ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7720

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประสูติ
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 21438 ]
พุทธประวัติ - ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
 
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

เมื่อพระชมมายุ 16 พรรษา
พระราชบิดาทรงสร้างปราสาท 3 ฤดู ที่สวยงาม
ให้ประทับอย่างสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
และทรงจัดการอภิเษกพระนางยโสธรา
พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ
ผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ มีลักษณะเบญจกัลยาณี
ให้มาเป็นพระชายา ด้วยหวังจะโน้มน้าวให้เจ้าชายสิทธัตถะ
อยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวช
 
 

http://goo.gl/5ltyr


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา