โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 12

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 https://dmc.tv/a29669

บทความธรรมะ Dhamma Articles >
[ 20 ธ.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 9235 ]
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12

ตั้งแต่วันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีทางออนไลน์ ที่ลิงก์ www.zoom072.com หรือ gbnus.com
 
 
 
      สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2567 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” 
 
      ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ  รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า
 
 
วัตถุประสงค์
 
      1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
      2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
      3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
      4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ตามหลัก “บวร”
      5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
      6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ


สถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานครฯ

     ภายในอนุสรณ์สถาน “เส้นทางพระผู้ปราบมาร” คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของ “พระมงคลเพทมุนี (สด จนฺทสโร)” หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันสถาปนาขึ้น 7 แห่ง ดังนี้

     1. มหาวิหารบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ : ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     2. อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น  สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต : ตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่น อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     3. พระอุโบสถวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)  สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ : ตั้งอยู่วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     4. อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน  สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม : ตั้งอยู่วัดโบสถ์บน  วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
     5. อนุสรณ์สถานบางปลา  สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก : ตั้งอยู่บนแผ่นดินตรงข้ามวัดบางปลา อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
     6. วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)  สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย : ตั้งอยู่วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     7. มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย : ตั้งอยู่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชา
ในพื้นที่ตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมาร

      1. นั่งให้ตรงจุดสติกเกอร์ ในพื้นที่เสื่อ ที่เจ้าหน้าที่จัดให้
      2. ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา
      3. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ ให้เรียบร้อย
      4. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ก่อนพระธรรมยาตรามา โดยฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่
      5. งดโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ขณะพระธรรมยาตราเดิน เพื่อป้องกันโควิด-19
      6. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใดๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์ และทรัพย์บานชื่นล้วนๆ
      7. ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอธิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี
      8. ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัยและน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่จุดพักของพระ
      9. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า “สาธุ” ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่องใส นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา
 
 
ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา
 
      1. ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
      2. ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้ง 7 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
      3. ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
      4. ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
      5. ให้จอดรถในสถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
      6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
      7. ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
      8. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 DMHT อย่างเคร่งครัด


ข้อปฏิบัติในการมาร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีทุกแห่ง (เพิ่มเติม)

    1. สาธุชนที่มาร่วมงานให้สวมใส่ชุดขาว เพื่อความเป็นต้นบุญต้นแบบ
    2. เตรียมยาประจำตัว ยาดม ยาอม ยาหม่อง น้ำดื่ม ที่รองนั่ง ร่ม และหมวกมาด้วย
        *กิจกรรมช่วงเวลาเย็นเป็นต้นไป กรุณาเตรียม "ยากันยุง" มาด้วย
    3. ช่วงพระธรรมยาตราออกเดินให้หุบร่มและถอดหมวก
    4. เมื่อลงจากรถ หรือเดินบนถนน ให้เดินเรียงเป็นแถวเดียวหรือสองแถวชิดขอบทาง
    5. กิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา ขอให้สาธุชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ ก่อนเริ่มพิธี 1 ชั่วโมง
    6. พิธีตักบาตร และพิธีจุดประทีปขอให้สาธุชนเดินทางมาถึงก่อนพิธีเริ่ม 1 ชั่วโมง

 
 
 
 

 
     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญบูชามหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 12 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

 

 
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 1
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดิน 15.00 น. 6.74 กม.
(วิหารหลวงปู่ - มหาธรรมกายเจดีย์)

แผนที่เส้นทางธรรมยาตรา
..............................................................................

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 2
ณ อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดิน 14.00 น. 7.15 กม. (วัดอัมพวัน-โลตัสแลนด์)

แผนที่เส้นทางธรรมยาตรา
............................................................................


 
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3
ณ อนุสรณ์สถาน คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดินเวลา: 14.30 น. ระยะทาง 7.10 กม. (วัดสรรเพชญ- คลองบางนางแท่น )

แผนที่เส้นทางธรรมยาตรา
............................................................................

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 4
ณ วัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดินเวลา: 15.00 น. ระยะทาง 3.3 กม. (โลตัสแลนด์ - สองพี่น้อง)
 
............................................................................
 
 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 5
ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางรวย จ.นนทบุรี
ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดินเวลา: 15.00 น. ระยะทาง 2.82 กม. (วัดตะเคียน - วัดโบสถ์บน)
 
.............................................................................

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 6
ณ อนุสรณ์สถานบางปลา  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดินเวลา: 13.00 น. ระยะทาง 9.58 กม. (วัดผาสุการาม - อนุสรณ์สถานบางปลา)
 
...............................................................................

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างมหากุศล
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,140 รูป

ธรรมยาตรา ครั้งที่ 7
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

เริ่มเดินเวลา: 13.00 น. ระยะทาง 10.4 กม. ( ร.ร.สามัคคีราษฏร์บำรุง - วัดพระธรรมกาย)
 
 
 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,140 รูป

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ)

เวลา 06.30 น.
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,140 รูป

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
(อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต)

เวลา 06.30 น.
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
------------------------------------------------------------

 
 

 

 

 

ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.
 
(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ)

.........................................................................................................................................

 


ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ อนุสรณ์สถาน คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต)
 
.........................................................................................................................................
 


ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ วัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 3 สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ)
.........................................................................................................................................

 
ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางรวย จ.นนทบุรี
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม)
.........................................................................................................................................


ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ อนุสรณ์สถานบางปลา  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก)
.........................................................................................................................................
 


ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น. (ออนไลน์)

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 5 สถานที่ค้นคว้า และเผยแผ่วิชชาธรรมกาย)
.........................................................................................................................................

 
ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น.

(อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 6 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย)
.........................................................................................................................................


 
 
 
 
 

 
      ขอเชิญรับบุญปลิดกลีบดอกไม้ เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา ประจำปีพุทธศักราช 2567 เริ่มรับบุญตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ วิหารคด คอร์ 31 (ช่วงวันหยุด 28-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รับบุญถึง 21.00 น.)
 
 
 
 
 
 
 
 
     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-ปานะพระธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 2 -31 มกราคม พ.ศ. 2567

1. เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ในพื้นที่พักค้าง ทำกิจกรรมธรรมยาตรา

ติดต่อสอบถาม : กัลฯ ศิริจันทร์ ผาติบัณฑิต (เปิ้ล)
โทร.091-5596991
ID Line : ple4449

 
2. เจ้าภาพถวายปานะ
 
ติดต่อสอบถาม : กัลฯ อังคณา จันทะโส (อัง)
โทร. 082-2154626
ID Line : ang0827907081
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
     พระของขวัญ รุ่น "รวยตลอดไปทั้งภายในและภายนอก" โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 

 
 
 

 
 
 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมลูกแก้วตะวันธรรม จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดประกวดสวดมนต์หมู่และประกวดบรรยายธรรม
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดปราจีนบุรี
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดลพบุรี
      ประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมงานตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full Moon Meditation
      วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
      วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์
      สกร. อ.แก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม "วัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย"