โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น ประกอบด้วย ตาบอด ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม ตาเข ตาเอียง สายตาสั้น / ยาว สายตาเอียง ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม ไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตก ท่อน้ำตาอุดตัน หยอดยาต https://dmc.tv/a8244

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
[ 21 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 19217 ]ทำร้ายคน/สัตว์ที่ตา

 

ขังสัตว์ในที่มืด

ทำร้ายคน/สัตว์ที่ตาใช้ตาทำบาปอกุศล
โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น
 
ขังสัตว์ในที่มืดล้อเลียน
ใช้ตาทำบาปอกุศล

โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น
ล้อเลียน
 


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับตาและการเห็น
 

โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น
วิบาก
รายละเอียด
1. ตาบอด
1.    อดีตชาติ ชกคนจนตาบอด
2.    อดีตชาติ ขังทหารเชลยในคุกมืด
3.    อดีตชาติ เอาปลายร่มแทงตาเมียน้อยจนบอด
4.    อดีตชาติ เอายาพิษหยอดตาคนอื่น
5.    อดีตชาติ ขังสัตว์ไว้ในที่มืด
6.    อดีตชาติ เอาไม้ทิ่มถูกตาสุนัข
7.    อดีตชาติ หยิบยาผิดไปหยอดตาแม่เฒ่า
8.    อดีตชาติ เอาสูตรยาผิดมารักษาตาพ่อโดยไม่เจตนา
9.    อดีตชาติ หยิบยาผิดมาหยอดตาให้ป้า 
2. ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม
1.    อดีตชาติ เอาทรายปาใส่หน้าเพื่อนจนเข้าตา
2.    อดีตชาติขังนักโทษไว้ในคุกมืด
3.    อดีตชาติ มองดูคนอื่นด้วยความปรารถนาไม่ดี ทำตาดุ
4.    อดีตชาติ มองสัตว์ด้วยจิตคิดร้าย
5.    อดีตชาติ ซ่อนไพ่หลอกพวกนักพนัน

3. ตาเข ตาเอียง
1.    อดีตชาติ ดูถูก ดูแคลน มองคนด้วยหางตา
2.    อดีตชาติ ชอบค้อนใส่พ่อแม่เวลาที่ท่านสอน
4. สายตาสั้น/ ยาว
สายตาเอียง
1.    อดีตชาติ ล้อเลียน เพื่อนที่ใส่แว่นตาหนา
2.    อดีตชาติ น้อยใจทำตาค้อน มองเอียงจ้องด้วยความขัดเคือง
5. ตาบอดสี
1.   อดีตชาติ โกหกย้อมแมวขาย
6. จอประสาทตาเสื่อม
1. อดีตชาติผลักเด็กตกบันไดจนจอประสาทตาเสื่อม
2. อดีตชาติ ขังนักโทษ
3. อดีตชาติ จับปลามาขังในตุ่มที่ปิดฝา 
7. ไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตก
1 .  อดีตชาติ ใช้คำหยาบพูดกับข้าศึก
8. ท่อน้ำตาอุดตัน
1 . อดีตชาติ  พูดให้คนที่มาขอความช่วยเหลือเสียใจ
9. หยอดยาตลอดชีวิต
1 . อดีตชาติ อดีตชาติขังปลาไว้ในที่มืด
10.ตากุ้งยิงบ่อยๆ
1. อดีตชาติ แอบดูสาวๆอาบน้ำ
2. อดีตชาติ ชอบมองจับผิดคนอื่น
3. อดีตชาติ เล็งธนูล่าสัตว์
11. คันลูกนัยน์ตาบ่อยๆ
1. อดีตชาติจ้องตาผู้ใหญ่เวลาสั่งสอนด้วยความขัดเคือง
12. ลูกตาโตไม่เท่ากันมอร์
1 . อดีตชาติ ทำตาค้อนมองคนด้วนความหมั่นไส้
13. ไฝดำที่ดวงตา
1 . อดีตชาติ มองดูจับผิดผู้อื่น
14. เป็นฝีใต้ดวงตา
1 . อดีตชาติ มองคนอื่นด้วยจิตริษยา
15. มีปานใต้ตา
1 . อดีตชาติ เอาโคลนปาประตูบ้านคนอื่นอย่างต่อเนื่อง
16. มีตาชั้นเดียวคล้ายคนง่วง
1. อดีตชาติ ล้อเลียนเพื่อนที่มีตาชั้นเดียว
17. เกี่ยวตาค้างกับ
1. อดีตชาติ บังคับให้แฟนทำแท้ง
 
โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น

ประกอบด้วย ตาบอด ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม ตาเข ตาเอียง สายตาสั้น / ยาว สายตาเอียง ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม ไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตก ท่อน้ำตาอุดตัน หยอดยาตลอดชีวิต ตากุ้งยิงบ่อยๆ คันลูกนัยน์ตาบ่อยๆ ลูกตาโตไม่เท่ากัน ไฝดำที่ดวงตา เป็นฝีใต้ดวงตา มีปานใต้ตา หนังตาตก มีตาชั้นเดียวคล้ายคนง่วง และตาค้าง
 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับตาและการเห็น

1.  มานทำร้าย/สัตว์ที่ตา
2.  ทรขังคน/สัตว์ในที่มืดมาน รังแก ทำร้าย ทุบตีคน / สัตว์ที่หัว
3.  ใช้ตาทำบาปอกุศลมสุรา
4.  พูดล้อเลียน พูดคนหยาบ พูดเท็จ พูดให้เสียใจ

 การแก้ไข
 
1. ทำบุญถวายโคมประทีป

http://goo.gl/i9e6s


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม