ภาพคำสอนคุณครูไม่ใหญ่ (หลวงพ่อธัมมชโย)

รวมภาพคำสอน คำคมสอนใจดีๆ และโดนๆ จากคำสอนอันทรงค่าของ หลวงพ่อธัมมชโย https://dmc.tv/a18995

บทความธรรมะ Dhamma Articles > รวมคำคมสอนใจ
[ 20 ต.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18322 ]

ภาพคำสอน

ภาพคำสอนคุณครูไม่ใหญ่ (หลวงพ่อธัมมชโย)


ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

     บทความนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากเก็บรวบรวมคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธัมมชโย ไว้เป็นมรดกธรรม เป็นคำสอน เป็นข้อคิด เป็นกำลังใจ ให้สาธุชนได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป . . .

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

     หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ สอนว่า กฎสากล ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีใจใสไปสวรรค์ ทำชั่วใจหมองไปอบาย : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

    หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่สอนว่า "เกิดบ่อยๆ ก็ทุกข์บ่อยๆ " 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่ เกี่ยวกับทาน


ทานเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข
ความตระหนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์
3 เมษายน พ.ศ. 2547
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

 บุญเก่าที่เราทำมา
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้ว
พร้อมที่จะออกดอกออกผล
ถ้าเติมบุญในปัจจุบันอีกนิดเดียว
มันก็สมความปรารถนา เกินควรเกินคาด
23 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

ไม่มีอะไรดีไปกว่า
การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและการสร้างบารมี
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต
พอหมดชีวิตก็หมดสิทธิ์สั่งสมบุญ
11 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

เราจะต้องสั่งสมบุญในชาตินี้ให้มากๆ
เพื่อว่า ภพชาติต่อไป เราจะได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
มรรคผลนิพพาน
25 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งที่ผิดพลาดจะหมดไป
ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
17 มีนาคม พ.ศ. 2549
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

จะไปทะเลาะเบาะแว้งกันไปทำไม
ให้อภัยกันเสียเถิด  ยอมๆ กันบ้าง
โกรธกันคนละเวลา  เสน่หาเวลาเดียวกัน
หรือดีที่สุด คือ อย่าโกรธกันเลย
26 มิถุนายน พ.ศ. 2546
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

เราแก่กันไปทุกวัน ร่างกายเสื่อมไปทุกวัน
เราพร้อมที่จะต้องตายเสมอ
แต่เตรียมพร้อมสำหรับความตายแล้วหรือยัง
18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

นึกถึงความตาย แล้วจะทำให้ขยันนั่งธรรมะ
5 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

กฎแห่งกรรมนั้น
ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้
ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำ บนดิน ในอากาศ
อยู่ในโลกนี้ หรือในจักรวาลไหนก็ตาม
ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ
ทางกาย ทางวาจา และใจ
ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร
จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น  
8 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

ชีวิตปัจจุบัน
เป็นภาพสะท้อนจากในอดีตที่เราเคยทำผ่านมา
อดีตเราประกอบเหตุไว้อย่างไร
ปัจจุบันจึงได้รับผลเช่นนั้นบ้าง
25 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้
ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติ
และใช้กันไปตลอดเวลา ทุกอนุวินาที
บุญเก่าหมดไปทุกวัน
ถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่
เราก็หมดอายุขัย
เราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่
มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่  
เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวัน
บุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวัน
26 มีนาคม พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

โลกอยู่ได้ด้วยการให้
การให้เป็นความสุขอันวิเศษ
เราจะรู้จักความสุขชนิดนี้ได้ต่อเมื่อเราได้ให้
24 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

อะไรที่ผ่านเข้ามาในใจเรา
มันเกี่ยวกับความหมองและใสของใจ
ซึ่งจะไปสำแดงออกตอนใกล้ตาย
เขาเรียกว่า “กรรมนิมิต”
จะมีภาพที่ทำให้ใจเราหมองหรือใส
ถ้าใจหมอง คตินิมิตมืด ไปอบาย
ถ้าใจใส คตินิมิตสว่าง ก็ไปสวรรค์
16 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

รวยได้จะต้องมีบุญ
จะมีบุญก็ต้องทำบุญ
ทำบุญช้า บุญเกิดช้า สมบัติก็มาช้า
ทำบุญเร็ว บุญเกิดเร็ว สมบัติก็มาเร็ว
17 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

ใครที่เคยพลาดพลั้งมา แล้วกลับตัวได้  
เหมือนต้นไม้ที่ต้นคด แต่ปลายตรง
บุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง สรรเสริญ และสง่างาม
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆ
19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

ทำบุญแล้วไม่อธิษฐาน
ก็เหมือนกับเรือไม่มีหางเสือ
จะทำให้บาปมีโอกาสได้ช่อง
2 กันยายน พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพคำสอนจากคุณครูไม่ใหญ่

ความดีทำเพียงครั้งเดียว แต่ระลึกได้หลายครั้ง
และทุกครั้งที่ระลึกถึง จะนำมาซึ่งความปีติและความภาคภูมิใจ
เป็นสุขใจที่ได้ระลึกนึกถึง ได้พูดถึง ได้เล่าสู่กันฟัง
17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คุณครูไม่ใหญ่

  ภาพคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับคุณครูไม่ใหญ่

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย โอวาทในวันมหาปวารณา
การ์ดคำสอนหลวงพ่อธัมมชโย
รูปภาพธรรมะสอนใจ จากโอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
กลอนรักจากสุนทรพ่อ รวมบทกวีที่แต่งโดยตะวันธรรม
70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ
รวมสื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
ผลงานตลอดระยะเวลากว่า 44 ปีที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกายจากวันวาน ถึงวันนี้ 

http://goo.gl/gf570m


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      คำคมวันแรงงาน ให้กำลังใจแด่ทุกคน
      วัดพระธาตุกองลอย จังหวัดเชียงใหม่
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related