คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกับรายการ I like English การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เมื่อเราไปถึงธนาคารแล้วจะพูดอย่างไร..มาติดตามกันค่ะ https://dmc.tv/a16152

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ > I like English
[ 15 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 212698 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

การติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน การติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น


โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
Aj.Sebastian Copija


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English


การติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร (At the Bank)

     เมื่อคุณต้องไปต่างประเทศ และติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร (At the Bank = การติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร) เมื่อเราไปถึงธนาคารแล้วจะพูดว่าอย่างไร

     I will cover opening a bank account, taking money out or withdrawal, making a deposit, closing a bank account and some specific words.

     ถ้าไปธนาคารเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าจะพูดอย่างไรในหลายๆอย่าง ดังนั้นเราจะมาพูดกันเรื่อง การเปิดบัญชี, การถอนเงิน, การฝากเงิน, การปิดบัญชีเป็นต้น

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 • deposit แปลว่า ฝากเงิน
 • Withdrawal แปลว่า ถอนเงิน
 • Account แปลว่า บัญชีเงินฝาก       
       


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร

     Let's start with opening an account, the first thing you need to say is "I would link to open a bank account."

There are many different types of accounts A savings account is the most useful.
 
     มาเริ่มกันที่การเปิดบัญชีกันก่อน สิ่งแรกเราจะต้องพูดว่า "I would like to open a bank account แปลว่า ฉันต้องการเปิดบัญชี" ซึ่งการฝากบัญชีประเภทออมทรัพย์นิยมใช้มากที่สุด
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า " Savings Account แปลว่า บัญชีออมทรัพย์ "


คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Savings Account แปลว่า บัญชีออมทรัพย์"

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการเปิดบัญชีธนาคาร

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการเลือกประเภทบัญชีธนาคาร


     You will hear the question "What type of account would you like to open?", you can say, "I'd like to open a savings account."

Opening an account is very easy.

     คุณจะได้ยินคำถามว่า "What type of account would you like to open?" แปลว่า บัญชีประเภทไหนที่คุณต้องการ แล้วคุณก็ตอบกลับไปว่า "I'd like to open a savings account." แปลว่า ฉันจะใช้บัญชีประเภทออมทรัพย์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทำธุรกรรมทางธนาคาร

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการถอนเงิน


     When you want to take money out of your account in other words: make withdrawal, You either use the ATM machine or fill out the withdrawal form.
Both cases don't require saying a singie word.

     เมื่อคุณอยากถอนเงิน เราแค่ไปถอนจากเครื่อง ATM หรือจะไปกรอกแบบฟอร์มถอนเงินก็ได้

     But if you need help from the officer you can say, "I would like to make a withdrawal."

     They will tell you to fill out a form or they will simply ask, "How much would you like?" Most likely, they will ask you for your account number, then they will take money out for you.


ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ฉันอยากถอนเงิน


     แต่ถ้าคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณ พูดว่า "I would like to make a withdrawal." แปลว่า ฉันอยากถอนเงิน
 
     เจ้าหน้าที่จะให้คุณกรอกฟอร์มถอนเงินและถามว่า "How much would you like?" แปลว่า คุณอยากถอนเงินเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะถามเลขบัญชีของคุณ และก็จะถอนเงินมาให้คุณ
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการฝากเงิน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการฝากเงินธนาคาร

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ฉันอยากฝากเงิน


     Making a deposit is also very easy.You can use the deposit machine or fill out a form and give it along with the money.

     you can say the following while handing them the form and money. "I would like to make a deposit."

     การฝากเงินก็เช่นเดียวกัน คุณสามารถฝากได้กับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ หรือกรอกแบบฟอร์มส่งพร้อมกับเงินของคุณ ถ้าคุณอยากถามอะไรก็สามารถพูดได้ในขณะที่ยื่นแบบฟอร์มกับเงินให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่า "I would like to make a deposit." แปลว่า ฉันอยากฝากเงิน


คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการฝากเงิน

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับปิดบัญชีธนาคาร


     If you want to close an account, it is much more difficult.Banks do not like people closing accounts so you have to be persistent.Here are some sentences you can use.

"I would like to close my account."

     ถ้าคุณต้องการปิดบัญชีจะยากนิดนึง เพราะธนาคารไม่ชอบให้เราปิดบัญชี ดังนั้นคุณต้องยืนกรานว่าคุณจะปิดจริงๆ ตัวอย่างประโยคที่คุณจะใช้ก็คือ "I would like to close my account." แปลว่า ฉันอยากจะปิดบัญชี

     They may ask you, "Why do you want to close your bank account?" or "Were you unsatisfied with something?" The simple answer is, "I just don't use this account so I want to close it."

     เจ้าหน้าที่อาจถามคุณว่า "Why do you want to close your bank account?" แปลว่า ทำไมคุณต้องการปิดบัญชี หรือ "Were you unsatisfied with something?" แปลว่า คุณไม่พอใจในบางสิ่งรึเปล่า เราก็ไม่ต้องตอบอะไรมากแค่ตอบไปว่า "I just don't use this account so I want to close it." แปลว่า ฉันแค่ไม่ได้ใช้บัญชีนี้แล้ว ฉันจึงอยากปิดบัญชี
ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า "เราอยากทำอะไร.."

 
     An easy sentence we can use for saying what we want is "I would like to............." or in short "I'd like to........"

      ประโยคง่ายๆ ที่จะบอกว่าเราอยากทำอะไร คือ "I would like to............." หรือ มีรูปประโยคย่อ "I'd like to........" แปลว่า ฉันอยากจะ.....+ สิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น "I would like to make a withdrawal" หรือ "I would like to make a deposit."


ลองดูตัวอย่างประโยคที่อาจจะต้องใช้ที่ธนาคารเพิ่ม


     Here is a short list of a variety of sentences that you might need at the bank.

How much is the interest rate on your savings account. แปลว่า ดอกเบี้ยสำหรับบัญชีออมทรัพย์มีอัตราเท่าไหร่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Interest แปลว่า ดอกเบี้ย

I'd like to transfer some money, please. แปลว่า ฉันอยากจะโอนเงิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Transfer แปลว่า โอน

Do you have online service with each account? แปลว่า คุณมีบริการออนไลน์ในแต่ละบัญชีไหม

How much do you charge if I use a different bank's ATM? แปลว่า คุณคิดค่าธรรมเนียมเท่าไร ถ้าฉันใช้เครื่อง ATM ต่างธนาคาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Charge แปลว่า คิดค่าธรรมเนียม

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ใช้ติดต่อกับธนาคาร


     Finally, we can explain specific words used at the bank, for example; เราสามารถอธิบาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ใช้ติดต่อกับธนาคารได้ว่า

 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Savings account คือ บัญชีที่เราสามารถเก็บเงินได้ในระยะยาว และมีดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange คือ การแลกเปลี่ยนในที่นี้คือการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละสกุลเงิน
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank balance คือ จำนวนของเงินที่มีอยู่ในบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank statement คือ เอกสารที่บันทึกประวัติการฝากเข้า หรือถอนออกของเงินในบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Cash คือ เงินที่อยู่ในรูปของธนบัตร และเหรียญ หรือเงินสดนั่นเอง
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Notes or Bank note แปลว่า ธนบัตร และ Coin แปลว่า เหรียญ
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Check (US) or Cheque (UK) คือ เป็นรูปแบบของการใช้เอกสารแทนเงิน เพื่อใช้ชำระเงินจากธนาคารเจ้าของบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Credit card คือ บัตรพลาสติกที่ใช้ชำระเงินได้โดยจะมีการเก็บเงินดังกล่าวในภายหลัง
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Debit card คือ บัตรพลาสสติกที่เงินในบัญชีจะถูกตัดทันทีที่มีการใช้ชำระเงิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับธนาคาร


     Today we've learned a lot of vocabulary about "At the Bank" as well as other useful words. For example;

 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Deposit = ฝากเงิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Withdrawal = ถอนเงิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Account = บัญชีเงินฝาก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Savings Account = บัญชีออมทรัพย์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Interest = ดอกเบี้ย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Transfer = โอน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Branch = สาขา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange = การแลกเปลี่ยน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank note = ธนบัตร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Coin = เหรียญ
 


รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

รับชมคลิปวิดีโอ At the Bank
ชมวิดีโอ At the Bank   Download ธรรมะ At the Bank


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


http://goo.gl/WiIPR


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร