พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://dmc.tv/a13229

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > พระสงฆ์ไทย
[ 2 ส.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 17075 ]
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

พระธรรมกิตติวงศ์ 
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9)
เกิด
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
อุปสมบท
26 มิถุนายน พ.ศ. 2510
พรรษา
47
วัด
วัดราชโอรสาราม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สังกัด 
มหานิกาย
วุฒิการศึกษา 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.ม.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ราชบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
 
  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9) ราชบัณฑิต
พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์
 
     พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เนื้อหา
 
ชีวิตและงาน

      พระธรรมกิตติวงศ์ เกิดที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่ออายุ 14 ปีและจบชั้นมัธยมต้นแล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระที่วัดเดิมคือวัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นก็ได้ศึกษาธรรมที่สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญสอบได้เปรียญ 9 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยอายุ 26 ปี ในทางโลก พระธรรมกิตติวงศ์สอบได้ประโยควิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ในปีถัดมา


ด้านการงาน
 
    พระธรรมกิตติวงศ์ ได้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ชั้นประโยค ป.ธ.8 ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ ก่อนที่จะเป็นเจ้าคณะแขวงบางค้อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม


ด้านวิชาการ
 
     พระธรรมกิตติวงศ์เคยเป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบต้นฉบับต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสังคายนา ภาษาไทยและภาษาบาลี เป็นรองประธานกรมมการตรวจสำนวนการแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา กรมการศาสนา ประธานกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย นอกจากนี้ยังเคยเป็นประธานกรรมการพิจารณาและดำเนินการจัดตั้งสำนักหุบผาสวรรค์เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาอีกด้วย
 
  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9) ราชบัณฑิต
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ด้านการเผยแผ่

     พระธรรมกิตติวงศ์ ได้เขียนหนังสือและแต่งตำราเพื่อเผยแผ่พระธรรมจำนวนมากดังรายการผลงานเขียนของท่านข้างล่างนี้ นอกจากนี้พระธรรมกิตติวงศ์ยังได้อนุญาตให้นำศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและคำที่ใช้กับพระและวัดในหนังสือ "คำวัด" มาเผยแพร่ในอภิธานศัพท์พุทธศาสนาในวิกิพีเดียอีกด้วย
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

      หลังจากสอบได้เปรียญ 9 ประโยคแล้ว พระธรรมกิตติวงศ์ได้ปฏิบัติงานด้านการศาสนาในตำแหน่งต่างๆ มาเป็นลำดับ นอกจากตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามดังกล่าวแล้วก็ได้เป็นเจ้าคณะภาค 16 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตสายที่ 8 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมพระนักเทศน์ในหนกลางและหนใต้
 
     นอกจากนี้ พระธรรมกิตติวงศ์ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างวัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน และวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมันอีกด้วย พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานเมื่อ พ.ศ. 2539
 
สมณศักดิ์

    พ.ศ. 2519 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุทธิวงศ์
    พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี
    พ.ศ. 2531 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี
    พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติวงศ์

ผลงานด้านงานเขียน

    สมณศักดิ์: ยศช้าง ขุนนางพระ
    หลักการแต่งฉันท์ภาษามคธ
    ธรรมสารทีปนี
    คู่มือการศึกษาบาลี เล่ม 1-4
    ข้อคิด ข้อเขียน
    พระในบ้าน
    ภาษาธรรม
    คำวัด เล่ม 1-5
    คำพ่อคำแม่
    ภาษิตนิทัศน์
    คนกินคน (หนังสือแปล)
    หัวใจอมตะ (หนังสือแปล)
    คลังธรรม เล่ม 1-3
    ธรรมบทชีวิต

โอวาทของ...พระธรรมกิตติวงศ์
 
"      ...การบวชในพระพุทธศาสนา จะเพื่ออะไรก็ตาม จะเพื่อรักษาประเพณี จะเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ เพื่อมาอบรมตน เพื่อมาศึกษาเล่าเรียน หรือเพื่อบรรลุพระนิพพานอะไรก็แล้วแต่ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้น ยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งนั้น แต่ประโยชน์จะสำเร็จได้ก็อยู่ที่การประพฤติ ปฏิบัติ นั้นหมายความว่าเมื่อบวชแล้ว ประพฤติ ปฏิบัติ อย่างที่โบราณท่านกล่าวให้คล้องจองว่า ...ศึกษาเล่าเรียน หมั่นเพียรปฏิบัติ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องบ่นภาวนา...
 
     เมื่อบวชแล้วได้ท่องบ่นภาวนาทำสมาธิ(Meditation)อย่างนี้ ก็ถือว่าได้ทำกิจปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ ก็จะกลายเป็นพระจริงพระแท้ มีระเบียบ มีวินัย อยู่ในกรอบ น่ากราบ น่าไหว้ เป็นบุญเขต เป็นเนื้อนาบุญ ของชาวบ้านที่ชาวบ้านนำปัจจัยมาถวาย เค้าก็ได้บุญได้อานิสงส์ เหมือนกับหว่านพืช ปลูกพืชในเนื้อนาดี ในดินดีพืชก็งอกงาม เมื่อพระเราทำตัวเป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกของชาวบ้านได้อย่างนี้ ชาวบ้านเขาก็กราบไหว้บูชา เคารพนับถือให้ความอุปถัมภ์ เมื่อให้ความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ ก็เท่ากับให้ความอุปถัมภ์แก่วัด ให้ความอุปถัมภ์แก่พระศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะคงดำรงอยู่ได้..."
 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม


"     ...บัดนี้เธอทั้งหลายได้เป็นสามเณร เป็นเหล่ากอของพระสมณะในพระพุทธศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ อุปการะของ ท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ก็สำเร็จมาแล้วได้อีกระดับหนึ่ง เธอเป็นสามเณรได้เปล่งวาจาขอสารณะและศีล รับสารณะรับศีล เสียงดังกระหึ่มก้องธรรมสภาแห่งนี้ ก้องไปถึงพรหมโลก ได้ยินกันทั่ว เทพยดาทุกชั้นฟ้าคงได้ยินและอนุโมทนาบุญของเธอทั้งหลายที่ได้มาบวชในครั้งนี้ ภาพที่เห็นเธอนั่งเรียบร้อยสวยงาม เป็นแถวเป็นแนวเกือบแสนรูป เป็นภาพที่สวยสดงดงามหาดูได้ยากในชีวิตมนุษย์นี้ คงมีจำนวนไม่มากนักที่มีโอกาสเห็นภาพอันงดงาม เป็นทัศนานุตริยะ เป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยม อย่างนี้ ผ้าสีเหลืองทองอร่ามงานกว่าทุ่งทานตะวันหลายร้อยหลายพันเท่า เป็นสีแห่งผู้ทรงศีล เป็นสีแห่งผู้สงบเสงี่ยม เป็นสีแห่งผู้ที่มีจิตใจที่เปรี่ยมล้นด้วยศรัทธามุ่งมั่นที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่มุ่งหวังจะประพฤติ ปฏิบัติธรรม โดยเข้าพรรษาทั่วประเทศทุกจังหวัด..."

วัดพระธรรมกาย
20 กรกฎาคม พ.ศ.2553
 
 

รับชมคลิปวิดีโอประวัติพระธรรมกิตติวงศ์
ชมวิดีโอประวัติพระธรรมกิตติวงศ์   Download ธรรมะประวัติพระธรรมกิตติวงศ์
 
รายการ หมายเหตุประเทศไทย
โดย พระธรรมกิตติวงศ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบวชพระ1แสนรูป ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
 http://goo.gl/0wkh0


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related