ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7729

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18246 ]
พุทธประวัติ - ตรัสรู้
 
ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรก
ที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ซึ่งไม่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อน
ในยามต้น ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
คือ ระลึกชาติตนเองได้
ในมัชฌิมยาม ทรง บรรลุจุตูปปาตญาณ
คือ รู้การเกิดการตายของสัตว์อื่นได้
ในปัญฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ
คือการทำอาสวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ
เพราะทรงเห็นแจ้ง อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีไครเทียบได้
 
 

http://goo.gl/uoTsr


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ