ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ

ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี – ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกันมา เคยเกื้อกูลกันมา หรืออธิษฐานให้มาพบกันอีก https://dmc.tv/a8146

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บุญ-กุศลกรรม-กรรมทีทำให้ประสบสุข > คุณสมบัติ
[ 16 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18358 ]

 
เลี้ยงดูภรรยา บุตร เป็นอย่างดี
 
ทำบุญร่วมกันมา

เลี้ยงดูภรรยา บุตร
เป็นอย่างดี  

ครอบครัวอบอุ่น
ทำบุญร่วมกันมา
เลี้ยงดูพ่อแม่่
เลี้ยงดูพ่อแม่
ครอบครัวอบอุ่น
เคยเกื้อกูลกันมา
เคยเกื้อกูลกันมา
 


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น
 

ครอบครัวอบอุ่น
 

วิบาก
รายละเอียด
1. ครอบครัวอบอุ่น
1. อดีตชาติ  คนในครอบครัวเคยเกื้อกูลกันมา
2. อดีตชาติ  บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา  และอธิษฐานให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ
3. อดีตชาติ  ทำบุญด้วยความเคารพร่วมกันมา
4. อดีตชาติ  บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่  ปรนนิบัติสามี  เลี้ยงลูกอย่างดี
2.ได้พ่อแม่ดี  ได้ลูกดี
1. อดีตชาติ  เคยเกื้อกูล  ทำบุญร่วมกันมา  และอธิษฐานให้มาเป็นพ่อแม่ลูก
2. อดีตชาติ  บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างดี  และมีความกตัญญูกตเวที
3. ปัจจุบัน  เชื่อฟังพ่อแม่
3.ได้สามี - ภรรยาดี
1. อดีตชาติ  เป็นสามี - ภรรยา  เกื้อกูลทำบุญร่วมกันมาหลายชาติ
 
ครอบครัวอบอุ่น 
 
 
ประกอบด้วย  ได้พ่อแม่ดี  ได้ลูกดี  ได้สามี – ภรรยาดี
 
สรุปกรรมที่ทำให้ได้ครอบครัวอบอุ่น
 
1. เคยทำบุญร่วมกัน  เคยเกื้อกูลกันมา  อธิษฐานให้มาพบกันอีก
2. บุญที่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี  กตัญญูกตเวที
 

 แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ >>

 

http://goo.gl/M8He6


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม