70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” https://dmc.tv/a18827

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย
[ 29 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 4976 ]
 
70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย
มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน
สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/APl8ta


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย
      "ทั่วโลกยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย เผยแผ่พุทธธรรม สร้างสันติภาพโลก"
      พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก
      น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา
      เสียงหลวงพ่อธัมมชโย นำสัมมา อะระหัง 300 ครั้ง
      ๔๙ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการสร้างศาสนสถาน
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ต่างประเทศ
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านเยาวชน