คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน USA British Word

ภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกนำไปใช้กันทั่วโลก แต่สำหรับภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ทั่วไปคือ "British and American English" แปลว่า ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบบริติซ กับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Aj. Sebastian copija https://dmc.tv/a16304

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ
[ 2 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 33516 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

USA British Word
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน USA British Word

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
Aj.Sebastian Copija
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English   
 
 
 
ประโยคภาษาอังกฤษที่จะพูดถึง "British & American"
 
     There are many differences between British English (BE) and American English (AE), such as spelling differences, pronunciation differences, vocabulary differences and others.
 
     มีความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบบริติซ และภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในหลายด้านด้วยกัน เช่น การสะกดคำ, การออกเสียง, คำศัพท์ และอื่นๆ
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Pronunciation แปลว่า การออกเสียง

 
 
British and American 
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     Let's start with spelling  differences, it can be said that Amarican English has the more economical and phonetic spelling.
 
     Unnecessary letters are left out and words are spelled how they sound.
    
     An obvious example is the omission of the letter "u" in words such as color, neighbor and honor.
 
     ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะสะกดแบบประหยัดคำ และสะกดตามคำออกเสียงมากกว่า ตัวอักษรที่ไม่จำเป็นจะถูกเอาออก และจะสะกดตามเสียงของคำ
 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการตัดตัว U ออกไปจากคำ เช่น
 
Britisth        Amarican
Colour          Color
Neighbour     Neighbor
Honour         Honor

 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Phonetic แปลว่า เกี่ยวกับการออกเสียง
 
 
 
British and American 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     Next of pronunciation differences, there are of course great regional differences in pronunciation within both countries.
The difference lies either in using different vowel sounds or by stressing the word in a different place.

 
     ความแตกต่างถัดมาก็คือการออกเสียง แม้ภายในประเทศอังกฤษ หรือประเทศอเมริกาเอง ทั้งในการออกเสียง สระ ที่แตกต่างกัน และเน้นคำในจุดที่ต่างกันอีกด้วย
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Vowel แปลว่า เสียงสระ
Stress แปลว่า เน้น, ย้ำ
 
 
     For vocabulary differences, there are many words that are used almost exclusively by Americans which are understood by most Britons.

But there are others which can cause difficulty.
 
สำหรับคำศัพท์ที่แตกต่างกันมีหลายคำที่ใช้เฉพาะคนอเมริกัน แต่ก็มีหลายคำที่อาจจะเป็นปัญหา
 
 
 
British and American 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     For example, most Britons know that American call biscuits "cookies" and flats "apartments", but not so many know what "fender" is, which Britons call "wing".

     British English and American English grammer are mostly in agreement, there are however some interresting variations.
 
For example, there are differences in certain verb forms.
 
In American English the past tense of fit is fitted; in British English it is fit.
 
     มีความแตกต่างในรูปกิริยาในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
รูปอดีตของคำว่า "Fit"
 
Britisth    American
Fit            Fitted
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Variation แปลว่า การเปลี่ยนแปลง
 
 
     British English, the present perfect tense is used for situation in which American English would typically use the past simple.
 
ในภาษาอังกฤษแบบบริติซจะใช้รูปของปัจจุบันกาล
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Situation แปลว่า สถานการณ์
 
 
 
British and American 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     There are many small and interesting differences between American English and British English, in the aspect of usage.
 
มีความแตกต่างเล็กน้อยมากมาย ระหว่างภาษาอังกฤษบริติซ กับ อเมริกัน ในแง่ของการใช้งาน
 
 
     For example; for Americans, the number billion has 9 zeros (a thousand million); for most Britons it has 12 zeros (a million million).
 
ยกตัวอย่างเช่นคำว่า Billion แปลว่า พันล้าน อเมริกันมีเลข 0 เก้าตัว แต่สำหรับบริติซมีเลข 0 สิบสองตัว
 
 
     Zero is a much more common word in American English than in British English, where nought is more widespread.
 
     คำว่า Zero แปลว่า ศูนย์ จะแผ่หลายกว่าในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ขณะที่ในภาษาอังกฤษแบบบริติซจะใช้คำว่า Nought แปลว่า เลขศูนย์
 
 
     Americans are likely to say the number 453 as four hundred fifty three, whereas in Britain, is almost always said four hundred and fifty three.
And so on!

 
     คนอเมริกัน มักพูดเลข 453 ว่า Four hundred fifty three ขณะที่คนอังกฤษ จะพูดว่า Four hundred and fifty three ซึ่งคำว่า and ด้วย
 
 
British and American คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     Also, the word ending with "er" is normally use in American English, but "re" is used in British English, for example; "Center and Center" and "Fiber and Fibre"
 
     มีคำที่ลงท้าย er นิยมใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
สำหรับภาษาอังกฤษแบบบริติซจะลงท้ายด้วย re ยกตัวอย่างเช่น

 
Britisth        American
Centre         Center
Fibre            Fiber

 
     For Words ending in - ize or - ise, in British English, it can be spelled with either - ize or - ise.
 
For American English, the end is always spelled with - ize.
 
For example; apologize and apologise.
 
คำกิริยาที่ลงท้ายด้วย -ize or -ise
 
Britisth           American
Apologise        Apologize
or Apologize
 
 
For words ending in -yse or verbs in British English that end in -yse.
 
In American English, they are always spelled -yze.
 
For example, analyse and analyze.
 
กิริยาที่ลงท้ายด้วย -yse or -yze
 
Britisth           American
Analyse          Analyze
 

 
British and American 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ British and American
 
 
     For Nouns ending with -ence in British English and American English are spelled -ense.
 
For example, defence and defense.
 
คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ence or -ense
 
Britisth          American
Defence          Defense

Lastly, for Nouns ending with -ogue in British English.
In American English end with either -og or -ogue.
For example, catalogue and catalog.
 
คำกิริยาที่ลงท้ายด้วย -ogue or -og
 
Britisth                    American
Catalogue                 Catalogue
                              or Catalog
คำศัพท์

Britisth                    American
Anti-clockwise          Counter-clockwise    =   ทวนเข็มนาฬิกา
Car park                   Parking lot                 ลานจอดรถ
Chemist's shop         Drugstore,                =   ร้านขายยา
                               Pharmacy
Cinema                    Movie                       =   ภาพยนต์
Crossroads               Intersection              =   สี่แยก
Dustbin                    Garbage Can,           =    ถังขยะ
                               Trash Can
Lift                           Elevator                     ลิฟท์
Petrol                       Gas, Gasoline          =    น้ำมันเชื้อเพลิง
Post                         Mail                         =   ไปรษณีย์
Timetable,                 Schedule                 =    ตารางเวลา
Schedule     
Torch                        Flashlight                =     ไฟฉาย
Zip                            Zipper                     =     ซิป
 
 
รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

รับชมคลิปวิดีโอFamily or Relatives #1
ชมวิดีโอFamily or Relatives #1   Download ธรรมะFamily or Relatives #1
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

http://goo.gl/ciLCgt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร