วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน

เหลืออีก 15 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุพระธรรมกายให้ได้ ก็ล่วงเลยมา 75 วันแล้ว เหลืออีก 15 วัน ก็ขอให้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ให้สมกับที่ได้ตั้งใจ เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นพรรษา 15 วันนี้ ถ้าเรามีความเพียร และทำถูกหลักวิชชา เราก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ https://dmc.tv/a16769

บทความธรรมะ Dhamma Articles > บางสิ่งที่แสวงหา
[ 5 ต.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14264 ]
วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน
 

     เหลืออีก 15 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุพระธรรมกายให้ได้ ก็ล่วงเลยมา 75 วันแล้ว เหลืออีก 15 วัน ก็ขอให้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ให้สมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นพรรษา
 
      15 วันนี้ ถ้าเรามีความเพียร และทำถูกหลักวิชชา เราก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ ซึ่งถ้าหากเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอก็คงจะทราบแล้วว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จ คือต้องเอาใจที่แวบไปแวบมานั้นมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้เสียช่วงหรือขาดจังหวะ ในการที่จะหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ทำอย่างนี้ แค่นี้ เท่านั้น ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ เดี๋ยวใจก็จะหยุดไปเอง พอหยุดแล้วการถูกส่วนก็จะมาเองพอถูกส่วนเดี๋ยวเราก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรา ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิต ตั้งแต่ดวงปฐมมรรค กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายพรหม กายอรูปพรหม กระทั่งถึงกายธรรมโคตรภู กายธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระสกิทาคามี กายธรรมพระอนาคามี กายธรรมพระอรหัต ทั้งหยาบละเอียด รวมทั้งหมด 18 กาย เราก็จะเข้าถึงได้ด้วยหยุดกับนิ่งอย่างเดียว

     พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านให้สูตรสำเร็จเอาไว้เป็นสูตรชีวิต ผิดจากนี้ไปไม่ได้ ท่านบอกว่า “หยุดตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้” ถ้าเราไม่ฟังผ่าน หรือฟุ้งจนลืมฟัง ตรงนี้สำคัญมากนะ ถ้าฟังผ่านก็หลายปีทีเดียวกว่าจะหมดกรรม พอหมดกรรมก็จะมาทำตามแบบที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านแนะนำ ตอนมีกรรมอยู่ก็ทำตามแบบวิธีของตัวเอง ใช้พินิจพิจารณาโดยเข้าใจว่านั่นเป็นสติปัญญา เอามาใช้ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งตัวคุ้นเคยกับวิธีการหยาบ ๆ ทางโลก เพราะคิดว่าจะนำมาใช้ได้เหมือนกันแล้วผลก็คือมันไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม
 
     วิธีแสวงหาทรัพย์ทางโลกกับทางธรรมนั้นกลับตาลปัตรกัน ทางโลกวิธีแสวงหาโลกียทรัพย์ต้องเคลื่อนไหว ต้องศึกษาจากการอ่าน การฟัง จากการเรียนรู้ ต้องไต่ถามผู้รู้ แล้วก็มาใช้จินตมยปัญญา ความรู้เกิดจากการคิด ซึ่งเราจะคุ้นอย่างนั้น นั่นเป็นวิธีการแสวงหาโลกียทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอก ทำอย่างนั้นถูกต้อง

     แต่วิธีการหาอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน มีวิธีการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กลับตาลปัตรกัน หาอริยทรัพย์ภายในนั้นต้องนิ่ง ต้องไม่เคลื่อนไหวไม่คิด ไม่พูด ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น แค่หยุดนิ่งเฉย ๆ จึงจะเข้าถึงอริยทรัพย์ภายในซึ่งเป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้า คือ ผู้ประเสริฐ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่สมบูรณ์ อริยทรัพย์ ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจของผู้รู้ ผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลส จากสิ่งไม่ดี

     เพราะฉะนั้น ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านเมตตาสอนพวกเราให้หาอริยทรัพย์ภายใน นับว่าเราโชคดีต้องสั่งสมบุญกันมามากทีเดียวจึงมาได้ยินได้ฟังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านพร่ำสอนอย่างนี้ ถ้าไม่มีบุญอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล ถ้ามีบุญอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมของท่านได้อย่างดีทีเดียว ท่านได้แนะมาให้จนหมดเปลือกแล้ว เราไม่ต้องค้นแค่คว้าอย่างเดียวเหลือแต่เราจะต้องลงมือปฏิบัติกันให้จริงจัง ทำความเพียรให้กลั่นกล้าให้เป็นตบะยังกิเลสให้เร่าร้อน ให้มันระเหยออกไปจากใจเราเลย แล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชชา ก็คือหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ คือ หยุดไป สว่างไป เห็นไป รู้ไป ดูไปเรื่อย ๆ ตามเห็นไปเรื่อย ๆ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ตามเห็นไป เหมือนดูวิวทิวทัศน์อย่างนั้น แต่เราดูกายภายใน ดูธรรมภายใน ดูไปเรื่อยอย่างสบาย ๆ ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น และตลอดเส้นทางจะมีแต่ความโปร่ง โล่ง เบา สบาย ขยายตัวหาย ไร้ตัวตน
 
 
      จนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรม กับกายภายในกับองค์พระ เราก็ดูเรื่อยไป มีดวงให้ดูก็ดูดวง มีกายให้ดูก็ดูกาย มีองค์พระให้ ดูก็ดูองค์พระ ดูไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง มันง่ายเหมือนขับรถบนซูเปอร์ไฮเวย์ที่เป็นทางตรง ๆ นั่นแหละ ใช้เกียร์ออโต้เกียร์หนึ่งเกียร์สองไปเรื่อย ๆ นั่งเฉย ๆ ออโตเมติกไปเลย พอถึงที่หมาย มันก็หยุดของมันเอง ไม่ต้องไปพินิจพิจารณาโน่นนี่นั่นอะไรต่าง ๆ ไม่ต้องฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ เชื่อเถิด จริง ๆ แล้วทุกอย่างมันง่ายหมดนะ แต่มีบางสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่ามันยาก เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ฆ่ามนุษย์นี่ง่าย ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลย ประหยัดสุด ประโยชน์สูงแต่ฆ่าสิยากยกตัวอย่าง เรานอนอยู่ดี ๆ กำลังเคลิ้ม ๆ ยุงมันมาชวนคุยวู้ ๆ วี้ ๆ ข้างหู จะตบยุงก็ต้องเล็งให้ดี พัวะ! อ้าว โดนหูอีกแล้ว เพราะฉะนั้น การฆ่ามันยาก หรือไม่ลักทรัพย์ก็ง่าย ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ ไม่ต้องไปศึกษาลู่ทางดูว่าเจ้าของทรัพย์เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ตอนไหน ไม่ต้องสะดุ้งกลัวแสงอะไรเลย ไม่ว่าแสงจันทร์ แสงเดือน แสงดาว แสงตะเกียง ไม่ต้องกลัวเลย ไม่ต้องดูดาวไม่ต้องดูว่าหมามันหลับแล้วหรือยัง

     หลวงพ่ออภิรูโปท่านเล่าให้ฟังว่า อดีตท่านเคยเป็นโจร ไปเรียนวิชาโจร พอเรียนจบอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจรก็ให้ศีลให้พรว่า ให้ร่ำรวยจากการปล้น ให้ปลอดภัยจากตำรวจ จากเจ้าทรัพย์อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ไปไหนมาไหนให้ปลอดภัย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า แล้วตอนสุดท้ายก็ให้โอวาทจำไว้นะ ถ้าอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพโจร ให้จำสโลแกนนี้เอาไว้ปล้นมั่งปล้นมี ให้ปล้นปีละหน ถ้าปล้นฉิบหายขายตน ปล้นมันทุกวัน สักวันตำรวจก็จับได้ แล้วก็ให้ศีลให้พรจงเจริญ ๆ ในอาชีพโจรท่านเล่าต่อว่า จะไปขโมยบ้านใครละก็ ให้ดูดาวหมาก่อน ถ้าดาวดวงนี้ขึ้น แสดงว่าหมามันหลับ ท่านเคยจะแนะนำเหมือนกันนะ แต่ตอนนั้นยังไม่มีอารมณ์จะเป็นโจร เลยไม่ได้ออกมาดูก็เลยไม่รู้ดาวดวงไหน ก่อนปฏิบัติภารกิจท่านก็ดูดาวก่อน ปรากฏว่าหมามันหลับจริงแต่ห่านไม่หลับ บังเอิญว่าบ้านนั้นไม่ได้เลี้ยงหมาแต่เลี้ยงห่าน เลยเจอเจ้าของบ้านยิงด้วยลูกธนู ห่านหันไปทางไหนยิงตาม ยิงเฉียดหัวห่านไปเกือบถูก
 
     ท่านบอกคราวนั้นเกือบตายเรียนดูดาวหมาหลับแต่ลืมดูดาวห่านหลับ เพราะฉะนั้นการไม่ขโมยมันง่ายหรือไม่ไปประพฤติผิดในกามในบุตรภรรยาสามีเขา ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลย ทำเฉย ๆ เสีย มันก็จบแล้ว ไม่โกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียด เราไม่เสียอย่างเดียวก็ง่าย ๆ แค่นั้นเอง ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่สูบบุหรี่ มันง่ายนะ ถ้าเราทำง่าย ๆ เราก็ไม่ต้องมามีเรื่องเทเหล้า-เผาบุหรี่ คือไม่ผลิตไม่จำหน่ายไม่ดื่มไม่เสพไม่สูบมันก็จบแล้ว เพียงแค่นี้โลกก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ ร่างกายเราจะแข็งแรง สดชื่น เบิกบาน เอามาไว้ใช้เติมบุญ เติมบารมีเติมความดีให้กับตัว เพราะร่างกายนี้พ่อแม่ให้มา บุญก็จะได้ไปถึงท่านด้วยการปฏิบัติธรรมก็ง่าย ๆ อย่างนั้น แต่มีบางสิ่งบางอย่างตัวดีนี่แหละที่ทำให้ยาก เราต้องไปหาให้เจอว่า มันอยู่ตรงไหน นาคินทร์นิลดำอยู่ถ้ำลึก ชักกลศึกอยู่ข้างหลัง ต้องสาวไปให้เจอให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน

     เพราะฉะนั้น ให้เชื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เถิดว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ บอกสูตรสำเร็จอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลย นอกจากหยุดจากนิ่งอย่างเดียว เดี๋ยวก็เจอ


26 กันยายน พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิ่งที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

บางสิ่งที่แสวงหา

http://goo.gl/rydzdM


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2)
      เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)
      มหาปวารณา
      หยุดเป็นตัวสำเร็จ
      ทำทุกอิริยาบถ
      พอดีเมื่อพึงพอใจ
      ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
      บวชไปนิพพาน
      4 ส. ช่วยให้ง่าย
      ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์
      บวชแล้วได้อะไร
      ไม่ได้ตายเถอะ
      อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร