พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 19 รูป https://dmc.tv/a29747

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 7 ก.พ. 2567 ] - [ ผู้อ่าน : 348 ]

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ
พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 19 รูป

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดพระธรรมกาย จำนวน 18 รูป และพระสงฆ์วัดพระธรรมกายในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 1 รูป รวมจำนวน 19 รูป ประจำปีพุทธศักราช 2566

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

      ในการนี้พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และได้รับเกียรติจากนายคมสันต์ ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและผู้แทนสาธุชนอัญเชิญสัญญาบัตรและพัดยศ ก่อนที่ประธานฝ่ายฆราวาสจะได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบรมราชานุญาติเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร จำนวน 6 รูป ส่วนนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร จำนวน 13 รูป
 
พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

     โดยพระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกายที่ทรงโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ประกอบด้วย พระครูสุคนธุ์คุณวิเทศ วัดพุทธจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ,พระครูวิเทศจินดาภรณ์ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูโสตถิธรรมวิเทศ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูภาวนาสรกิจ วัดพุทธชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูภาวนากิจวิเทศ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ และพระครูวิบูลนิติธรรม วัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

     ส่วนพระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกายที่ทรงโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ประกอบด้วย พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศปริยัติวงศ์”, พระครูปลัดพันธุ์นิติ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูประกาศพุทธิวิเทศ”, พระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสิฐธรรมวิเทศ”, พระปลัดฐาปกรณ์ สุฐาปโก เจ้าอาวาสวัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูสุวรรณภัทรวิเทศ”, พระครูวินัยธรทวี สุขิโต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสุทธิกิตติวิเทศ, พระธนาวุฒิ ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดพุทธเมโซ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศรัตนญาณ”, พระปลัดกล้าณรงค์ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศกิจจาทร”, พระศิเวษฐ์ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดภาวนาบรูไน บรูไนดารุสซาลาม เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ "พระครูวิเทศศาสนกิจวิมล",พระสมุห์ธีรวิทย์ ธีรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศบุญญากร”, 

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

      พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศวชิรโสภิต”, พระครูสุรัตน์ สุรตโน เจ้าอาวาสวัดภาวนาโอมาน รัฐสุลต่านโอมาน เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศรัตนวิสิฐ”, พระครูสังฆภารวิมล เจ้าอาวาสวัดภาวนาคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศธรรมคณาภรณ์”และพระปลัดเสกสรร วัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท เป็น“พระครูสมณธรรมชัย
 
พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดประกวดสวดมนต์หมู่และประกวดบรรยายธรรม
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดปราจีนบุรี
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดลพบุรี
      ประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมงานตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
      สกร. อ.แก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม "วัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย"
      พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรครั้งแรกของชาวพุทธมาร์มา บังกลาเทศ
      ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูเเลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี
      นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เข้าค่ายอบรมศีลธรรม
      วัดพระธรรมกาย จัดโครงการบรรพชาสามเณร 1,250 รูป ณ ประเทศเนปาล
      พิธีตักบาตรพระใหม่ รุ่นบูชาธรรม 115 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related