โรคปอด- หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคปอด ประกอบด้วย น้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม ปอดรั่ว เนื้องอก ปอดเป็นจุด วัณโรค และไวรัสลงปอด เกิดจากกรรมฆ่า ทรมานสัตว์ ใช้แรงงานคนและสัตว์หนักเกินไปไม่ดูแล https://dmc.tv/a8272

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
[ 22 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18296 ]
 
 


ขังคนในที่อับชื้น

 
 

จับกดน้ำ

ขังคนในที่อับชื้น
 
 
 
 
 
 
 
 
สูบบุหรี่

โรคปอด
จับกดน้ำ

ใช้แรงงานสัตว์
หนักเกินไป

สูบบุหรี่

โรคปอด
 ใช้แรงงานสัตว์ หนักเกินไป 


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคปอด
 


วิบาก
รายละเอียด
ปอด 
1.อดีตชาติ ปล่อยบริวาร/สัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่อับชื้น
2.อดีตชาติ + ปัจจุบัน สูบบุหรี่
3.อดีตชาติ ทรมานสัตว์ใช้แรงงานทาสหนัก
น้ำท่วมปอด
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานคนหนักโดยไม่ดูแล
3.ปัจจุบัน สูบบุหรี่
ปอดติดเชื้อ
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
2.อดีตชาติ ทรมานข้าศึกจับหัวกดน้ำ
ปอดบวม
1.อดีตชาติ แกล้งจับแมวจุ่มลงในถังน้ำ
2.อดีตชาติ ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนจนป่วย
3.อดีตชาติ จับขโมยแช่น้ำจนสำลักน้ำตาย 
ปอดรั่ว
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป
เนื้องอกที่ปอด
1.อดีตชาติ ยิงลูกศรโดนข้าศึกที่ปอด
2.อดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์หนัก
ปอดเป็นจุด
1.ไม่ดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้
วัณโรค
1.อดีตชาติ ขังสัตว์ไว้ในที่ไม่สะอาด
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ขังนักโทษไว้ในที่อับชื้น
4.อดีตชาติ ดื่มสุรา สูบยาเส้น
5.อดีตชาติ ทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยปล่อยให้ตากแดดตากฝน
6.อดีตชาติ ดูแลข้าทาสบริวารไม่ดี
ไวรัสลงปอด
1.อดีตชาติ โยนแมลงลงน้ำ ปัจจุบัน ดื่มสุรา
 
โรคปอด 

ประกอบด้วย น้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม ปอดรั่ว เนื้องอก ปอดเป็นจุด วัณโรค และไวรัสลงปอด
 
 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคปอด
 
1.ฆ่า ทรมาน/สัตว์โดยจับกดน้ำ

http://goo.gl/v9HHz


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม