ไปโปรดยักษ์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7738

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประกาศพระศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18282 ]
พุทธประวัติ - โปรดอาฬวกยักษ์
 
ไปโปรดยักษ์

ครั้นหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด อาฬวกยักษ์
พระองค์เสด็จไปประทับยืนที่ประตูวิมานของอาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์โกรธมาก
พยายามทำร้ายพระพูทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นปล่อยอาวุธหลายชนิดออกมา
แต่อาวุธกลับกลายเป็นผ้าเช็ดบาท
ต่อมา อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหา
และขู่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบไม่ได้จะควักหัวใจ
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตอบได้ทุกข้อ
จนในที่สุดอาฬวกยักษ์เกิดความเลื่อมใส
และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
เปลี่ยนจากยักษ์ใจร้ายกลายเป็นยักษ์ใจดี
 
 

http://goo.gl/MqM5b


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2567 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2567 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2567 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ