พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7743

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18330 ]
พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งการดับทุกข์

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คือ มีคำสอนอันวิเศษ ที่ทำให้เราสามารถขจัดกิเลส
ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไปจากตัวเราได้
ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
เมื่อใดที่บุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น ไม่ต้องมีความทุกข์
และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
ซึ่งคำสอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่มีในศาสนาอื่นใด
นอกจากศาสนาพุทธ
 
 
 

http://goo.gl/vbtgK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ