โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,139 รูป ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 https://dmc.tv/a28686

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมยาตรา
[ 4 ม.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 19286 ]
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง
 
ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
ร่วมพิธีทางออนไลน์ ที่ลิงก์ www.zoom072.com หรือ gbnus.com
 
 
 

 กดเลือกหัวข้อและเยี่ยมชมภาพกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 11

ข้อแนะนำ และข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา

พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา

พิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถาน

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วี-มูฟ รถบัสรับส่งสาธุชน

 

ประมวลภาพพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

ประมวลภาพพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา

ประมวลภาพพิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา

ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถาน

ประมวลภาพพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ประมวลภาพพุทธบุตรธรรมยาตราปฏิบัติธรรมและบันทึกภาพประวัติศาสตร์

ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 11

รวมวิดีโอธรรมยาตรา ปีที่ 11
 
 
     สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก(พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” 
 
     ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ  รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
เส้นทางพระผู้ปราบมาร

     คือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่าน จึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 
วัตถุประสงค์ 
 
     1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ สืบสานพุทธประเพณี
     2.  เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
     3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
     4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ตามหลัก “บวร”
     5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชน และประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
     6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 
    ระหว่างตั้งแต่วันที่ 2 – 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
 

 
 
สถานที่ 
 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานครฯ
 
     ภายในอนุสรณ์สถาน “เส้นทางพระผู้ปราบมาร” คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของ “พระมงคลเพทมุนี (สด จนฺทสโร)” หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันสถาปนาขึ้น 7 แห่ง ดังนี้

     1. มหาวิหารบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     2. อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น  สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต ตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่น : อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     3. พระอุโบสถวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)  สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ ตั้งอยู่วัดสองพี่น้อง : วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     4. อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน  สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม ตั้งอยู่วัดโบสถ์บน :  วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
     5. อนุสรณ์สถานบางปลา  สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก ตั้งอยู่บนแผ่นดินตรงข้ามวัดบางปลา : อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
     6. วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)  สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ตั้งอยู่วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     7. มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย ตั้งอยู่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

     รวมถึง วัด โรงเรียน ชุมชน ในเส้นทางและพื้นที่วงรอบของอนุสรณ์สถานฯ ทั้ง 7 แห่ง
 
 
ข้อแนะนำในการโปรย
กลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชาในพื้นที่ตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมาร

     1. นั่งให้ตรงจุดสติกเกอร์ ในพื้นที่เสื่อ ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ระยะห่าง 1.5 เมตร
     2. ควรสามชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา
     3. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
     4. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ก่อนพระธรรมยาตรามา โดยฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่
     5. งดโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ขณะพระธรรมยาตราเดิน เพื่อป้องกันโควิด-19
     6. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใดๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นล้วนๆ
     7. ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอธิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี
     8.ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัย และน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแต่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่จุดพักของพระ
     9. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า "สาธุ" ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่อนใส นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา
 
 
ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา
 
    1. ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
    2. ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้ง 7 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
    3. ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
    4. ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
    5. ให้จอดรถในสถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
    6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
    7. ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
    8. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 DMHT อย่างเคร่งครัด
 
 
ข้อปฏิบัติในการมาร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีทุกแห่ง (เพิ่มเติม)

    1. สาธุชนที่มาร่วมงานให้สวมใส่ชุดขาว เพื่อความเป็นต้นบุญต้นแบบ 
    2. เตรียมยาประจำตัว ยาดม ยาอม ยาหม่อง น้ำดื่ม ที่รองนั่ง ร่ม และหมวกมาด้วย 
        *กิจกรรมช่วงเวลาเย็นเป็นต้นไป กรุณาเตรียม "ยากันยุง" มาด้วย 
    3. ช่วงพระธรรมยาตราออกเดินให้หุบร่มและถอดหมวก 
    4. เมื่อลงจากรถ หรือเดินบนถนน ให้เดินเรียงเป็นแถวเดียวหรือสองแถวชิดขอบทาง 
    5. กิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา ขอให้สาธุชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ ก่อนเริ่มพิธี 1 ชั่วโมง 
    6. พิธีตักบาตร และพิธีจุดประทีปขอให้สาธุชนเดินทางมาถึงก่อนพิธีเริ่ม 1 ชั่วโมง 
 

 
 
 
     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,139 รูป ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ)
 
เวลา 06.30 น. 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------
 
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต)
 
เวลา 06.30 น. 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------
 
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 3 สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ)

เวลา 06.30 น. 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------
 
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง จ.นนทบุรี
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม)

เวลา 06.30 น. 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------
 
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ อนุสรณ์สถานวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก)

เวลา 06.30 น. 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
-------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อโหน่ง) และ วัดใหม่พิบูลย์ผล (จำนวน 2 วัด)
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไผ่โรงวัว และ วัดใหม่นพรัตน์ (จำนวน 2 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดตรีพาราสีมาเขต และ วัดศิลามูล (จำนวน 2 วัด)
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดเทพพล และ วัดกก (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไทรใหญ่ และ วัดนราภิรมย์ (จำนวน 2 วัด)
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสัมปตาก, วัดสรรเพชญ และ วัดบางข้างใต้ (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดภาวนาภิรตาราม, วัดศรีเมือง และ วัดชัยพฤกษมาลา (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสองพี่น้อง และ วัดพรสวรรค์ (จำนวน 2 วัด)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดทะเลบก และ วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดโพธิ์เอน, วัดโบสถ์บน, วัดสิงห์ และ วัดตะเคียน (จำนวน 4 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดนครอินทร์, วัดอัมพวัน, วัดปรางค์หลวง และ วัดบางรักใหญ่ (จำนวน 4 วัด)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางปลา, วัดบางเลน, วัดผลสุการาม และ วัดรางกำหยาด (จำนวน 4 วัด)
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางขัน, วัดแสงสรรค์ และ วัดเกิดการอุดม (จำนวน 3 วัด)
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบัวแก้วเกษร, วัดคลองขวาง และ วัดบ่อทอง (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดละหาร, วัดไผ่จระเข้ และ วัดบางไผ่นารถ (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
------------------------------------------------------------------
 

 

 
 
 
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02-831-1234
 
 
 
 
 
     ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11​ จำนวน 1,139 รูป ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2566 พิธีกรรม​เริ่ม 05.45​ น.​ เป็นต้นไป จองกล่าวถวายภัตตาหาร Line ID : 0995569963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   
   

****************************************************************************************************************************************************

  
  
 
  
  

*****************************************************************************************************************************************************
 
 
  
  
  
  
*****************************************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 11
 
ได้ที่หน้าไลน์วัดพระธรรมกาย https://lin.ee/ZOFKJtZ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      คำอธิษฐานจิต "โปรยดอกเบญจทรัพย์ และทรัพย์บานชื่น"
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 12
      พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป (ธรรมยาตราปีที่ 11)
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 11
      ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ธรรมยาตรา ปีที่ 11
      คำอธิษฐานจิตบำรุงศาสนสถาน
      คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา
      อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9
      พิธีทอดผ้าป่า บำรุงพระพุทธศาสนา 40 วัด ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563