อายุยืน สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติ

อายุยืน เพราะอดีตชาติ ไม่ฆ่า และปัจจุบัน ทำบุญถวายยารักษาโรคพระภิกษุ สามเณร และคนยากจน เป็นต้น https://dmc.tv/a8009

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บุญ-กุศลกรรม-กรรมทีทำให้ประสบสุข > รูปสมบัติ
[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18348 ]
View this page in:

ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
<a href=http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html title='สร้างองค์พระ' target=_blank><font color=#333333>สร้างองค์พระ</font></a>
สร้างองค์พระ
ไม่ฆ่า
ไม่ฆ่า
 
<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html title='อายุยืน' target=_blank><font color=#333333>อายุยืน</font></a> <a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html title='สุขภาพดี' target=_blank><font color=#333333>สุขภาพดี</font></a>
อายุยืน
สุขภาพดี

 
ถวาย<a href=http://www.dmc.tv/search/ภัตตาหาร title='ภัตตาหาร' target=_blank><font color=#333333>ภัตตาหาร</font></a>พระ
ถวายภัตตาหารพระ
 
ถวายยารักษา<a href=http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330 title='โรค' target=_blank><font color=#333333>โรค</font></a>

ถวายยารักษาโรค


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้อายุยืน สุขภาพดี
 วิบาก
รายละเอียด
1. อายุยืน
1. อดีตชาติ ไม่ฆ่า
2. อดีตชาติ สงเคราะห์หมู่ญาติ
3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน เป็นหมอรักษาคนไข้
4. อดีตชาติ บริจาคข้าวน้ำแก่คนยากจนสม่ำเสมอ
5. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระ
6. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญถวายยารักษาโรคพระภิกษุ สามเณรและคนยากจน
2. หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง
1. ปัจจุบัน สร้างองค์พระ
2. ปัจจุบัน นั่งสมาธิ(Meditation)เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
3. ปัจจุบัน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
4. ปัจจุบัน ทำบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิต

3. สุขภาพดี แข็งแรง
1. อดีตชาติ + ปัจจุบัน สงเคราะห์หมู่ญาติ
2. อดีตชาติ + ปัจจุบัน รักษาศีล ไม่ฆ่า
3. อดีตชาติ ถวายภัตตาหารพระ
4. อดีตชาติ ทำบุญตามประเพณี
5. อดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่
6. อดีตชาติ ทำบุญยารักษาโรค ชอบช่วยเหลือคนป่วย
7. อดีตชาติ สร้างถาวรวัตถุที่แข็งแรง
8. อดีตชาติ ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรค
 
1. อดีตชาติ ไม่กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน / สัตว์ ปัจจุบัน ได้ฟังพระธุดงค์สวดพระปริตร พุทธมนต์
2. อดีตชาติ รักษาผู้ป่วยเอาไว้มาก
3. อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
 
อายุยืน สุขภาพดี ประกอบด้วย  หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง สุขภาพดี แข็งแรง คลอดง่าย
 
สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
 
1. รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์
2. ถวายภัตตาหาร บริจาคข้าวน้ำ
3. ถวายยารักษาโรค
4. ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา
5. สร้างองค์พระ

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม รวย >>http://goo.gl/xoO7O


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม