ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7722

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18273 ]
ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์
 
ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์

เมื่อพระชมมายุ 29 พรรษา
ทรงมีพระโอรสพระนามว่า “ราหุล”
แม้จะทรงรัก และห่วงใยพระโอรสมาก
แต่ความปรารถนาที่จะหาทางช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์มีมากกว่า
ในคืนที่พระโอรสประสูตินั่นเอง ได้ทรงม้าชื่อ “กัณฐกะ”
และมี “นายฉันนะ” เป็นผู้ติดตาม เสด็จออกจากพระราชวังไป
โดยไม่อาลัยอาวรณ์ทรัพย์สมบัติ อำนาจ ราชบัลลังก์
และความสุขทั้งปวง ทรงเลือกชีวิตนักบวช
ซึ่งเป็นชีวิตอันประเสริฐ สามารถที่จะฝึกฝนตนเอง
จนค้นพบทางพ้นทุกข์ได้
 
 

http://goo.gl/bXAnW


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ