โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคจิต ประสาท ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย เกิดจากกรรมที่ ดื่มสุรา นับถือไสยเวท พูดเท็จ และฆ่า หรือยินดี สนับสนุนในการฆ่า https://dmc.tv/a8169

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18475 ]

 
ดื่มสุรา

 
นับถือไสยเวท
 
ดื่มสุราพูดเท็จ
โรคจิต / ประสาท
 
นับถือไสยเวทฆ่าสัตว์เซ่นไหว้ผี
พูดเท็จ

โรคจิต/ประสาท
ฆ่าสัตว์เซ่นไหว้ผีแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคจิต / ประสาท
 

โรคจิต / ประสาท
 
วิบาก
รายละเอียด
1. อาการทางประสาท / ประสาทหลอน       
1. อดีตชาติ นับถือไสยเวท
2. อดีตชาติ พูดเท็จ
3. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ เซ่นผี
4. ปัจจุบัน ไหว้ศาลพระภูมิ
5. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ผูกโกรธ ผูกพยาบาท ขี้หงุดหงิด อดีตชาติ ดื่มสุรา ติดยาดองเหล้า
2. ซึมเศร้า
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
2. อดีตชาติ อนุโมทนาบาป สนับสนุน / ยินดีในการทำสงคราม
3. อดีตชาติ จ้างหมดไสยเวทไปทำร้ายคนอื่น

3. อาการทางจิต
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
4. ได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย
1. อดีตชาติ ด่าว่าคน ประชดให้ไปฆ่าตัวตาย
 
 
โรคจิต / ประสาท

ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคจิต / ประสาท
  
1. ดื่มสุรา
2. นับถือไสยเวท
3. พูดเท็จ
4. ฆ่า ยินดี / สนับสนุนในการฆ่า
  
การแก้ไข
 
1. แนะนำให้ผู้ป่วยทำทาน รักษาศิล แต่ห้ามนั่งสมาธิ เพราะยังคุมจิตใจไม่ได้
 

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
 

http://goo.gl/TQN3D


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม