เทพบุตรใหม่ เวียนประทักษิณ

https://dmc.tv/a3258

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 24 ม.ค. 2546 ] - [ ผู้อ่าน : 17230 ]
Case study
เทพบุตรใหม่ เวียนประทักษิณ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2546
 

        เทพบุตรนั่งอยู่บนเทวรถ  เพิ่งเดินทางจากโลกมนุษย์ แม้สร้างบุญไม่ค่อยมากเท่าไร สร้างได้ไม่กี่ปี ไม่กี่ครั้ง นับเป็นผลบุญส่วนหนึ่ง ส่วนน้อย  ทว่าทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญก็มีผลมาก  ถ้าไปเทียบกับผู้ที่เขาทำถูกอู่แห่งทะเลบุญและทำบุญนาน ทำเยอะๆ ก็สู้เขาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีอยู่ปริมาณน้อย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทียบไว้ระหว่างฝุ่นในเล็บมือกับฝุ่นในผืนปฐพีว่าไปสวรรค์มีปริมาณเท่ากับฝุ่นในเล็บมือ ไปอบายเท่ากับฝุ่นในผืนปฐพี ดังนั้นผู้ได้ไปสวรรค์มีจำนวนน้อยมาก  นับว่าเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะในการเกิดมาสร้างบารมี ใช้ชีวิตในโลกทั้งสอง คือโลกภายนอกกับโลกภายใน ธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกัน 

        เทวรถที่นำพาเทพบุตรท่านนี้ไป เป็นเทวรถที่มี ๒ ล้อ ซ้ายขวาจะมีสารถีมีหน้าที่ขับเทวรถให้กับเจ้าของวิมาน มือสารถีถือเชือก เชือกเป็นเหมือนกับพวงมาลัยซ้ายขวา เป็นสร้อยเพชร สวย ดึงซ้ายก็เลี้ยวซ้าย ดึงขวาเลี้ยวขวา  หัวเรือจะเป็นรูปของเทพบุตรถือธงติดอยู่ตรงหัวเรือ เหมือนเรือสุพรรณหงส์ก็มีรูปหงส์แล้วถือธง คันธงเป็นทองเป็นเครื่องประดับยศ ทองจะพลิ้ว พื้นจะเป็นทองฝังด้วยรัตนชาติ ตั้งแต่เพชรสีน้ำเงิน เพชรสีเขียว เพชรสีเขียวอมเหลือง และเหลืองทอง  เวลาลมทิพย์ปะทะจะพลิ้ว  เกิดเสียงดนตรี เรือทำด้วยทองคำ ขอบประดับด้วย เพชรหลากสี โดยเฉพาะสีน้ำเงิน สีเขียว ไล่สีกันไปตามลำดับ  ข้างหน้าจะมีบริวารเป็นเทพธิดาและเทพบุตรถือพานดอกไม้รัตนชาติ

        ตรงกลางขนาบข้างหน้าข้างหลังเป็นขบวนดอกไม้  ข้างบนเป็นขบวนของมโหรี เครื่องดนตรี บัลลังก์เป็นทองประดับเพชร เพชรพลอยหลากสี  

        พัดทองคำประดับเพชรเดินขอบเพชรมีลายนูนธรรมกายเจดีย์เพราะจิตใจของเทพบุตรนึกถึงบุญที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์  เทพบุตรถอดรองเท้าก่อนจะเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

        วันนี้เมื่อเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์  ในระดับความสูงของสังฆรัตนะ เทวดาจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก  สังฆรัตนะคือส่วนที่พระสงฆ์นั่ง  โดยพุทธรัตนะเป็นตัวเจดีย์ที่มีพระพุทธรูป พระธรรมกายประจำตัวสามแสนองค์  ถัดลงมาเป็นช่องว่างของธรรมรัตนะ แล้วถัดลงมาอีกเป็นที่พระสงฆ์นั่งเรียกสังฆรัตนะ  เทวรถจะลอยอยู่ในระดับความสูงของสังฆรัตนะ แล้วเวียนขวาตามเข็มนาฬิการอบมหาธรรมกายเจดีย์   เมื่อเวียนครบ ๓ รอบแล้ว แสงแห่งบุญจากวิมานก็สาดลงมา ทำให้ดึงดูดเทวรถ ลอยขึ้นไปกลับวิมาน  ไม่ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ลอยขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่น ตอนนี้นึกถึงบุญอะไรต่าง ๆ ได้มากมาย รัศมีสว่างผสานกับแสงจากวิมาน กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน แล้วดูดลอยขึ้นไป

        ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญให้เยอะ บุญอะไรจะเทียบเท่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือถึงพระธรรมกาย
 

http://goo.gl/6nK83

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related