วันวิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวันเพ็ญเดือน6 พระองค์เป็นมหาบรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ต้องบอกว่าการบังเกิดขึ้นของพระองค์เป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ไม่มีใครที่จะส่งผลให้โลกได้มากขนาดนี้ https://dmc.tv/a10413

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 29 มี.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17070 ]
 
 
 
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) วันสำคัญสากลของโลก
 
 
วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว
 

 
     วันวิสาขบูชา Vesak Day เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6  พระองค์เป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ในพระชาติสุดท้ายการบังเกิดขึ้นของพระองค์เป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ไม่มีใครที่จะส่งผลต่อโลกได้มากขนาดนี้ คือทุกๆ ถ้อยคำที่พระองค์เปล่งออกมามันเหมือนเป็นบทสรุป เช่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือเปล่า ถ้าเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นคือบทสรุป ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ทันทีทุกถ้อยคำปราศจากข้อสงสัย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) เป็นวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง

     การบังเกิดขึ้นของพระองค์นี้เป็นการยากมาก พระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในคืนสุดท้ายก่อนตรัสรู้ธรรม พระองค์ตั้งใจว่า แม้เลือดเนื้อในตัวเราจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที หากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ลุกจากบรรลังก์นี้เป็นอันขาด นี่คือน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวของพระองค์

ในพระชาติสุดท้าย ทรงเกิดเป็น<a href=http://www.dmc.tv/search/สุเมธดาบส title='สุเมธดาบส' target=_blank><font color=#333333>สุเมธดาบส</font></a>
เมื่อครั้งที่เกิดเป็นสุเมธดาบส ได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่มหาชนทั้งแผ่นดิน

      ในพระชาติที่พระองค์ได้รับพยากรณ์ครั้งแรก เมื่อครั้งที่เกิดเป็นสุเมธดาบส พระองค์เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ก็คิดว่าสมบัติทั้งหลายเมื่อเวลาตายไปพ่อแม่ไม่เห็นเอาไปได้เลย เดี๋ยวไม่นานเราก็จากโลกนี้ไป ว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยยกสมบัติเหล่านี้บริจาคให้กับมหาชนหมดเลยทั้งแผ่นดิน จากนั้นจึงออกบวช เป็นสุเมธดาบส

ทรงทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน
สุเมธดาบสทอดกายให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน

      จนกระทั่งมาพบกับพระทีปังกรพุทธเจ้ายอมทอดกายเป็นสะพานให้พระองค์เดินผ่านเสร็จเรียบร้อยมุ่งหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณปราถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ใจของพระองค์มีขนาดที่ว่า ถ้ามองไปข้างหน้าสุดขอบจักรวาลเป็นทะเลน้ำทองแดงที่เดือด ถ้าสุดขอบจักรวาลนั้นคือการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็พร้อมจะแวกว่ายฝ่าทะเลนี้ไปจนสุดกำลัง

สุเมธดาบสปราถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขณะที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จผ่านไป สุเมธดาบสโพธิสัตว์ก็ได้กระทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่
นั่นก็คือการตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต

     ในสมัยของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 ) พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชาให้เป็นแบบแผน พระองค์ทรงดำริให้วันวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีจัดต่อเนื่องกัน 3 วัน จริงๆ การฉลองมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในยุคนั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์ถึงพระบรมวงศ์ศานุวงค์ จนถึงชาวเมือง ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ต่างช่วยกันทำความสะอาดทั้งเมืองให้สะอาดและประดับด้วยดอกไม้เครื่องหอมต่างๆ พอตกเย็นก็จะไปเวียนประทีปกัน กลางคืนประชากรทั้งสุโขทัยจะอยู่ที่วัด เพราะพระราชาทำตัวเป็นแบบอย่าง ฟังเทศน์ ฟังธรรม พอกลางวันก็พากันไปถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุ สามเณรที่วัด ปล่อยนกปล่อยปลา ฯลฯ

เข้าวัด<a href=http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม title='ปฏิบัติธรรม' target=_blank><font color=#333333>ปฏิบัติธรรม</font></a>
เข้าวัดทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาในวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      สมัยอยุธยาก็มีอยู่แต่น้อยลงเพราะอิทธิพลของพรามณ์เข้ามาเยอะ พอถึงยุครัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2 ) พระองค์ก็เลยฟื้นฟูขึ้นมา ปัจจุบันบอกว่าเราเหลือ 1 วัน จริงๆ วันหยุดราชการมี 1 วัน แต่เราจะคง 3 วันไว้ได้นั้นก็อยู่ที่เรา ธรรมเนียมประเพณีที่เคยมีแล้วไม่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน คือ ในสมัยสุโขทัยประชากรร้อยละ 99 จะอยู่ที่วัดในวันวิสาขบูชาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ  คนทั้งเมืองอยู่ที่วัดหมด ปัจจุบันนี้คือส่วนที่ขาดหายไป องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลก เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ เมตตาสั่งสอนมวลมนุษย์ ไม่ว่าจะศาสนาใด โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้พิสูจน์หาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ก็ยังมีพระปัญญาธิคุณสั่งสอนมวลมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วย


รับชมคลิปวิดีโอวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
ชมวิดีโอวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก   Download ธรรมะวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

วันวิสาขบูชา

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา Vesak Dayhttp://goo.gl/WKEbt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2563 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2564 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2564 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2564 ประวัติวันวิสาขบูชา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related