วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานบุญจำนวนมาก https://dmc.tv/a29934

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 24 พ.ค. 2567 ] - [ ผู้อ่าน : 1 ]

ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานบุญจำนวนมาก

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

     ทันทีที่ใจสัมผัสกับองค์พระภายใน ใจก็รู้สึกได้ในทันทีถึงความสุข ความปีติ ได้เอิบอาบ ซึมซาบเติมเต็ม สวมซ้อนร้อยใส้แผ่ขยายไปทั่วสรรภางกาย ความรักเคารพ เทิดทูลบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น การตอบแทนพระคุณจึงเริ่มขึ้นในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล ทุกท่าต่างสวมชุดขาว ยกอาหารตักบาตรเหนือเศียรเกล้า อธิษฐานจิตถวายทานเพื่อละความตระหนี่ให้ออกไปจากกาย วาจา ใจ แล้วบรรจงใส่บาตรแด่หมู่สงฆ์  ผู้ทรงศีลาจารวัตรอันแสนงดงาม

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

     จากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ได้พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนทุกท่านประพฤติปฏิบัติธรรม ตอกย้ำหนทางสายกลาง ผ่านสัญญาณเสียงนำนั่งสมาธิ(Meditation)ของหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งเสียงของหลวงพ่อได้นำใจของลูกๆไปผูกไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่องค์พระภายใน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และเป็นวัตถุประสงค์หลักของพระพุทธองค์ ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำทุกท่านกล่าวคำภวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

     ภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งพิธีอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อมุ่งหมายยอยกพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรมั่นคงสืบไป โดยภายในงานสามเณรผู้ปรารภเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ตั้งความปรารถนาแท้ จะอยู่ในเพศบรรพชิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่ มีจำนวนถึง11 รูป ซึ่งแต่ละรูปได้ครองตนบนเส้นทางอริยะ เส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ เช่น นอนอย่างมีศิลปะ เรียกจำวัตร, รับประทานอย่างมีศิลปะเรียกว่าขบฉัน เป็นต้น ดำรงตนเยี่ยงนี้เรื่อยมา จนสัญญาณแห่งความเป็นพระภิกษุมาถึง จึงตั้งใจบวชให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งและเป็นที่พึ่งให้แก่บิดา มารดาต่อไป
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
 
     ภาคค่ำพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ย่ำเท้าเข้าบริเวณลานธรรม ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นประทีปมงคลดวงต่างๆ ก็ได้ถูกจุดจนทั่วลานธรรม เต็มพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อบูชาพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย และมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน เป็นวัตถุประสงค์ตรง วัตถุประสงค์เดียวที่พระพุทธเจ้าอยากให้เราเข้าถึง จากนั้นหลวงพ่อธัมมชโยเมตตาตอกย้ำความสำคัญของวันนี้ผ่านเสียงนำนั่งสมาธิของท่าน ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจฟังและน้อมใจตามเพื่อการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสุงสุดผ่านความรัก ความกตัญญูที่มีต่อพระองค์ท่าน
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

     ก่อนที่ทุกคนจะเข้าสู่การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อหวนรำลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาประทานบทสวดนี้แก่พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ผู้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า หากแม้นว่าใครปรารถนาพระโพธิญาณ หากแม้นได้ฟังบทสวดนี้ ตรองตามบทสวดนี้ ก็จะเข้าสู่บทสวดนี้ และเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ในที่สุด  เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านเข้าถึง ซึ่งวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายบทสวดนี้ไปจนถึง 6,4000,000 จบ จนได้มาฉลองชัยชิตังเมกันในวันนี้ ความรักอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์นั้น เกิดขึ้นกับพวกเราได้ไม่ยาก เพียงแค่เราปรารถนาเปิดใจให้พระองค์ท่านเพียง 1 ก้าวและอีก 99 ก้าว พระพุทธองค์ก็จะทรงมาหาเราเอง  แล้วความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้าเกินรอ
 

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จัดโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนมิถุนายน
      พระอาจารย์จากกองธรรม สอนศีลธรรมนักเรียน รร.สังข์อ่ำวิทยา
      คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณร 555 รูป
      พิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 และรุ่นผู้บริหาร
      ชมรมพุทธรักษา จ.ยะลา จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนจิตอาสารักษ์บวร ประจำเดือนมิถุนายน
      โรงเรียนบางปะหัน จัดอบรมศีลธรรม ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
      พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน
      นักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เข้าค่ายอบรมศีลธรรม
      เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย และสาธุชน ร่วมกันใส่ถ่าน LED เพื่อใช้จุดประทีปวันวิสาขบูชา
      หลวงพ่อทัตตชีโว มอบผ้าไตรจีวรแด่สามเณร 11 รูป เพื่อใช้ในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต
      คณะสงฆ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม
      พระอาจารย์ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ชมรมพุทธรักษา จ.ยะลา จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนจิตอาสารักษ์บวร ประจำเดือนมิถุนายน
  ชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา..
(17 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง
พิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 และรุ่นผู้บริหาร
  วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบรรพชา และอุปสมบทธรรมทายาท ในโครงการ..
(18 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง
คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณร 555 รูป
  คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร จำ..
(20 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง
พระอาจารย์จากกองธรรม สอนศีลธรรมนักเรียน รร.สังข์อ่ำวิทยา
  พระอาจารย์จากกองธรรม สำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย ได้ทำห..
(20 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง
ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จัดโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนมิถุนายน
  ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ..
(20 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง