โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเกี่ยวกับสติปัญญา ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน ออทิสติก และเป็นบ้า โดยมีกรรมมาจากการดื่มสุรา และพูดเท็จ https://dmc.tv/a8171

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18350 ]

 
อาการเลื่อนลอย

 
<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81.html title='ดื่มสุรา' target=_blank><font color=#333333>ดื่มสุรา</font></a>
 
อาการเลื่อนลอย
 
 
 
 
 
 
 
พูดเท็จ
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา

ดื่มสุราปัญญาอ่อน
พูดเท็จ

โรคเกี่ยวกับ
สติปัญญา

ปัญญาอ่อนแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญา
 

โรคเกี่ยวกับสติปัญญา
 
วิบาก
รายละเอียด
1. อาการเลื่อนลอย       
1. อดีตชาติ กีนยาดองเหล้ารักษาไข้จนติด
2. อดีตชาติ ดื่มสุรา
3. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์เซ่นสรวง
4. อดีตชาติ จ้างหมอไสยเวทไปทำร้ายคนอื่น
5. อดีตชาติ  เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวล อดีตชาติ พูดเท็จ
1. อดีตชาติ พูดเท็จบ่อย
2. อดีตชาติ ดื่มสุรา
3. สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ
1. อดีตชาติ ดื่มสุราก่อนกีนอาหาร
2. อดีตชาติ ขาดบุญส่งเสริมการศึกษา
4. ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อน
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
5. ออทิสติก
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
6. บ้า / ติงต๊อง
1. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ดื่มสุรา
2. อดีตชาติ + ปัจจุบันเสพยาเสพติด

 
 
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา

ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน ออทิสติก และเป็นบ้า

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญา
  
1. ดื่มสุรา
2. พูดเท็จ
  
การแก้ไข
 
1. แนะนำให้ผู้ป่วยให้สั่งสมบุญโดยเอาไทยธรรมที่ทำบุญไปให้อธิษฐาน
2. ใส่ชื่อผู้ป่วยในการทำบุญ
3. เอาบุญมาฝากภายหลังจากทำบุญแล้ว
 

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ >>
 

http://goo.gl/Qy3N4


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม