โรคปอด- หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคปอด ประกอบด้วย น้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม ปอดรั่ว เนื้องอก ปอดเป็นจุด วัณโรค และไวรัสลงปอด เกิดจากกรรมฆ่า ทรมานสัตว์ ใช้แรงงานคนและสัตว์หนักเกินไปไม่ดูแล https://dmc.tv/a8272

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 22 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17153 ]
 
 


ขังคนในที่อับชื้น

 
 

จับกดน้ำ

ขังคนในที่อับชื้น
 
 
 
 
 
 
 
 
สูบบุหรี่

โรคปอด
จับกดน้ำ

ใช้แรงงานสัตว์
หนักเกินไป

สูบบุหรี่

โรคปอด
 ใช้แรงงานสัตว์ หนักเกินไป 


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคปอด
 


วิบาก
รายละเอียด
ปอด 
1.อดีตชาติ ปล่อยบริวาร/สัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่อับชื้น
2.อดีตชาติ + ปัจจุบัน สูบบุหรี่
3.อดีตชาติ ทรมานสัตว์ใช้แรงงานทาสหนัก
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานคนหนักโดยไม่ดูแล
3.ปัจจุบัน สูบบุหรี่
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
2.อดีตชาติ ทรมานข้าศึกจับหัวกดน้ำ
1.อดีตชาติ แกล้งจับแมวจุ่มลงในถังน้ำ
2.อดีตชาติ ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนจนป่วย
3.อดีตชาติ จับขโมยแช่น้ำจนสำลักน้ำตาย 
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป
เนื้องอกที่ปอด
1.อดีตชาติ ยิงลูกศรโดนข้าศึกที่ปอด
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์หนัก
ปอดเป็นจุด
1.ไม่ดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้
1.อดีตชาติ ขังสัตว์ไว้ในที่ไม่สะอาด
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ขังนักโทษไว้ในที่อับชื้น
4.อดีตชาติ ดื่มสุรา สูบยาเส้น
5.อดีตชาติ ทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยปล่อยให้ตากแดดตากฝน
6.อดีตชาติ ดูแลข้าทาสบริวารไม่ดี
ไวรัสลงปอด
1.อดีตชาติ โยนแมลงลงน้ำ ปัจจุบัน ดื่มสุรา
 
โรคปอด 

ประกอบด้วย น้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม ปอดรั่ว เนื้องอก ปอดเป็นจุด วัณโรค และไวรัสลงปอด
 
 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคปอด
 
1.ฆ่า ทรมาน/สัตว์โดยจับกดน้ำ

http://goo.gl/v9HHz


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน