โรคเบาหวาน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน เกิดจากกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำอาหาร เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขาย https://dmc.tv/a8394

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 2 ต.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17075 ]
View this page in:
 
 
 
 

เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฆ่า
โรคเบาหวาน   
สั่งฆ่าสัตว์
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน
 


  
วิบาก
รายละเอียด
โรคเบาหวาน
1.อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขาย
3.อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์
 
 
สรุปกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน
  
1.ฆ่า เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า สั่งฆ่า

http://goo.gl/o5YVb


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน