พระสงฆ์จาริกไปในแดนต่างๆ ไม่ได้กำหนดว่าจะในเมืองหรือนอกเมือง

      แต่การที่เราจะเดินออกนอกเมืองก็จะต้องเดินผ่านในเมืองก่อน แต่โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้ มุ่งที่จะให้เกิดเป็นทิฏฐานุคติกับสังคมไทย เพื่อให้ได้เห็นปฏิปทาจริยวัตรของพระธุดงค์ท่านเดินอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ด้วยกริยาอาการของสมณะผู้สงบ ผู้ไม่เบียดเบียนใคร ผู้ไม่กล่าวร้ายใคร ผู้ไม่พยาบาทอาฆาต ไม่จองเวรกับใคร พระทุกรูปที่เดินนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่ายกย่องเชิดชู

       การเดินธุดงค์ธรรมชัยนี้เป็น 1 ใน 13 อย่าง ของหลักธุดงค์ คือ การอยู่หรือไปตามสถานที่ที่จัดไว้ ไม่เป็นการผิดหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ที่ดูแลกิจการคณะสงฆ์ ก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย และไม่เป็นเรื่องผิดปกติ แต่กลับเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมได้อยู่กับหลักธรรมคำสอน"

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2 
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม ป.ธ.9,,M.A.,Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

          พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม ป.ธ.9,,M.A.,Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

            “การเดินธุดงค์นี้เป็นประโยชน์ตามพุทธโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงได้แสดง ไว้ในเรื่องของธุดงคธรรม และการนี้เดินธุดงค์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติว่า ชาวต่างชาติทั่วโลกเมื่อได้เห็นภาพการเดินธุดงค์แล้วจะได้เห็นภาพพจน์ของพระ พุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศ ซึ่งยังไม่เคยเผยแพร่ไปในที่ใดๆ  ถือว่าเป็นการเผยแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้ว่า ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก การเดินธุดงค์ในครั้งนี้เราไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวัน ๆ นาน ๆ สักครั้งหนึ่งเราจะทำขึ้นปีหนึ่งเราถึงจะทำกันครั้งหนึ่ง คนที่ห่างบุญ คนไม่เข้าใจบุญเท่านั้นที่จะคิดว่าการเดินธุดงค์ในเมืองนี้ทำให้รถติด ทำให้คนลำบาก

      ถามว่า ประชาชนทั้งหลายนี้เขามองเห็นรถถึงแม้ว่าจะติดนิด ๆ หน่อย ๆ แต่เมื่อเห็นพระมา ถามว่าคนทั้งหลายบ่นไหม หรือญาติโยมทั้งหลายเขานั่งรถผ่านมาแล้ว ไม่มีโอกาสได้มาใกล้ ๆ พระเลย ถามว่าโยมที่นั่งอยู่ในรถโยมบ่นไหม อาตมาเห็นญาติโยมทั้งหลายเขาเปิดกระจกกันยกมือสาธุ สาธุกันอยู่ตลอด”

 พระราชรัตนมุนี
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9,พธ.ม.)  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร


     พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9,พธ.ม.)  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

            "การเดินธุดงค์ธรรมชัยนี้ อาตมาคิดว่าก็ปฎิบัติตามปฎิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนา  ทางวัดพระธรรมกายก็ได้ฝึกขัดพระภิกษุ สามเณร ที่ออกธุดงค์ให้มีศีลาจารวัตรที่เรียบร้อยดีงาม  เดินไปทางไหนประชาชนได้พบได้เห็น  ที่เขายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใส ที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งๆขึ้นไป  อันนี้แหละเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการประกาศพระพุทธศาสนา ฉะนั้นการเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาที่สำคัญมีประโยชน์อย่างมากแก่สังคมแก่ชาวโลก"

          
      4.) “ไม่ได้มีการเกณฑ์นักเรียนและประชาชนมาร่วมแต่อย่างใด” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และเป็นการสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

      5.) โครงการธุดงค์ธรรมชัยฯ จัดโดยคณะสงฆ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคีอีกกว่า 30 องค์กร รวมถึงสำนักงานเขตการพื้นที่ศึกษาต่างๆ รวมถึงงานนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวไปทั่วโลก จึงทำให้มีประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาจำนวนนับล้านคนมาร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งทุกคนล้วนแต่มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

      6.) แม้แต่ชาวไทยที่ไม่ใช่คนพุทธ หรือชาวต่างชาติ ต่างภาษา ก็ยังมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ ทั้งยังชื่นชมยินดีที่คนไทยให้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงอีกด้วย การที่คนไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นคนมีศรัทธา คนมีศรัทธาอยู่แล้วก็มีความศรัทธามากขึ้นยิ่งไปอีก ดังจะขอนำเอาความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

          ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
พระครูอนุกูลปัญญากร รองเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว 

       พระครูอนุกูลปัญญากร รองเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว “เป็นโครงการที่ดี บ่งบอกถึงพลังทางพระพุทธศาสนา การถือธุดงควัตรก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขัดเกลากิเลสในตนเอง เป็นการฝึกตนเองทั้งกาย วาจา ใจ พัฒนา จิตของตนเองให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป ตามหลักของไตรสิกขา คือศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา นั่นเอง”
 
การวิพากวิจารณ์ธุดงค์ธรรมชัยต้องอยู่บนพื้นฐานการไม่ว่าร้าย
 

 

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 
      นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  “เป็นบุญของชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะพระธุดงค์  ซึ่งเดินทางทั้งสิ้นจำนวน 446 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดเราไปก็เกือบ 100 กิโลแล้ว ขอเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยครับ”

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 
      นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี “อยากจะบอกว่าเป็นมหาบุญกุศลที่พวกเราจะได้มีโอกาสร่วมด้วย ซึ่งก็จะทำให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนา และมีโอกาสฟื้นฟูพัฒนาจิตใจอีกด้วย”

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
       นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “เป็นภาพที่ประทับใจนะครับ สำหรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยที่เดินธุดงค์ผ่านมาจนถึงพุทธมณฑลตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ชาวพุทธมณฑลเองก็รู้สึกตื่นเต้น และได้เห็นภาพที่พระธุดงค์จำนวนมาก ได้เดินมาเป็นสายแห่งบุญ ที่ทำให้ทุกคนปลาบปลื้มปีติ ในฐานะที่เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยินดีให้การต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างมาก และอยากจะเห็นภาพดีๆ แบบนี้ ความร่วมไม้ร่วมมือของชาวพุทธ มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันกับธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ด้วย ก็ขอให้ทุกท่านตลอดเส้นทางที่พระธุดงค์ธรรมชัยจะธุดงค์ผ่านไป ให้การต้อนรับ มาทำบุญกันเยอะๆ ครับ”

 ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “การมาร่วมพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ ถือว่าเป็นการรวมความสามัคคี สร้างความปรองดองแก่ชนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาแก่คณะสงฆ์ โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายที่มีดำริให้จัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยในคราวนี้ ก็ขอให้จัดเป็นทุกปีๆ รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ให้ความสนับสนุนร่วมกับคณะสงฆ์ด้วยก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีของชาวพุทธ ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วย ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ”

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
          
       นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธย “ปลาบปลื้มใจนะครับ ที่ได้เห็นภาพพระธุดงค์  1,128 รูป จาริกมาในพื้นที่ของอำเภอ นับว่าเป็นโชค วาสนา ในฐานะพุทธศาสนิกชน ก็มีความยินดีกับกิจกรรมนี้ครับ”

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ถือว่าเป็นการร่วมบุญ เพื่อสร้างความสุขสร้างสันติภาพ ฟื้นฟูประเทศไทยของเรา เพราะประเทศจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องนำทาง”
 
       นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา  ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ด้วย วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมก็รู้สึกประทับใจและซึ้งใจจริงๆ อยากขอเชิญชวนทุกท่านทั่วประเทศไทยให้มาร่วมกิจกรรมกันมากๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป”

 ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
สส.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม

      สส.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม  “รู้สึกประทับใจ และคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ไม่คิดว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา และคิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยคิดว่าในโลกนี้จะมีแบบนี้อีกหรือ อยากให้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี เพราะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ และประชาชนคนไทยได้นึกถึงพระพุทธศาสนา และก็นึกถึงบุญ เพราะชีวิตเราจะยืนยาวและอยู่ได้ก็ด้วยบุญค่ะ “

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา นายอำเภอไทรน้อย
 
     นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา นายอำเภอไทรน้อย “เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายภัตตาหารกับพระธุดงค์จำนวนมากๆ ขนาดนี้  ก็มีความปลาบปลื้มใจและยินดี คิดว่าชาวอำเภอไทรน้อยก็มีความปลาบปลื้มและยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย”

  น.ส.พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์
น.ส.พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์

       น.ส.พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ ดารา/นักแสดง “ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกได้ไปต้อนรับพระธุดงค์ที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งวันนี้ได้มาก็รู้สึกว่าตามทางมีผู้คนเยอะมากๆ ตลอดทางจนถึงจุดหมายปลายทาง รู้สึกปลื้มและดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับพระธุดงค์ค่ะ”

 
 
       ด.ต.ลพ บุตรดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง “เป็นโครงการที่จะช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมา เพราะว่า พุทธศาสนาและศีลธรรมในสังคมเสื่อมโทรมลง  อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อไป

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา

          
      พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา “ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาล ก็คิดว่าถ้าทำได้ทุกปีก็คงดี อย่างน้อยก็ถือเป็นการดึงให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วม ในการบำรุงพระพุทธศาสนา”

 
       อาจารย์อรนุช แสงสุข รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา “เป็นโครงการที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์อันดีงามของพระพุทธศาสนา ประชาชนทั้งชาวพุทธหรือใครก็ตามที่ได้พบเห็นก็รู้สึกปิติว่าพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรือง ถือว่าเป็นโครงการที่ควรมีอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งเป็นภาพที่งดงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนด้วย”
 
ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
นายพงษ์วินิจ รามัญอุดมวสุ เจ้าของปั้ม ปตท.บัวหวั่น

      นายพงษ์วินิจ รามัญอุดมวสุ เจ้าของปั้ม ปตท.บัวหวั่น “1 ปีหลวงปู่จะมาสักครั้ง เราก็ยินดีปิดปั้ม เพื่อเอาบุญกับท่าน อยากให้หลวงปู่และพระธุดงค์มาทุกปี เพื่อให้จิตใจคนดีขึ้น พระพุทธศาสนาจะได้เจริญขึ้นด้วย”

 
       น้องวสุพล บุญลือ ชั้นป.5 โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

            “ผมดีใจที่ได้เห็นพระเป็นพันรูปมาเดินธุดงค์กัน เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาล้างเท้า รู้สึกปลื้มใจมาก ผมอยากบวชเป็นพระให้เเม่ เเละอยากมาเดินธุดงค์ให้เเม่ได้เห็นอย่างนี้บ้างครับ”
 
ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
ด.ญ.อิงวรา อังคกษมรัตน์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร

            ด.ญ.อิงวรา อังคกษมรัตน์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

            “แม้พวกเราจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ แต่พวกเราก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปค่ะ”

 
          น้องพลอยชมพู ผลเจริญรัตน์ ป.4

            “วันนี้หนูแทบจะร้องไห้เลยค่ะ เห็นพระท่านอดทนมาก ท่านเดินมาไกลมาก หนูรู้สึกซึ้งใจมากค่ะ หนูเห็นเพื่อนๆ วีสตาร์ มาต้อนรับพระเต็มไปหมดเลย วันนี้พวกหนูได้มาเช็ดเสื่อ ดูว่ามีอะไรในนั้นไหม หนูจะไม่ให้มีก้อนหินหรือสิ่งอื่นๆ นอกจากดอกไม้ อยากให้ท่านเดินได้สะดวกสบายค่ะ”

ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
ด.ช. บุญศักดิ์สิทธิ์ คุ้มชาติ

            ด.ช. บุญศักดิ์สิทธิ์ คุ้มชาติ ชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

            “พระธุดงค์ที่เดินมาอย่างนี้เยี่ยมยอดมากครับ ผมอยากให้มีพระธุดงค์มาเดินอย่างนี้ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปีเลยครับ เห็นท่านแล้วผมรู้สึกว่าอยากเป็นพระอย่างท่านบ้าง อยากเดินธุดงค์กับท่านด้วย ที่คนอื่นบอกว่าพระธุดงค์ไม่ดี เค้าคิดผิดแล้วครับ พระธุดงค์เปลี่ยนโลกนี้จากมืดๆ ให้เป็นโลกแก้ว ผมอยากให้เพื่อนๆ รักพระพุทธศาสนาไว้มากๆ ครับ”
 
 

http://goo.gl/jAGF9

     
Tag : อานิสงส์  อาจารย์  สาธุชน  สาธุ  สันติภาพ  สมาธิ  ศีลธรรม  ศรัทธา  วีสตาร์  วัดพระธรรมกาย  ล้านคน  มหาปูชนียาจารย์  ภัตตาหาร  พระมงคลเทพมุนี  พระพุทธเจ้า  พระพุทธศาสนา  ผลบุญ  ปีใหม่  ปัญญา  บุญ  ธุดงค์ธรรมชัย  ธุดงค์  ธรรมชัย  ธรรมกาย  ข่าว  vstar  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ ชุดปันน้ำใจแก่ 4 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี
      วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ประชาชนในหมู่บ้าน อ.คลองหลวง
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย
      มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ รร. อนุบาล อบต.คลองสี่
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      วัดพระธรรมกาย มอบชุดปันน้ำใจ ณ รร.ชุมชนวัดบางขัน
      ผู้แทนวัดพระธรรมกายมอบนมและสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ รร.วัดกล้าชอุ่ม
      คณะสงฆ์จากธุดงคสถานบ้านหมี่ บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน แบ่งปันผักปลอดสารพิษแก่ชาวบ้าน
      คณะสงฆ์ภาคใต้ร่วมพิธีสามีจิกรรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17