ค่ายฤดูร้อน ค่ายปิดเทอม 2560

เข้าค่ายปิดเทอม 2560 ฟรี ค่ายฤดูร้อน ค่ายตุลาคม 2017 กิจกรรมช่วงปิดเทอมเมษายน มีอะไรที่ท้าทายเด็กๆ ให้ได้ใช้เวลาว่างให้ช่วงปิดภาคเรียนบ้าง? ที่นี่เรารวมค่ายสำหรับเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายภาษา ค่ายธรรมะ ค่ายสมาธิ ค่ายพัฒนาตนเอง ค่ายอินเตอร์ กิจกรรมดีๆไว้ที่นี่แล้ว . . . https://dmc.tv/a15301

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 3 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 17076 ]

ค่ายปิดเทอม 2560

ค่าย รวมกิจกรรมค่ายเยาวชนปิดภาคเรียน
เข้าค่ายปิดเทอม 2560 ที่ไหนดี???

 
กิจกรรมค่ายปิดเทอม
กิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอมสำหรับเด็กๆ

การอยู่ค่ายพักแรม

 
     ค่าย คือ อะไร? ทำไมต้องมีการเข้าค่าย? ทั่วๆ ไปแล้ว ค่ายมักจะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มักจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ ค่ายภาคฤดูร้อน ค่ายวิชาการ ค่ายสมาธิ(Meditation) ค่ายผู้นำเยาวชน ค่ายลูกเสือเนตรนารี Camp ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือสิ่งที่เราอยากพัฒนาตัวเอง...
 

ประเภทของค่าย

 
     เราอาจแบ่ง ค่ายได้เป็น 2 ประเภท คือ
 

1. ค่ายวิชาการ โดยค่ายประเภทนี้มักมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ สนุก ท้าทาย เปิดโอกาสให้มีความอิสระทางความคิด ให้ได้แสดงออก มีภาคปฏิบัติ น้องๆ ที่เข้าค่ายมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เช่น การระดมสมอง การตอบปัญหา มีการแข่งขันกัน

กิจกรรมค่ายปิดเทอม

กิจกรรมค่ายปิดเทอม ภาคฤดูร้อน Super Kids Camp2. ค่ายนันทนาการ ค่ายนี้จะมีลักษณะของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการคู่กันไป เป็นกิจกรรมที่สร้างสื่อสัมพันธ์และมิตรภาพผ่าน กิจกรรมนันทนาการยังช่วยฝึกให้มีวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน ความสนุกสนาน ส่งเสริมการแสดงออก ความสามัคคีและความเป็นผู้น
 
      ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
4. กิจกรรมประกอบเพลง
5. กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (Walk rally)
6. กิจกรรมรอบกองไฟ

 

ค่ายปิดเทอม

 

ค่ายปิดเทอม 2560 สำหรับน้องๆ ที่อยากบวชสามเ

กิจกรรมช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 2560

บวชหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล 2560 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม  - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

อายุ : 17-30 ปี
 
 
อบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ค่ายปิดเทอม 2556

รับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ ป.4 - จบปริญญาตรี
    

ค่ายปิดเทอม


ค่ายปิดเทอม 2558 มีอะไรบ้าง
ค่ายตุลาคม 2015 นี้เข้าค่ายที่ไหนดี???? มีแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

กิจกรรมช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 2558

ค่าย Super Kids Summer Camp 2015 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558
 
 
ค่าย Super Kids Smart Camp 2015 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ.2558
   

 

กิจกรรมช่วงปิดเทอมตุลาคม 2557

โครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร Yuwa Camp 2557 

อบรม
 : 18 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6 

อบรม : 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557

   

ค่าย Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 

อบรมระหว่างวันที่ 14 - 24 ต.ค. 2557

อ่านรายละเอียดโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยสู่เวทีโลก โดย พีซเรฟ  

กิจกรรมช่วงปิดเทอมตุลาคม 2557 อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557
 

อ่านรายละเอียดโครงการSuper Kids Adventure Camp 2557

Super Kids Adventure Camp 2557 

อบรม : 19-24 ตุลาคม 2557 ณ เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคปิดภาคเรียน ฤดูร้อน และตุลาคม 2557

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6 

อบรม : 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557

   
โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

อบรม : 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)โครงการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2

อบรม :  23 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดโครงการโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 3  

อบรม : 6 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
กิจกรรมค่ายซัมเมอร์แคมป์ ภาคฤดูร้อน เมษายน ค่ายภาษา ค่ายธรรมะ 2557

Super Kids Smart Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   

 

 

 

Super Kids Summer Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   
 
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31

อบรม : 30 มีนาคม - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 
 
 

 

 

 

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21

อบรม : 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557

อ่านรายละเอียดโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ายปิดเทอม Sun Vo Camp
 
อบรม :  23 มีนาคม - 2 เมษายน 2557
 
 
   

 

 

 

 

IE Camp (International Ethics Camp)

รุ่น 1 : 21-31 มีนาคม 2557
รุ่น 2 : 2-13 พฤษภาคม 2557

   

 

 

 

 

Super Kids Inter Camp 2014

ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2557 
ณ เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

อ่านรายละเอียดโครงการ

   

 


http://goo.gl/JZQsQ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประกาศระเบียบปฏิบัติของวัด "ห้ามสูบบุหรี่"
      คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกล่าสุด
      นางสงกรานต์ 2564
      วิธีสมัคร zoom meeting เพื่อเตรียมตัว สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
      10 ข้อดี แอปพลิเคชั่นธรรมจักรเวอร์ชั่นใหม่
      ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย
      คําที่มักเขียนผิด ภาษาไทยในพุทธศาสนา
      6 "ข้อที่ควรรู้" ความสำคัญของอุโบสถ
      คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
      คำถามน่ารู้ เกี่ยวกับ "สุนทรภู่"
      ความเป็นมาของอุโบสถ
      ว่าด้วยเรื่อง...ลูกนิมิต
      7 สิ่งที่จะได้จากการบวช
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related