พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7741

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประกาศพระศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 21046 ]
พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา
 
 พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งปัญญา
 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมหาชนทั้งหลาย
ให้ก้าวไปสู้ชีวิตอันประเสริฐสุดได้
คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ากว่าคำสอนใดๆ
ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมีปัญญาเลิศกว่าใครๆ
คำสอนที่ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว
ปัจจุบันก็ยังทันสมัยและพิสูจน์ได้ เช่น
ทรงอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียด
ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นทารก
ซึ่งตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค้นพบ
โดยที่พระองค์มิได้ทรงใช้เครื่องมือใดๆ เลย นอกจากการทำสมาธิ(Meditation)
และที่สำคัญหากผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

http://goo.gl/HWzZL


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา