พิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด (ธรรมยาตรา ปีที่ 11)

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 https://dmc.tv/a28702

บทความธรรมะ Dhamma Articles >
[ 5 ม.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 1416 ]
 
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด
 
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อโหน่ง) และ วัดใหม่พิบูลย์ผล (จำนวน 2 วัด)
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไผ่โรงวัว และ วัดใหม่นพรัตน์ (จำนวน 2 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดตรีพาราสีมาเขต และ วัดศิลามูล (จำนวน 2 วัด)
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดเทพพล และ วัดกก (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไทรใหญ่ และ วัดนราภิรมย์ (จำนวน 2 วัด)
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสัมปตาก, วัดสรรเพชญ และ วัดบางข้างใต้ (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดภาวนาภิรตาราม, วัดศรีเมือง และ วัดชัยพฤกษมาลา (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสองพี่น้อง และ วัดพรสวรรค์ (จำนวน 2 วัด)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดทะเลบก และ วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดโพธิ์เอน, วัดโบสถ์บน, วัดสิงห์ และ วัดตะเคียน (จำนวน 4 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดนครอินทร์, วัดอัมพวัน, วัดปรางค์หลวง และ วัดบางรักใหญ่ (จำนวน 4 วัด)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางปลา, วัดบางเลน, วัดผลสุการาม และ วัดรางกำหยาด (จำนวน 4 วัด)
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางขัน, วัดแสงสรรค์ และ วัดเกิดการอุดม (จำนวน 3 วัด)
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบัวแก้วเกษร, วัดคลองขวาง และ วัดบ่อทอง (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดละหาร, วัดไผ่จระเข้ และ วัดบางไผ่นารถ (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2566 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดลพบุรี
      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า
      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีจุดมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา
      วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดขอนแก่น
      วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา
      วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันมาฆบูชา
      คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน ให้การอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
      เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน