พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7743

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประกาศพระศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 21131 ]
พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งการดับทุกข์

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คือ มีคำสอนอันวิเศษ ที่ทำให้เราสามารถขจัดกิเลส
ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไปจากตัวเราได้
ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา
เมื่อใดที่บุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น ไม่ต้องมีความทุกข์
และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
ซึ่งคำสอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่มีในศาสนาอื่นใด
นอกจากศาสนาพุทธ
 
 
 

http://goo.gl/vbtgK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2562 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2562 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2562 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2562 ประวัติวันวิสาขบูชา