โรคชัก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคชักประกอบด้วย ลมชัก ลมบ้าหมู ชักกระตุก และเส้นกระตุก กรรมที่ทำให้เป็นโรคชักเกิดจากฆ่า ทรมาน ทำร้าย ทุบตี รังแก การดื่มสุรา https://dmc.tv/a8392

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 2 ต.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17091 ]
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฆ่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรมาน/ทำร้าย
 
  
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคชัก

 

วิบาก

รายละเอียด

ชัก
1.อดีตชาติ ฆ่าโดยทุบศีรษะ
2.อดีตชาติ ทรมานข้าศึกเพื่อรีดข่าว
3.อดีตชาติ ทำร้ายคู่อริจนพิการ
4.อดีตชาติ ทุบตีคนและสัตว์
1.อดีตชาติ ฆ่า
2.อดีตชาติ ดื่มสุรา
3.อดีตชาติ เมาแล้วชอบเตะหมาแมว
ลมบ้าหมู
อดีตชาติ ฆ่าสัตว์โดยเชือดให้ตายช้าๆ
ชักกระตุก เส้นกระตุก
อดีตชาติ ฆ่า
    
โรคชัก

ประกอบด้วย ลมชัก ลมบ้าหมู ชักกระตุก และเส้นกระตุก

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคชัก
 
1.ฆ่า ทรมาน ทำร้าย ทุบตี รังแก
2.ดื่มสุรา


 
 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม 

 

http://goo.gl/Rju4m


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน