เจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาค

https://dmc.tv/a3252

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 2 ม.ค. 2546 ] - [ ผู้อ่าน : 17401 ]
Case study
เจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาค
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2546
 

    ผู้มีบุญท่านหนึ่ง ท่านทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนา หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ท่านสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆ มีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญ ท่านทำบุญแบบชาวโลกและเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่ง ท่านได้ทำบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาอยู่บุญหนึ่งนอกเหนือจากการตักบาตรและการบำรุงพระพุทธศาสนา คือ ท่านอุทิศผลประโยชน์ที่เกิดในแผ่นดินที่ครอบครองอยู่ โดยยกรายได้และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนั้นให้เป็นของพระศาสนา แต่แผ่นดินไม่ได้ยกให้ ยังคงเป็นชื่อของท่าน เรียกว่า ที่กัลปนา ซึ่งนับว่าเป็นบุญใหญ่ในชาติอดีตที่น่าสนใจ เพราะผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องกันมา

    ต่อมาภายหลังท่านคิดเสียดายอยู่ในใจ เล่าให้ภรรยาฟังว่าน่าจะเอาเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากที่ดินผืนนี้มาทำธุรกิจการค้าหรือไปทำอย่างอื่นจะดีกว่า ด้วยบุญใหญ่ตรงนี้ทำแล้วปลื้มตอนแรกแต่มาเสียดายในภายหลัง  พอมาถึงภพในปัจจุบันนี้ บุญที่ท่านทำในพุทธศาสนากับอัธยาศัยดี จิตใจดี  เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ถือเนื้อถือตัว ทำให้ท่านมาเกิดในฐานันดรของเจ้าผู้ปกครองนครทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งอยู่ในความปกครองของพม่าในปัจจุบัน

    ต่อมาเมื่อจังหวะบุญบันดาล พี่ชายของท่านซึ่งเป็นเจ้าผู้ปกครองมีวิบากกรรมเก่ามาตัดรอน คือ กรรมปาณาติบาต ถูกลอบปลงพระชนม์ ท่านได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองแคว้นแทน ท่านปกครองแคว้นดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตัดสินคดีความต่างๆ บางครั้งต้องสั่งประหารผู้กระทำผิด แต่ท่านก็บำรุงพระพุทธศาสนา ทำบุญมากมาย

    กระทั่งวันหนึ่งด้วยความเสียดายที่ติดมาทำให้บุญตรงนี้หมดลง  ท่านตกจากผู้ปกครองแคว้น แล้วเข้ามาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย แต่บุญอื่นๆ ที่ท่านทำเรื่อยมานอกเหนือจากบุญที่กัลปนา ก็ยังส่งผลให้เป็นที่เคารพนับถือของทุกๆคน

    แม้มาประกอบธุรกิจการค้าก็เหมาะสมตามกำลังบุญ มีกำไร มีขาดทุน แต่ท่านยังเป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเลื่อมใส กระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต คตินิมิตภาพที่ตัวได้กระทำทั้งบุญและบาป มาฉายให้เห็นคนเดียว
 
    บางบาปท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปอะไร ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งท่านคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้ก็มีบุญบาปอีกมากมาย วนเวียนกันไป ภาพที่เห็นชัดคือการดื่มสุราเป็นหลัก และภาพอื่นก็ตามมาอีก ดังนั้นบาปอกุศลเลยเป็นชนกกรรมนำไปเกิดเป็นงูเหลือม

    เหมือนกรณีของพระเจ้าอโศก ก่อนสวรรคต ทรงหมดเรี่ยวหมดแรง และนอนขยับตัวไม่ค่อยไหวแล้ว เกิดกุศลศรัทธาอยากสร้างมหาทานบารมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตาย บอกให้มหาดเล็กผู้ใกล้ชิด เสนาบดี ให้เอาสมบัติในท้องพระคลังทำทาน แต่เหล่าเสนาบดีปฏิเสธที่จะทำตาม มีความเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ สูญเปล่า ควรจะเอามาทำนุบำรุงบ้านเมือง
 
    ตอนนี้ท่านทำอะไรไม่ได้เพราะใกล้จะสิ้นพระชนม์อยู่แล้ว ทำให้พระองค์ทรงโกรธเคือง โลภะ โทสะ โมหะ ผสมกันถูกส่วนให้ไปเกิดเป็นงูเหลือม  โดยโมหะจริตนำ อย่างอื่นก็ปนกันไป เริ่มต้นด้วยโทสะ เลยไปเกิดเป็นงูเหลือม แต่ว่าด้วยอานุภาพของพระลูกชายที่เป็นพระอรหันต์ไปโปรด จึงพ้นจากอัตภาพนั้น แล้วเสด็จไปดี

    สำหรับเรื่องของท่านก็คล้ายกัน แม้นไม่ใหญ่ขนาดงูเหลือม เป็นงูธรรมดา เป็นงูหลายปีแล้ว แต่เป็นงูที่ที่มีสัญญาเก่าๆ ของความเป็นมนุษย์ เพราะบุญเก่าตามมาให้ช่อง ตัวเองพูดไม่ได้หรอก แต่รู้ว่าใครเป็นใคร รู้เรื่องราว

    ท่านเป็นงูอยู่หลายปีมนุษย์ เมื่อหมดอายุขัย บุญส่งผลพาไปเกิดอยู่ในตระกูลของนาคอยู่ใต้บาดาล เป็นพญานาคระดับภุมมเทวาชั้นดีที่มีบริวาร สวยงดงาม มีวิมานทองสุกปลั่งกว่าของมนุษย์หน่อยหนึ่งแต่ไม่เปล่งเหมือนบนสวรรค์ อยู่ทางภาคเหนือ มีสมบัติอันเป็นทิพย์ที่เกิดขึ้นจากบุญของตัวเอง แล้วบุญของครัวครอบหมู่ญาติอุทิศส่วนกุศลไปให้ มีบริวารซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ที่มีวิบากกรรมอย่างนี้ ตายแล้วไปเกิดเป็นบริวาร ท่านอยู่ตรงนี้กำลังมีความสุข สนุกสนานอยู่ในภพภูมิของนาค ก็ต้องไปสอนให้เจริญภาวนา รักษาศีลไปตามกำลัง เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ภูริทัต คงจะเป็นนาคอยู่อีกยาวนานเหมือนกัน ก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริง

    เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า กายมนุษย์มีไว้สร้างบารมี บุญบาปชิงช่วง ช่วงชิงกันอยู่ หมองกับใส ต้องสั่งสมความใสเอาไว้ ใสจนกระทั่งมั่นใจ ใสในระดับที่ปลอดภัย คือดวงใส องค์พระใสๆ พระธรรมกายใสๆ นั่นแหละปลอดภัยจากอบายภูมิและภพภูมิต่างๆ
 

http://goo.gl/oD5oE

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related